Rodinné domy z hotových prostorových modulů

Překvapivě elegantní, rychlou a levnou výstavbu nabízí technologie hotových prostorových modulů od firmy INTECON. Celé místnosti, dílensky přesně vyrobené, s rozvody a vybavením, jsou na stavbě smontovány v požadovaný dům. Moduly i výsledná stavba mají mimořádnou pevnost a tuhost, čímž se liší od běžných montovaných a dokonce i zděných staveb. Nejen tím nabízejí nový standard bydlení.

Na pohled jsou tyto stavby k nerozeznání od klasických zděných či montovaných staveb. To se týká jak venkovního ztvárnění, tak vnitřních dispozic. Moduly jsou na základě architektonického návrhu vyrobeny a dodány na stavbu včetně povrchových úprav, dlažeb a obkladů, se zabudovanými okny, dveřmi, sanitárními předměty, s připravenými rozvody vody, vytápění, plynu, elektřiny a datové sítě.

Stavby z prostorových modulů INTECON jsou po omínutí k nerozeznání od zděných staveb. Takto vypadá konstrukce před omítnutím

Rámové moduly hotových domů

Mezinárodně velmi aktivní firma INTECON má v této výstavbě více než patnáctiletou tradici, během níž úspěšně dodává své produkty na náročný evropský trh – v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Nizozemí, Belgii, Dánsku a Anglii.

Základem je její, z celoevropského po hledu špičkově zvládnutá technologie výroby mobilních obytných buněk, které musejí nabízet všechny současné vymoženosti komfortního bydlení – jsou místem pro odpočinek, relaxaci, kvalitní hygienu, přípravu jídel atd. Odtud byl již jen krok k výstavbě, kdy se z původních kontejnerů či buněk vyvinuly prostorové dílce (moduly), z nichž se kompletují rodinné domy či bytové stavby a to i víceposchoďové s vnitřním schodištěm.

Prostorové moduly hotových domů převzaly z původních buněk pevný a robustní nosný prostorový rám z kovových profilů. Stěny modulů tvoří sendvičová výplň po vzoru dřevostaveb: na vnitřní straně je sádrovláknitá deska Fermacell, uprostřed rastr z dřevěných trámců, mezi nimiž je minerální tepelná izolace, a z venkovní strany je OSB deska. Na tu je aplikována termoizolační fasáda s tloušťkou izolace až do úrovně pro pasivní dům. I ta se často připravuje ještě ve výrobně.

Na stavbě se hotové moduly osadí a vzájemně sešroubují. Tím stavba získá mj. i vynikající prostorovou tuhost a pevnost, která u lehkých staveb a často i těžkých nemá konkurenci. Krátké dokončovací práce na staveništi se pak týkají zejména interiérových úprav, propojení domovních rozvodů a jejich napojení na veřejné sítě. A dokončení termoizolační obálky domu, tj. fasády a střechy.

Omítnutá konstukce z prostorových modulů INTECON

Výhody

Systém je snadno a rychle smontovatelný, ale také snadno (a ještě rychleji) rozmontovatelný. Je-li z něho postavena dočasná stavba, může být kdykoliv později rozebrána a postavena jinde, kde může dále sloužit. Kromě toho lze stavby snadno dodatečně rozšiřovat a doplňovat o další moduly, příp. kombinovat s klasickou stavbou.

Tyto domy se hodí i do míst, kde by úřady nepovolily tradiční zděnou stavbu nebo dřevodům. Ve Spojených státech, např. na Floridě – v oblasti častých hurikánů – nebo v oblastech s výskytem zemětřesení, se domy doplňují, často povinně, speciální výztuhou. Domy z prostorových modulů INTECON tuto výztuhu obsahují systémově a jsou pevnější a odolnější než většina konvenčních staveb1). Vysoká pevnost a prostorová tuhost modulů najde uplatnění i při jejich nakládce, přepravě, vykládce a montáži.

Užití rámových modulů zcela vyhovuje požadavkům moderní architektury, neboť umožňuje splnění nejrůznějších myšlenek avantgardních a experimentujících architektů, jejichž představy by při použití klasických stavebních metod a tradičních stavebních materiálů (pálené cihly, tvárnice z různých materiálů, betonové panely apod.) nebyly realizovatelné.

Domy INTECON jsou pevnější než většina konvenčních staveb

Rychlý termín dodání a nižší cena ve srovnání s klasickými stavbami

Jedním z důvodů výrazného urychlení stavby oproti běžným technologiím je, že modulový systém dovoluje paralelní procesy – lze začít stavět základy a současně zahájit výrobu všech modulů pro přízemí, případně další podlaží (sestavy je možné stohovat až do tří poschodí). Na místě proběhne pouze rychlá montáž dovezených dílů, která není tak náročná na přízeň počasí. Dokončovací práce jsou pak z větší části opět interiérové.

Stavby na bázi prostorových hotových modulů INTECON jsou vhodné do ekologicky chráněného nebo jinak specifického prostředí. Nevyžadují ani výstavbu betonových základů, která znamená často tvrdý zásah do místního bio- či ekotopu. Lze je totiž pohodlně usadit na bázi zemních vrutů [1] systému zakládání Krinner. Životní prostředí je tak vystaveno pouze krátkodobé zátěži hlukem a montážními činnostmi.

Umisťování hotového modulu

Záruka kvality

Stavby splňují všechny požadavky na energetickou spotřebu budov, elektroinstalaci, požární ochranu a statiku dle platných norem. Odpovídají rovněž všem hygienickým předpisům. Záruka i životnost staveb dodávaných firmou Intecon je stejná jako u jiných typů běžných staveb. Zárukou spolehlivosti a kvality ale není pouze splnění standardních podmínek a technických požadavků, které jsou samozřejmostí, ale také více než 15 letá zkušenost, během níž firma INTECON uspokojuje náročné zákazníky v západní Evropě.

Ze systému lze zrealizovat i velmi zajímavá architektonická řešení. Na obrázku je mateřská škola u Mnichova

Společnost INTECON

Název firmy vznikl jako spojení neúplných anglických slov international container. Původním produktem byly totiž klasické stavební buňky (kontejnery) sloužící jako šatny a sanitární zařízení pro stavební dělníky a kanceláře pro vedoucí stavby.

Tento produkt zůstává i nadále ve výrobním programu společnosti Intecon a je neustále zdokonalován. Poslední novinkou je užití šroubovaných rámů konstrukce a zateplených sendvičových stěn – obojí významně snižuje výrobní náklady a tedy i konečnou cenu při nezměněné kvalitě. V poslední době se ale firma stále více zaměřuje na výstavbu občanských a rodinných staveb, což otevírá nové možnosti v daném oboru.

Ve firmě, která se cíleně zabývá realizací zakázek na míru (make-to-order), představují zkušenosti a zaběhnuté pracovní postupy cenný „neviditelný” kapitál. To spolu s více než patnáctiletou tradicí umožnilo, že se INTECON pevně zabydlel i na evropském trhu v zemích s nejnáročnější klientelou.

Stavby na bázi modulových systémů, jenž optimálně kombinují ocel a dřevo, nejsou zatím mnohými potenciálními zákazníky (jak v zahraničí, tak u nás) vnímány jako rovnocenné s domy postavenými tradičními metodami. Protože ale mají oproti nim mnohé, nezanedbatelné přednosti, je jen otázkou času, kdy se prosadí.

Nástavba hotelu ve švýcarském Luzernu probíhala s omezením nosnosti jeřábu 2,2 t, tudíž bylo nutno dopravit na střechu pouze rámy a následně stavbu dokončit na místě.

Literatura a zdroje:

[1] Suchomelová Eva: Zemní vruty KRINNER – unikátní systém zakládání staveb hodný 21. století, Stavebnictví a interier 3/2009, str. 17, www.stavebnictvi3000.cz/c3008.

1 Jiná zvláštní opatření je možné udělat pro záplavové oblasti
Autor: Zdeněk Vrbík
Foto: Archiv Intecon