Dobrý komín - jistota pro váš domov

Komín kdysi patřil ke každému domu tak přirozeně, jak jako kolo k automobilu. To už ale dnes téměř neplatí a nové domy s klasickým komínem jsou spíše výjimkou než pravidlem. Tím se ale v řadě případů zakládá rozpor s životně důležitými a zvyšujícími se požadavky na kvalitu vnitřního vzduchu, který obyvatelé dýchají. „Bezkomínový“ odvod spalin často ohrožuje majitele a jeho sousedy, stavební materiály a okolní vegetaci.

Kdyby se mělo vyjmenovat pět základních znaků typického domku, málokdo by asi zapomněl na komín. Když se ale rozhlédneme, zdaleka ne každý dům takový komín má. Znamená to snad pozvolné vytrácení tohoto symbolu, který znali a ku prospěchu užívali již naši dávní předkové? A vytratí se časem ten typický, do nebe kouřící komín ze střech domků z dětských obrázků?

První velký otřes pro klasické komíny přinesly centrální zdroje tepla, které dokázaly nahradit lokální vytápění s přímým odvodem spalin do komína.
Na tuto změnu, která byla nejvíce viditelná ve velkých městech, kde sporáky a kachlová kamna na pevná paliva vystřídaly radiátory, jsme si již zvykli. Komíny stále zůstávaly na oněch menších domech, kam od dávna patřily. V poslední době však komíny zažívají další otřesy.

V současné době roste počet rodinných domů, jejichž majitelé volili ve snaze ušetřit vytápění pomocí „Turbo“ kotle s vývodem spalin bez použití komínu. Vývody spalin byly totiž budovány nejkratší možnou cestou obvodovou stěnou budovy přímo na fasádu, nebo přes výfuk umístěný na střeše. Na ústí vývodu pomáhal spaliny do ovzduší vyhánět ventilátor. Toto na první pohled jednoduché řešení s relativně nižšími prvotními pořizovacími náklady s sebou ovšem přináší řadu problémů, které v první chvíli nejsou patrné.

Nejedno riziko „bezkomínového“ vývodu

Čas a praxe teprve ukázaly, jaké nezanedbatelné hygienické a technické nedostatky toto vyústění má. Kdyby se snad někomu zdravotní riziko zdálo málo závažné, přidáme ještě hlediska estetická a finanční, která přicházejí následně.

Jedním z nejvíce diskutovaným problémem je koncentrace škodlivin okolo vyústění. Přestože platí určitá minimální vzdálenost, pod kterou nesmějí být umístěny okna, dveře, balkony, lodžie ani ventilátory, koncentrace vyšší než jsou přiměřené hodnoty byla naměřena až do 4 - 5 metrů od vyústění. Při určitých klimatických podmínkách zde mohou škodliviny vytvářet mrak, který vniká do obytných prostor. Toto ohrožení na zdraví je i přes zohlednění všech faktorů, jako je možnost zředění spalin, ochranné pásmo a směr proudění hodnoceno jako akutní. Máme opravdu zapotřebí v dnešním znečištěném světě si ještě více a dokonce z vlastních zdrojů otravovat své domácí prostředí?

Jak už jsme dříve předeslali, bohužel nejde o jedinou nepříjemnost, kterou nám mohou tyto „bezkomínové“ vývody přinést. Kouřovody bývají většinou horizontální, vyskytují se také se šikmým spádem směrem do kotle i od kotle. Ve všech případech však existuje určité reálné riziko spojené s odvodem kondenzátu, který přirozeně vzniká z vodní páry při snižování teploty. Tak při horizontálním vyústění od kotle vytéká kondenzát na omítku, tvoří zde mokré skvrny, které následně opadávají. V zimě kondenzát zamrzá přímo ve vyústění, a tvoří zde rampouchy. Může dojít i k úplnému zamrznutí vývodu a poté odstavení kotle. Při vertikálním nasměrování na střechu kondenzát stéká zpět do kotle, a tak přispívá k jeho korozi.

Obyvatelé takto vybavených domů si často musí zvykat na hluk ventilátoru, již zmíněnou poškozenou omítku a bohužel také na zničené, suché či opadané stromy a jinou vegetaci v blízkosti vývodu. Horší scénář ale nastane, když vývod v zimě zamrzne. Kotel je odstaven a obyvatelé domů, kteří jsou odkázáni jen na jednu možnost vytápění, zažívají nepříjemné chvíle v promrzlém bytě nebo domě.

Klasický komín přináší jistotu

Dodatečná montáž komínu bývá velmi složitá a drahá, v mnoha případech i zcela nemožná. Z estetického hlediska je však téměř vždy nevyhovující, a proto je důležité si tuto otázku promyslet předem, před počátkem stavby. Pokud se pro klasický komín rozhodnete, jsou tu komínové systémy SCHIEDEL, které vám mohou nabídnout řešení.

Při plánování koncepce vytápění a přípravy teplé vody je důležité vzít v úvahu možnost alternativního zdroje vytápění. Co se stane, když například vypadne na delší dobu dodávka elektrického proudu.
V posledních letech není o katastrofy nejrůznějšího typu nouze ani v našich zeměpisných podmínkách, a tak nemůžeme vyloučit nebezpečí vichřice, bouřky, krupobití, nebo sněhové kalamity. Stejné důsledky mají i technické poruchy, jako výpadky plynu, elektřiny či dálkového vytápění. Správný počet komínů zajišťuje, že můžete kdykoli přestoupit na nezávislou formu energie.

Komín stále představuje kvalitu, protože spaliny jsou bezpečně odváděny přes střechu, a tak nemohou proudit zpět do obytných prostor. Stavba komínu SCHIEDEL přijde na 1 – 2 % nákladů hrubé stavby, což je vcelku zanedbatelná částka za bezpečí a jistotu, kterou přináší. Nehledě na to, že i samotný dům tak získává na hodnotě, což se projeví a vyplatí v případném prodeji domu.

Ať už zvolíte pro vytápění plyn, olej, pevné palivo, elektrické či dálkové vytápění, v budoucnu může dojít k vyčerpání fosilních zdrojů a tím k výraznému zvýšení vašich výdajů. I na to je dobré myslet již při stavbě domu, a naplánovat jinou, alternativní formu vytápění. S výstavbou druhého komínového průduchu získáte vlastní zdroj tepla, který oceníte nejen v krizových situacích, ale krbová nebo kachlová kamna vám jistě dokáží zpříjemnit i chladné jarní nebo podzimní večery.

Pro firmu SCHIEDEL je důležitá především orientace na užitek ve spojení s optimální kombinací moderní techniky. Abyste pro váš dům a vaše podmínky zvolili ten nejvhodnější komín, nabízí firma SCHIEDEL hned několik variant.

  • Komín AVANT PRIMO je ideální pro připojení nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů, dále umožňuje připojení jak otevřených, tak uzavřených „Turbo“ spotřebičů a nezávislé umístění tepelného spotřebiče v objektu. Kotle mohou být umístěny do uzavřených nik a výklenků, aby byl prostor využit co nejekonomičtěji.
  • Kombinovaný komínový systém KOMBI spojuje v jednom tělese dva osvědčené systémy: systém AVANT PRIMO a UNI***. Je ideálním řešením pro rodinné domy, umožňuje připojit moderní nízkoteplotní kotle v kombinaci s krbem nebo krbovými kamny. Rovněž, jako komín AVANT, umožňuje připojení otevřených i uzavřených spotřebičů, nezávislé umístění tepelného spotřebiče v objektu a umožňuje též umístění do uzavřených nik a výklenků. Systém KOMBI odpovídá standardu bydlení v novém tisíciletí.
  • Komínový systém MULTI umožňuje připojení až 10 uzavřených spotřebičů do jednoho komínu. Zajišťuje přívod vzduchu ke všem spotřebičům, a umožňuje připojení různých průřezů kouřovodů. Rovněž je možné kotle umístit do uzavřených nik a výklenků, stejně jako nezávisle umístit tepelný spotřebič v objektu.

V minulosti nám byla dána přítomnost komínu zákonem, dnes již záleží pouze na našem rozhodnutí a zhodnocení situace. Když se pro klasický komín rozhodneme, můžeme si být jisti, že jsme kromě zvýšeného komfortu bydlení a zhodnocení domu, udělali všechno pro čistý a bezpečný domov.
Firma SCHIEDEL vám přináší 50 let zkušeností, a navíc na všechny svoje výrobky poskytuje záruku 30 let.

Autor: Klára Drahorádová
Foto: Archiv firmy