ROVA – střešní krytiny a fasády staveb

Firma ROVA – CZECH a.s., vznikla v květnu 2004, s cílem výroby lehkých střešních krytin a trapézových plechů. Výroba lehkých střešních krytin a trapézových plechů k nám přišla ze severu Evropy a jedná se o poměrně novou technologii. Využití těchto krytin je velmi široké, ať už pro zastřešení nebo opláštění objektu pro bytové nebo průmyslové účely.

S pomocí lehkých střešních krytin a trapézových plechů se dají skládat zejména tepelně izolační střešní a fasádní pláště. Montáž je poměrně rychlá, hodně využívaná. Vhodnou skladbou těchto plášťů je dosaženo výhodného ekonomického efektu při dosažení vysoké tepelné ochrany budov a požadovaného estetického vzhledu.

Krátce o společnosti


Výrobní hala ROVA - CZECH, a.s.

Společnost má stoprocentního majoritního vlastníka ze Slovenské republiky, odkud také vychází její historie. Firma ROVA - SK, a.s. na Slovensku zaujímá významné, až dominantní postavení, ve výrobě střešních krytin a trapézových plechů. V České republice byla společnost ROVA - CZECH, a.s. založena pro výrobu a prodej českých výrobků a od slovenské mateřské společnosti bylo převzato jednak jádro technologie, ale především pracovní zkušenosti tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší produktivity práce. Tuzemská dceřiná firma tak chce následovat mateřskou společnost, která se na Slovensku řadí mezi 10 nejproduktivnějších firem ve stavebnictví. Přesto, že je ROVA - CZECH mladá firma a v České republice je vysoká konkurence, chce se sortimentem, kvalitou, servisem, dodacími lhůtami a cenami zaujmout důstojné postavení. Tak jak se společnost rozvíjí, vytváří postupně, kromě tradičních a stálých obchodních partnerů na Moravě, i síť obchodních partnerů v Čechách. Mezi obchodní partnery patří také firmy, které působí na území SRN a Rakouska.

Lehká střešní krytina

Z hlediska sortimentu vyrábí společnost ROVA - CZECH tři typy střešní krytiny:

  • ROVA MEGA
  • ROVA MAXIMA
  • ROVA PROFIL

Jde o různé tvary střešních krytin, které jsou přizpůsobeny tak, aby co nejblíže imitovaly tvar klasické těžké střešní krytiny, mimo jiné i délkou modulů. Tak je tomu například u krytiny ROVA MEGA, kdy moduly 35, nebo 40, vytvářejí vzhled velmi podobný klasickým páleným taškám. Snaha je přiblížit se co nejvíce požadavkům zákazníků. Výhodou těchto lehkých střešních krytin je rychlost montáže. Střešní krytiny se navrhují a vyrábějí v předem definovaných velikostech a na základě rozměrů konkrétní střechy, tedy na míru tak, aby při montáži na střeše vznikal co nejmenší odpad. Cílem je, aby zákazník dostal výrobek nejvyšší kvality za co nejnižší cenu.

K dalším výhodám těchto krytin patří jejich nízká plošná hmotnost, která je ve skutečnosti pouze 1/10 hmotnosti klasické těžké střešní krytiny. Při hodnotě kolem 5 kg/m2 je tato krytina předurčena pro rekonstrukce, ale své místo má samozřejmě i u novostaveb. Umožňuje lehčí nosnou konstrukci střechy, ale vedle toho je vhodná i do míst s velkým množstvím sněhu, kdy se vedle nízké hmotnosti uplatní i její vysoká pevnost a odolnost. Při velkém množství sněhu se hmotnost sněhu i střešní krytiny sčítají a při použití lehké střešní krytiny o desetině hmotnosti klasické krytiny vzniká významná rezerva na hmotnost sněhu. Krovy tedy nemusí být v horských oblastech dimenzovány tak, jak by tomu bylo v případě těžkých střešních krytin.

Délka záruky, která je poskytovaná na tyto střešní krytiny, je v délce deseti let na vlastnosti lakoplastové vrstvy a třicet let na neprorezavění plechu. Jde tedy o záruky na minimálně stejné a vyšší úrovni ve srovnání s ostatními střešními krytinami. Ovšem životnost lakoplastové vrstvy se předpokládá 15 - 20 let a životnost pozinkované střechy se předpokládá na hranici 50 - 60 let.

Materiály


Trapézový plech T35/207

Základní materiál pro výrobu střešních krytin tvoří pozinkovaný plech o tloušťce 0,5 mm. Vrstva zinku je nanesena v množství 200 g/m2; z vnější strany je 25 mikrometrová vrstva polyesteru v dané barevné modifikaci a z vnitřní strany 7 mikrometrů polyesteru - ten chrání pozinkovaný plech proti kondenzátu z vnitřní části střechy. Je dodáván také materiál s protikondenzační vrstvou, kde nedochází k odkapávání kondenzátu zpět na tepelně izolační plášť. V některých speciálních případech jsou dodávány také materiály s protihlukovou vrstvou.

Plechová střešní krytina je také na přání zákazníka vyráběna v dalších materiálových modifikacích: aluzinek, hliník přírodní, hliník barevný.

Co se týče barevného provedení je nabízeno 8 základních barev, které jsou velmi podobné barvám klasické střešní krytiny. V rozšířené nabídce je dalších 6 odstínů a mezi exkluzivní patří i odstíny matné, které nejblíže imitují staré krytiny, jež se vyskytovaly na přelomu předminulého století a které jsou vhodné na rekonstrukce k dřevěnicím a ostatním domům z tohoto období.


Střešní krytina Rova Mega

K těmto střešním krytinám jsou k dispozici všechny doplňky tak, aby každá střecha byla dodána v co nejkratším termínu. Standardně se střechy dodávají do 10 pracovních dnů, ale podle přání zákazníka je možné tuto střešní krytinu vyrobit a dodat i v termínech podstatně kratších. Na přání jsou také vyráběny jakékoliv klempířské prvky ve stejné barevné kombinaci, v jaké je dodávána střecha.

Samozřejmostí je také okapový systém se zárukou deseti let. Jedná se o ocelový lakoplastový systém, který, splňuje nejvyšší požadavky kladené na tyto výrobky stejně tak jako na celou střechu.

Firma Rova-czech také poskytuje odborné poradenství, včetně vypracování kladečského plánu zdarma, řešení technických detailů, jakož i montážní návod, který pomáhá koncovým zákazníkům ujasnit si řešení a provedení střechy tak, aby se dokázali lépe orientovat při výběru krytiny a v postupu prací.

Každá velká plocha jako je střešní krytina způsobuje hluk při větru, dešti a kroupách. U plechových střech je tento hluk nepatrně zvýšený. Ke snížení hlučnosti plechových střech, společnost ROVA v současné době testuje technické řešení pomocí instalace protihlukových fólií pod krytinu.

Trapézový program

Trapézový program je nedílnou součástí výrobního programu a z hlediska objemu výroby zaujímá významné postavení. Jedná se především o opláštění a zastřešení hal. Pláště i střechy mohou být v provedení jednoduchého pláště, ale také tepelně izolačního pláště. Nabídka skladby střešních plášťů je taková, aby splňovala nejnáročnější požadavky zákazníka. Základní materiály u výroby trapézových plechů jsou pozinkovaný plech, pozinkovaný plech s lakoplastovým polyesterovým povrchem, aluzinek, hliník, ve stejném barevném provedení jako u střešních krytin. Podle provedení staveb se liší také požadavky zákazníků na barevné provedení plechů a zde většinou převládají světlé barvy. Na přání zákazníka jsou k dispozici v podstatě jakékoli barvy. Profily trapézových plechů jsou vyráběny od profilu T - 8, v tloušťce plechu od 0,5 mm do 0,8 mm, v délce 0,5 do 8 m. Obdobně je to u trapézu s profilem T - 12, T - 18, převážně určených pro opláštění. Rozměr T - 35/207, T-45, T-50 jsou vyráběny ve fasádním i střešním provedení a jsou určeny pro zastřešení objektů. Čísla za pomlčkou určují výšku prolisu v mm. Trapézové plechy jsou dodávány až do výšky vln T - 150. Zákazníkům dodává ROVA - CZECH celý sortiment trapézových plechů na základě estetických, funkčních a statických požadavků.

V dalším sortimentu jsou nabízeny C kazety, které se používají na opláštění zateplených hal a v kombinaci s trapézovým plechem tvoří ideální skladbu pro velké průmyslové objekty. Samozřejmostí jsou také prosvětlovací profily, které jsou dodávány k trapézovým plechům v odpovídajících výškách vln tak, aby zákazník dokázal u průmyslové haly vytvořit odpovídající světelné podmínky pro práci uvnitř. Tyto profily jsou dodávány ve sklolaminátu. Ke všem profilům dodává společnost všechny klempířské prvky a veškeré doplňky ke střechám a opláštění objektů včetně spojovacího materiálu.

Poradenství a další služby

Jako výrobce považuje společnost ROVA - CZECH za povinnost nabídnout také poradenskou službu, která zákazníkovi pomůže řešit nejen celkovou koncepci střešního a fasádního pláště, ale také technické detaily tak, aby nedocházelo v průběhu výstavby a také po dobu životnosti pláště k jeho poruchám a následně k nutným opravám.


Příklad vhodné aplikace střešní krytiny Rova Mega.

Společnost organizuje také montážní školení a poradensko-montážní školení každý rok. V tomto roce bude toto školení probíhat v termínu 15 - 16. 3. 2006 v Hustopečích a pozvánka platí pro všechny montážní i obchodní společnosti z celé republiky.

Jak bylo v úvodu naznačeno, veškeré zakázky jsou předem navrženy a je vypracován kladečský plán, podle kterého je vyroben střešní plášť nebo plášť budovy a na stavbu je materiál dodán již v hotových rozměrech, bez nutnosti dalšího stříhání a úpravy plechů. Tím je minimalizován odpad. Podle kladečského plánu si dokáže zákazník lehce porovnat rozměry a ceny dodaného materiálu.

Pokud bychom porovnali náklady na realizaci podle jednotlivých druhů střešních krytin, vychází střešní plášť realizovaný tímto typem cenově velmi příznivě, jednak z důvodu rychlosti montáže, při níž je se jen minimum času věnuje na odladění disproporce mezi plánem a realizační skutečností, tak i z důvodu úspor na nosném systému střechy.

Společnost má zájem spolupracovat se všemi realizačními i obchodními společnostmi. Důraz klade také na spolupráci s projektanty a architekty, kteří jsou ve svých projektech nejblíže zákazníkovi a dokáží tak navrhnout vhodný typ střešních krytin při návrzích projektů.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy ROVA - CZECH