Sanace vlhkostních problémů stavebních konstrukcí

Povodně, které v minulých měsících odezněly, postihly velkou část obyvatel České republiky, kteří jsou postaveni před zásadní otázku: Jak následky povodní co nejlépe řešit po stránce ekonomické i funkční. Existuje mnoho variant, jakým způsobem lze řešit vlhkostní sanaci objektu. Jednou z nich jsou kvalitní tepelně-izolační omítky se sanačními účinky.

Po ustoupení hladiny řek teprve obyvatelé zjišťují a vyčíslují škody způsobené záplavami na objektech. Finanční situace je často vede k unáhleným rozhodnutím, která nemusí být vždy těmi správnými.

Doba, za kterou se vlhkostní bilance objektu vrátí do původních hodnot, se pohybuje řádově v několika letech. Zvýšená vlhkost konstrukcí se může projevovat tvorbou plísní nebo solných výkvětů na omítkách. Použitím sanačních materiálů lze toto vysychání značně urychlit a tím vrátit vlhkostní klima objektu do původních hodnot.

Sanační omítka s tepelněizolačními účinky

Tyto omítky nabízejí efektivní a finančně zajímavé řešení. Jejich funkčnost je postavená na kamenivu z expandovaného skla, díky kterému dojde k zvýšení teploty v místnosti minimálně o 2 °C v závislosti na tloušťce aplikované vrstvy. Ta se může pohybovat od 2 do 8 cm. Majitel objektu tuto vlastnost docení v chladnějším období, kdy nebude muset tolik vytápět. Aplikací omítky na vnitřní strany obvodových zdí, dojde ke snížení nákladů na zátop a výraznému zkrácení doby potřebné k dosažení požadované tepelné pohody. Tyto vlastnosti nejvíce ocení vlastníci rekreačních objektů. Výhodou oproti běžně používaným omítkám je schopnost pracovat s vlhkostí. V době po povodních především s vlhkosti zabudovanou. Nanesením omítky docílíme rychlejšího a rovnoměrnějšího vysychání konstrukce a díky její vysoce pórovité struktuře předcházíme vzniku solných výkvětu.

Porovnání s klasickou omítkou

Ve srovnání se sanacemi pomocí klasických omítek dojde ke zlepšení vlhkostní charakteristiky stavby. Zvýšením tepelného odporu řešené konstrukce dochází k návratnosti vložených investic do sanačního opatření formou snížených nákladů na vytápění. V průběhu realizace zároveň šetří investice spojené s organizací stavby, jelikož je možné již po dvou dnech provést na omítce finální povrchovou úpravu.

Při zatopení klasicky vyzděného a oboustranně omítnutého rodinného domu vodou, je nutno vždy tyto omítky oklepat a zdivo nechat vyschnout. Tepelněizolační omítky se sanačními účinky lze na rozdíl od běžných omítek nanášet ještě na mokré zdivo.

Tab. 1: Porovnání dimenzí tepelněizolačních vlastností stavebních materiálů o stejném tepelném odporu

Materiál Tepelně-izolační omítka se sanačními účinky Cihla plná pálená Vápenocementová omítka
Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 0,07 0,86 0,99
Tloušťka materiálu [mm] 40 490 570

Princip funkce v současnosti používaných omítek

Nanesením klasické vápenocementové nebo cementové omítky na vlhkosti nasycenou stěnu dochází k velmi pozvolnému vysušování zdi po dobu několika let. Příčinou je vysoký difúzní odpor použitého materiálu.

Klasická vápenocementová omítka

Zateplení stěny z vnější strany

Aplikací klasického zateplovacího systému na povodní postiženou konstrukci dojde k zakonzervování zabudované vlhkosti do zdiva a k prudkému rozvoji vlhkostních map a plísni na vnitřních stěnách objektu.

Zateplovací systém na vlhké konstrukci

Tepelněizolační omítky se sanačními účinky

Střední cesta řešení těchto problémů se nachází v realizaci tepelněizolačních omítek se sanačními účinky na bázi expandovaného skla. „Přiteplením” dojde ke snížení nákladů na vytápění, zvýšení teploty původního zdiva a zároveň k vysušování objektu. Toto opatřením okamžitě zajistí suchý povrch na straně venkovní tak vnitřní, bez projevů vlhkostních map a plísní.

Tepelněizolační omítka se sanačními účinky

Závěr

Použití tepelněizolačních omítek může být vhodným sanačním opatřením nejen pro objekty, které byly při povodních zatopeny, ale také tam, kde v delším horizontu přetrvávají vlhkostní problémy. Zároveň dokáží objekt zateplit, což určitě uživatelé pocítí v chladných měsících. Po vyrovnání vlhkostního stavu budovy je možné na omítky aplikovat klasicky zateplovací systém s tím, že se tepelněizolační vlastnosti omítky a izolantu sčítají.

Autor:
Foto: Archiv firmy TexColor Ostrava