RotoKampus v Praze

Společnost ROTO střešní okna s.r.o. slavnostně otevřela dne 16. 6. 2011 v Praze 10-Hostivaři nové školicí středisko RotoKampus. Akce se zúčastnili přední zástupci společnosti ROTO, jejich obchodní zástupci, partneři a novináři. Připraven byl zajímavý program s množstvím soutěží a hodnotnými odměnami. Využili jsme možnosti exkluzivního rozhovoru s vedením firmy ROTO.

Od 16.00 hodin začali do nových prostor v Průmyslové ulici 1306/7 v Praze postupně přijíždět hosté. A každý z nich na uvítanou obdržel několik desítek Rotolarů, tedy bankovek, které bylo možné během zábavního večera zmnožit nebo ztratit v různých hrách a nakonec směnit v dražbě za hodnotné ceny.

Oficiální část večera byla zahájena v 17 hodin. V ní se představili a přivítali přítomné hosty člen představenstva skupiny Roto Frank, pan Erich Rosenkranz, jednatel společnosti ROTO střešní okna s.r.o., Krzysztof Marcin Stremlau z Polska a Ing. Lubomír Kodad, country manažer pro Českou republiku a Slovensko.

Pan Ing. Lubomír Kodad ve svém zahajovacím projevu hostům představil nové školicí centrum a přiblížil jeho možnosti a význam.

Po něm následoval rozsáhlejší projev pana Ericha Rosenkranze, jenž krátce promluvil o skupině Roto Frank, výrobce, který je na trhu již více než 75 let a nabízí jistotu tradiční německé firmy. Zároveň představil novou generaci střešních oken Roto Designo, která je v prodeji od února letošního roku a nastavuje nové měřítko na trhu střešních oken.

Erich Rosenkranz mimo jiné poděkoval zákazníkům za to, „že jsme se tu vůbec sešli”. „Jsme švábský rodinný podnik,” pokračoval, „a než peníze vydáme, musíme je vydělat.” Za rok 2010 zvýšila společnost obrat o 15 % na úroveň 640 mil. euro při počtu 4500 zaměstnanců v Evropě i Asii. Má 12 výroben a na 40 obchodních jednotek. Společnost ROTO vidí stále další možnosti růstu jak v Evropě, tak v České republice a na Slovensku. „Jsme rádi, že se toho účastníte,” řekl Erich Rosenkranz k přítomným.

Co se týče obchodní strategie, v obou klíčových sektorech, což jsou střešní okna a střešní solární technika, se chce firma zaměřit na odborníky a skrze ně až na tzv. koncové uživatele. Prostředkem je co nejlepší řemeslné a inovativní provedení výrobků, dále důraz na snadnost a rychlost montáže a konečně vysoký komfort obsluhy a údržby. Součástí této strategie je i otevření školicího centra RotoKampus v Praze.

Následovalo slavnostní přestřižení pásky do nového školicího centra RotoKampus a jeho prohlídka. Tečkou, která se ovšem spontánně protáhla do pozdních večerních hodin, byla neformální zábava. Otevřelo se kasino a laserová střelnice. Zazpívala Helena Zeťová, následovaly písničky od DJ Petra Kořisty, barmanské vystoupení Patrika Marafky a na závěr vyhlášení výsledků soutěží a bohatá tombola, kde se získané Rotolary utrácely například za fotoaparát Canon či videokameru Panasonic. Pořadatelům slouží ke cti, že při tom vytvořili i podmínky pro četná setkání lidí a rozhovory. Jeden takový jsme si domluvili s pány Erichem Rosenkranzem a Krzysztofem Stremlau.

Redakce: Dnes jste slavnostně otevřeli školicí centrum RotoKampus včetně showroomu. Kdo se v něm bude školit a bude showroom přístupný i veřejnosti?

Školicí centrum je určeno především pro pokrývače, klempíře a tesaře z České republiky a také ze Slovenska. Hlavním cílem je jim přiblížit přednosti výrobků Roto. Vysvětlit technické i fyzikální vlastnosti střešních oken. Ukázat, jak provést správné napojení na izolaci střechy.

S podobnými školicími středisky máme velmi dobré zkušenosti například v Německu. Víme, že při školení se probírá nejen teorie, ale prakticky si každý vše sám vyzkouší. Naše výrobky se tak mohou dostat rychleji mezi zákazníky . Celkově vycházíme ze strategie rozdílnosti a vyspělosti našich výrobků ve prospěch obchodní soutěže. Jsme přesvědčeni, že velmi dobrá informovanost o našich kvalitách a přednostech se dosahuje pomocí odborných časopisů a internetu. A praktické využití a osahání si výrobků potom zájemce přesvědčí. Co se týká showroomu, tak ten bude samozřejmě přístupný jak odborníkům, tak široké veřejnosti.

Mohli byste říci, čím se značka Roto liší od konkurence?

Snažíme se přinášet více služeb oběma nejdůležitějším skupinám – montážníkům a uživatelům. Montážníkům nabízíme zateplovací rám, který je již namontován přímo ve výrobě. Rovněž tak i lemování, vnější rolety a vnitřní ostění. Zkrátka nabízíme jim takový výrobek, že pak na stavbě nemají žádnou součástku, jež by museli montovat. Montáž je tím pro ně pohodlná, rychlá a nedochází ke zbytečným chybám. Dokonce se můžeme pochlubit, že montážníci používají naše ostění a montují ho i na konkurenční okna.

Pamatujeme i na koncové uživatele. Pro ně je důležitý princip klika dole a osa otáčení nahoře. Princip dovoluje otevírání okna bez problému i menším osobám. Otáčení nahoře nezmenšuje prostor v obytné místnosti.

Prémium – jedna klika umožní centrální uzamykání jako u normálního fasádního okna. Tak jedním pohybem kliky je celé okno uzavřeno (zafixováno) v určité poloze. Uzavřené okno se nehýbe. Vítr ho neotočí, zabrání se vypadnutí z okna například při jeho umývání. Zároveň neustále přinášíme řadu inovací, nové prvky a tím si troufnu říci, že se lišíme od konkurence.

Jaké má postavení Roto v Evropě a v ČR?

V Evropě jsme druhým největším producentem, po firmě VELUX. V ČR to je shodné. Na trhu se neprosazujeme cenou, ale nabízíme lepší kvalitu. Naše motto je: Více volnosti. Více pohodlí.

Při slavnostním otevírání showroomu jste zmínili, že jste opustili obchodní řetězce jako je BAUMAX a OBI. Co vás k tomu vedlo? A jak nyní oslovujete koncové uživatele, aby jim neunikly výhody, které nabízíte?

Marketing je vždy složitá záležitost. A můžete se vydat při propagaci mnoha směry. Například jít do televize. Tam bychom sice oslovili velikou skupinu lidí, ale jak je statisticky prokázáno, jenom 6 % celé populace řeší stavění domu či bytu a ještě mnohem menší procento přímo střešní okno. Tento způsob marketingu se spíše hodí pro prodej kosmetických přípravků, potravin atd. My jsme se obrátili na odborný tisk a internet. Další důležitou skupinou jsou pokrývači a montážníci. Rovněž budujeme nová prodejní místa.

Nejsme v žádných obchodních řetězcích jako je např. BAUMAX, neboť okna Roto se nejlépe cítí v rukách odborníků.

V ČR se začíná vedle pojmů pasivní či aktivní dům objevovat i dům s téměř nulovou spotřebou energie. Jakým směrem se podle vás bude Evropa vyvíjet? Přikloní se k pasivním či aktivním domům?

Toto téma je opravdu velmi diskutované. Hodně se mluví o výstavbě pasivních i aktivních domů, ale méně se myslí na to, že stavění nových domů ubývá. Nejdůležitější je se soustředit na stávající stav budov. A zde pak přemýšlet o možných úsporách energie. Proto jsme přišli se střechou Roto Sunroof.

Naším cílem je střechu využít nejen k tomu, že bude chránit majitele před povětrnostními změnami, ale rovněž se stane i zdrojem energie. Do stávající střechy lze zabudovat sluneční kolektory, které by ohřívaly vodu jak pro běžné použití, tak i pro vytápění. Je také ideálním místem pro fotovoltaiku. Zde jsou veliké možnosti, neboť s postupným využíváním střech se bude chránit i životní prostředí.

Ve firmě máme vlastní výzkum a vyvíjíme nové kolektory, které budou umět energii získat i akumulovat. Zkrátka stavíme na třech pilířích – šetřit energii, získávat energii a zvyšovat pohodlí pod šikmou střechou.

Dnes již přece existují akumulátory pro elektromotory1), tak proč by to nešlo zde. S pomocí nanotechnologie se podaří vyvinout vysokokapacitní akumulátory s vysokou životností. Mluvíme-li o akumulaci, máme na mysli nejen elektřinu, ale i teplo. Ve firmě se intenzivně zabýváme vývojem konkrétních aplikací látek, které k akumulaci tepla využívají fázové přeměny z pevné na kapalnou fázi (tzv. PCM – Phase Change Materials – materiály2). Pomocí střechy tak budeme moci vytvořit nezávislou bytovou jednotku. To je dle mě správný směr vývoje. A jsem přesvědčen, že tento úkol pro lidstvo není vůbec nedosažitelný, naopak, že se během krátké doby, v rámci 5–10 let, stane skutečností.

1 Na veletrhu Demopark a demogolf, který se konal 26.–28. června 2011, jednu z medailí získala tzv. Green machine – městský čistič Tennant 500ze, který je poháněn litiovou baterií.
2 Blíže o těchto hmotách v článku Stálá teplota v létě pomocí technologie PCM, Stavebnictví a interiér 9/2006, str. 50, www.stavebnictvi3000.cz/c2043.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková