SEMA software – omezeni jste jen vlastní fantazií

Na trhu je k dispozici mnoho softwarových produktů různých výrobců a samozřejmě i v různé kvalitě. Mezi přední dodavatele softwaru pro tesařské konstrukce, dřevostavby a schody a nově i klempířské systémy se řadí firma SEMA z německého Wildpoldsriedu. Ta loni oslavila již 30-ti leté jubileum od uvedení svého prvního softwarového produktu.

Aktuální stav je necelých 15 000 instalací ve 37 zemích světa, produkt je dostupný v 11 jazykových verzích. Na českém a slovenském trhu je zastupuje firma SEMACZ s.r.o. od roku 2006, kdy byla uvedena verze SEMA Extra V10.0 obsahující i první kompletní českou lokalizaci. Tak jak se rychle vyvíjí obor dřevostaveb a schodů, stejně rychle reaguje firma SEMA na požadavky trhu uváděním nových verzí – díky tomu s železnou pravidelností 2× ročně vychází nová verze programu vždy vylepšená o mnoho novinek a zlepšení a zhmotňuje tak konkrétní požadavky stále více se rozšiřujícího množství uživatelů tohoto špičkového produktu.

Detailní konstrukce krovu s vizualizací celé stavby

Vše v jednom

SEMA software je řešení ALL in ONE – zvládá totiž zpracování konstrukcí od prvotní studie a vizualizace, přes stavební plány, výrobní dokumentaci a přesné výpisy materiálů až po tvorbu dat pro CNC stroje, a to jak pro tesařskou část, tak i pro výrobce schodů a klempíře. Hlavní měrou je tedy software určen pro dřevěné konstrukce, to ale neznamená, že jej nelze použít ke kreslení zděných staveb, ocelových konstrukcí či kombinaci různých stavebních systémů.

Program se vyznačuje moderním uživatelským prostředím s velmi intuitivním ovládáním, které tak následně značně zkracuje čas potřebný k zaškolení. Je jedno, zda člověk zrovna vytváří konstrukci krovu, připravuje výrobní dokumentaci schodiště nebo třeba vizualizaci stavby a modeluje stavební pozemek, případně jen tak kreslí pomocí CADu linie – vše se zpracovává v jednom uživatelském prostředí se shodným ovládáním a zadáváním. Odpadá tak v praxi častá varianta, kdy pro každou z těchto činností je používán jiný program a uživatel tak mnohdy řeší nejenom problémy s importem a exportem mezi programy, ale musí se samozřejmě učit i několik programů s různým ovládáním, případně platit servisní podporu a aktualizace pro více programů najednou. V programu SEMA lze projekt vytvořený pro prvotní studii a vizualizaci dále použít a rozpracovávat až do detailní finální fáze. Samotná instalace obsahuje značné množství standartních dat, která uživateli pomáhají v začátcích, každý uživatel si ale může velice jednoduše v programu definovat vlastní standartní provedení a prvky a ty ukládat do svých „firemních standartních dat", uživatelsky si modifikovat vzhled pracovního prostoru, vytvářet ikony a lišty příkazů pro vlastní použití a mnoho dalšího.

Nespornou výhodou je i modulová struktura programu umožňující nakonfigurovat pro každého uživatele jinou velikost licence a zakoupit tak pouze část programu odpovídající jeho konkrétní činnosti, samozřejmě ale s možností následného rozšíření o další moduly. Není to tedy tak, že uživatel zakoupí software, ze kterého využije třeba jen 10 %, nýbrž zakoupí pouze tu část, kterou potřebuje. Lze tímto způsobem tedy rozložit i velikost investice, např. pro firmy, jež jsou na začátku své činnosti a nemohou vzhledem k potřebám pořízení ostatních nutných věcí okamžitě tolik investovat do softwaru...

Dům v sadu

Vlastnosti softwaru

Mezi přední vlastnosti softwaru lze uvést opravdu detailní zpracování konstrukce včetně všech spojů až do maximální detailnosti – např. definování tolerance mezi čepem a dlabem a podobně. Program automaticky generuje okótované výrobní výkresy, jedním stisknutím klávesy získá uživatel v každé fázi rozpracovanosti projektu aktuální a detailně spočítané materiálové listy celé konstrukce. Stejně tak jedním kliknutím může vytvořit z nakreslené 3D konstrukce 3D prutový a uzlový model pro statiku a následně exportovat do statických softwarů, případně využít implementované varianty statického programu Frilo, jednoduše lze vytvářet a exportovat výrobní data do CNC strojů. K dispozici jsou i moduly pro spojení se zaměřovacími systémy, jež umožňují přímé propojení se softwarem, kdy zaměřované body jsou online posílány do softwaru, a tak ve fázi zaměřování se již prakticky rovnou kreslí online měřená konstrukce či stavba. Vytvořeny jsou i moduly pro stavební fyziku a výpočet sendvičové stěny dle Glaserova diagramu. Program má několik asistentů zadání provázejících uživatele při tvorbě konstrukce, pro větší výrobce pak je výhodou několik variant automatizace kreslení značně zkracujících čas na zhotovení zakázky. Pro prezentaci projektu je připravena 3D vizualizace s fotorealistickým zobrazením a možností procházet stavbu. SEMA virtuální realita dále rozšiřuje možnosti s využitím 3D projektorů a 3D televizí o prostorové 3D zobrazení známém z 3D kin – perfektní nástroj pro prezentaci staveb investorům, kteří si tento vygenerovaný model pak mohou sami ovládat, prohlížet a procházet bez nutnosti vlastnit licenci programu. Nově byl představen modul pro klempíře – zvládá zakreslení různých úžlabních i štítových plechů, oplechování komínů, plechové obklady fasád či střechy, automatické generování profilů včetně detailních spojů a falcování, výpočet rozvinutých ploch a i výstup na klempířská CNC a mnoho dalšího. K programu je k dispozici i „Prohlížeč" SEMA projektů umožňující prohlížet, měřit, kótovat, otevírat hotové materiálové listy a výrobní výkresy apod., ale bez možnosti editace projektu.

Konstrukce barokního krovu

Seznámení se softwarem

Rozsah nestačí na to popsat všechny novinky a přednosti. Historie jednotlivých verzí programu je k nalezení na www.sema-soft.cz ve formě výukových filmů. Tam si lze udělat prvotní představu o obsáhlosti programu a zároveň jednoduchosti zadávání při kreslení konstrukcí. Nejlepší formou je ale vždy vidět vše „naživo" a zhodnotit tak přínos efektivity kreslení a detailnosti zpracování, jež má pak i příznivý vliv na další navazující činnosti při zpracování zakázky. Pro případné zájemce nabízí SEMA individuální předvedení softwaru, po konzultaci se zákazníkem přímo předvede jednotlivé možnosti řešení a v rámci těchto informací pak připraví individuální cenovou nabídku. K dispozici jsou i varianty multilicence. Po absolvování základního školení lze i zapůjčit software v nabízené konfiguraci na omezenou dobu na vyzkoušení.

A pokud chcete vše naživo vidět, navštivte SEMA stánek na některém z nejbližších veletrhů, např. Střechy Praha, Dřevostavby Praha, Coneco Bratislava nebo meeting Dřevostavby ve Volyni a další.

Prodej softwaru pro firmu SEMA ale nekončí odevzdáním licence zákazníkovi. Sebelepší software bude uživateli jak se říká „k ničemu", pokud nebude k dispozici někdo, kdo dokáže v případě problémů pohotově poradit. A to je další z mnoha předností firmy SEMA – ke svým produktům nabízí nejenom základní i individuální školení, ale je k dispozici i odborná a funkční Hotline, která je obsazována odborníky z oboru dřevostaveb a schodů s mnohaletou praxí. Ti pak v případě potřeby dokáží okamžitě poradit a pomoci a podporují tak uživatele v jeho vlastním rozvoji. Firmy si mohou i zadat vytváření vlastních specifických uživatelských dat podle jejich konstrukčních systémů a podobně.

Název SEMA nepředstavuje jen špičkový software, ale skrývá se za ním kompletní servis pro uživatele!.

Autor: Jiří Bartoš
Foto: Archiv firmy