Rychloběžná vrata Hörmann s průhledovými pásy

Rychloběžná vrata z PVC, která se mohou zavírat a otevírat jak vertikálně, tak i horizontálně, nejen dokáží zadržovat průvan a zabraňovat pronikání nečistot a prachu, ale přispívají i k úspoře energie, potřebné k vytápění interiéru. Díky velkoplošným průhledovým pásům umožňují úplný průchod denního světla, čímž přispívají k dopravní bezpečnosti na pracovišti. Dostatečná rychlost otevírání i zavírání vrat umožňují plynulý a bezproblémový provoz.

Vertikální rychloběžná vrata
Typy vrat V 3510 a V 4014 se svislým pojezdem fungují jako dokonale těsnicí oddělovací prvek mezi jednotlivými halami. Jejich vratové křídlo, tvořené kombinací barevné a průhledné plastové fólie s výztužnými hliníkovými profily, svým vertikálním pohybem nijak neomezuje provoz v halách. Celá konstrukce vrat nevyžaduje mnoho místa, snadno se montuje a jednoduchá je i další údržba.
Základní model V 3510, který je vybaven lehkým vratovým křídlem a jednocestnou světelnou závorou; nepotřebuje napínání křídel, záchytné zařízení ani zabezpečení dorazových lišt, neboť hmotnost závěsu je menší než 15 kg. Tento typ, vhodný k uzavření interiérových otvorů je dodáván s vratovým křídlem v 5 standardních barevných provedeních.
Typ V 4014 je doporučen pro uzavření otvorů o velikosti až 4000×4000 mm ve středně těžkých provozech. Je vybaven optodynamickou lištou v gumovém ukončovacím profilu, záchytným zařízením a světelnou závorou. Dlouhodobý provoz s minimální údržbou je zaručen příslušným dimenzovaným motorovým pohonem s kompaktním převodem a frekvenčním měničem.
Vertikální rychloběžná vrata typu V 4011, V 5008 a V 5015 je možno použít jak v interiérech, tak i exteriérech. Jejich stabilní samonosná konstrukce je vhodná pro těžkou a náročnou funkci v rušných transportních zónách. Vratové křídlo je vybaveno napínacím a tažným mechanismem umožňujícím bezproblémové otvírání a zavírání i v extrémních povětrnostních podmínkách.
Nabízené tři varianty jsou standardně vybaveny optodynamickou lištou, zajištěním dorazové hrany a světelnou závorou. Typ V 4011 s tloušťkou vratové fóliové výplně 1,5 mm je vhodný pro maximální otvor 4000×4000 mm, robustnější a těžší typ V 5008 disponuje vratovou výplní o tloušťce 4 mm a je určen pro otvory do 5000×5000 mm. Jako jediný typ je vybaven stykačovým ovládáním. K použití na rušných místech je vzhledem k vyšší rychlosti pohybu křídla vhodný typ 5015.

Horizontální rychloběžná vrata
Horizontální rychloběžná vrata typu H 3530 a H 5020 se zavírají znatelně rychleji než varianty s vertikálním pojezdem. Rychlejší pohyb křídel napomáhá plynulému provozu, minimalizuje průvan, tepelné ztráty, jakož i pronikání nečistot a prachu do vnitřních prostor. Inteligentní pohonné zařízení umožňuje programování různých vzdáleností v otevřeném otvoru tak, aby byl kdykoli umožněn nejen průchod osob, ale i průjezd vozidel a strojů. Zabezpečení, kontrolující v kombinaci se světelnou závorou průchod, zaručuje vysokou bezpečnost celého zařízení.
Typ H 3530 je určen pouze pro použití v interiérech. V případě poruchy je možno vrata otevřít ručně, při výpadku proudu se vrata automaticky rychle otevřou díky brzdě na pracovní proud (zvláštní vybavení). Všude tam, kde to vyžadují hygienické předpisy, je možné dodat vrata v provedení nosné konstrukce z nerezových materiálů.
Vrata H 5020 lze využít jak pro interiéry, tak i pro exteriéry.

Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy