Díky rychlému a technologicky spolehlivému suchému lepení bylo možné renovaci podlah v silně zatěžovaných a frekventovaných prostorech dokončit v mimořádně krátkém čase.

Rychlá výměna podlah na zámku Neuschwanstein v Bavorsku

Je-li instalována podlaha v prostorech s enormní návštěvností, jako je slavný zámek, na předních příčkách seznamu kritérií by při volbě podlahové krytiny, při přípravě podkladu a výběru podlahového lepidla pro pokládku měla figurovat vysoká odolnost vůči zátěži. Použity musejí být takové materiály, které bez problémů odolají náporu, jemuž jsou vystaveny podlahy zejména v místech prohlídkových tras. V Neuschwansteinu byla proto uplatněna technologie suchého lepení společnosti Uzin.

Pohádkový zámek, který byl mimo jiné předlohou Waltu Disneymu pro jeho kouzelný kreslený hrad Šípkové Růženky, patří k nejnavštěvovanějším historickým stavbám Evropy. Pro svou potřebu jej dal vystavět bavorský král Ludvík II. nedaleko městečka Schwangau v alpské oblasti Allgäu. Místo každoročně navštíví kolem 1,4 milionu lidí. V letních sezonách před celosvětovou pandemií covidu-19 prošlo zpřístupněnými prostory a komnatami v průměru více než šest tisíc návštěvníků denně.

Tento pohádkový zámek patří k nejnavštěvovanějším historickým stavbám Evropy. Pro svou potřebu jej dal vystavět bavorský král Ludvík II. Místo každoročně navštíví kolem 1,4 milionu lidí.

Státní stavební úřad v Kemptenu stanovil základní požadavky pro pokládku podlahové krytiny v těchto extrémně exponovaných místech: rychlé, bezpečné a čisté řešení. V průběhu rozsáhlých renovačních prací byly s velkou pečlivostí restaurovány kamenné podlahy a mozaiky. Následně byla v nejvíce exponovaných částech, jakými jsou například vstupní prostory a prohlídkové trasy světoznámého zámku, provedena výměna podlahových krytin. Podlahy v těchto místech jsou vystaveny celoročnímu vlivu nánosu nečistot, drobných kamínků, posypové soli a vlhkosti. Pro dokonalou ochranu podlah a historického podkladu v těchto místech byly zvoleny textilní a elastické krytiny, které jsou navíc vysoce stabilní, lze je snadno udržovat a v případně nutnosti bezproblémově odstranit, aniž by se poškodil podklad nebo na něm ulpěly zbytky lepidla či rubu podlahové krytiny.

Po zevrubné konzultaci padla jednoznačná volba na technologii suchého lepení switchTec® firmy Uzin Utz AG – oboustranně lepicí fólii Sigan 1 – na oddělující podložce a plechových plátech z ušlechtilé nerezové oceli.

Oboustranně lepicí fólie Uzin Sigan 1

V objektech vyžadujících sanaci se často setkáváme s kamennými nebo parketovými podlahami,” vysvětluje Robert Weckerle, odborný poradce společnosti Uzin. „V tomto případě, kdy na stávající podlahu měla být nalepena nová podlahová krytina, aniž by došlo k poškození té původní, jsme doporučili osvědčené řešení pomocí technologie suchého lepení switchTec® – v našem případě pomocí fólie Sigan 1. Tento výrobek představuje patentovanou, mikroperforovanou speciální nosnou fólii s oboustranně lepicími účinky pro textilní a elastické podlahové krytiny s možností jejího pozdějšího bezezbytkového odstranění z podkladu.

Zvolený výrobek Sigan 1 stoprocentně splnil veškeré požadavky Státního stavebního úřadu v Kemptenu. Toto lepidlo ve formě oboustranně lepicí vysoce efektivní fólie umožňuje pokládat podlahovou krytinu velmi rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu. Navíc lze takto položenou podlahovou krytinu okamžitě plně zatížit. Díky speciální lepicí technologii je možno přilepenou podlahovinu snadno sejmout a odstranit i po letech, aniž by původní podklad doznal jakékoli újmy nebo na něm byly zanechány zbytky lepidla či rubové části podlahové krytiny. Původní podlahu (podklad) je tedy možno opět využít pro další pokládku.

Fólie Sigan 1 se rozvíjí ve směru kladení nové podlahové krytiny, a to buď na sraz jednotlivých pásů, nebo s jejich přesahem a následným přiřezáním na styk. Nakonec je zapotřebí dobře ji vyhladit a vyvarovat se potenciálních vzduchových bublin.

Podlahová konstrukce

Aby bylo dosaženo optimální ochrany původní historické podlahy, bylo rozhodnuto o instalaci podkladu složeného z oddělující podložky a plechových plátů z ušlechtilé nerez oceli. Jak poznamenal Robert Weckerle: „Tato konstrukce se při rekonstrukci podlahy na zámku Neuschwanstein osvědčila perfektně.” Uzin nabízí technologii suchého lepení switchTec® v podobě vysoce účinných oboustranně lepicích fólií na různé druhy podkladu a pro různé typy vrchních podlahových krytin. V případě lepení textilních a elastických podlahovin na kovový podklad, jak tomu bylo v tomto případě, je vhodná oboustranně lepicí fólie s označením Sigan 1. Pro zajištění optimálního přilepení bylo nutné na plechový podklad použít speciální penetraci Planus. Výsledkem bylo dokonalé nalepení kaučukové podlahové krytiny v prvním patře a modrého koberce v patře druhém – a to velmi rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu.

Výrobek Sigan 1 stoprocentně splnil veškeré požadavky Statního stavebního úřadu v Kemptenu. Toto lepidlo umožňuje pokládat podlahovou krytinu velmi rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu.

Pokládka podlahových krytin pomocí Sigan 1

Předpokladem pro dokonalý výsledek pokládky byl správně připravený podklad v souladu s normou DIN 18365 – v obecné rovině to znamená, že vystěrkovaný podklad musí být pevný, rovný, suchý, bez trhlin a zbaven všech nečistot, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost. Splňuje-li podklad uvedené podmínky, pak přichází na řadu rovnoměrný tenký nátěr neředěné speciální penetrace Planus, a to pomocí jemně porézního pěnového válečku. Asi po dvou hodinách schnutí za dobrého odvětrávání se doporučuje provést zkušební lepení fólie na podklad. Odvineme část fólie, položíme na podklad, dobře vyhladíme a okamžitým opětovným odtržením ověříme optimální přídržnost fólie na podkladu. Pro zvýšenou lepivou sílu na okrajích a obtížně přístupných místech nalepíme na podklad podél stěn a stavebních prvků nejprve pásku Sigan, která je součástí balení.

Následně fólii Sigan 1 rozvineme ve směru kladení nové podlahové krytiny, a to buď na sraz jednotlivých pásů, nebo s jejich přesahem a následným přiřezáním na styk. Dobře vyhladíme, aby tam nezůstaly vzduchové bubliny. Dostatečně aklimatizovanou a nahrubo přiřezanou novou podlahovou krytinu rozvineme v pásu po ploše a polovinu její délky přeložíme zpět. Na obnažené půlce sejmeme z fólie ochranný papír, odřízneme a pás přeložené podlahové krytiny navalíme zpět na fólii. Okamžitě, aniž by bylo třeba čekat na odvětrání, podlahovou krytinu zaválcujeme. Identicky postupujeme i s druhou polovinou fólie a podlahové krytiny. Podlaha je po nalepení okamžitě plně zatížitelná.

Výrobky z řady Sigan mají ekologické certifikační značení Emicode EC1 Plus, Modrý anděl a LEED, a tudíž jsou zdravotně nezávadné a mimořádně šetrné k životnímu prostředí.

Díky speciální lepicí technologii je možné přilepenou podlahovinu snadno sejmout a odstranit i po letech, aniž by původní podklad doznal jakékoli újmy.

Rychlá renovace umožnila rychlý návrat návštěvníků

Díky rychlému a technologicky spolehlivému suchému lepení výrobkem Sigan 1 z programu Uzin bylo možné renovaci podlah v silně zatěžovaných a frekventovaných chodbách a prohlídkových trasách dokončit v mimořádně krátkém čase.

Pohádkový zámek krále Ludvíka II. je opět zpřístupněn veřejnosti. Tak jak tomu je již od roku 1886. Tip na výlet: Zámek je od hraničního přechodu Rozvadov vzdálen přibližně 350 kilometrů. Věřme, že pandemie covidu-19 brzy pomine a s ní i všechna restriktivní opatření. Pak jeden z prvních výletů k našim západním sousedům může být právě romantický zámek Neuschwanstein se svou historií i novými podlahami...

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv UZIN