Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Sevis a školení Vaillant

Hlavní činností firmy Vaillant Group Czech s.r.o. je kromě prodeje také servisní činnost a školení. Servisní činnost spočívá zejména v poradenství a technické podpoře smluvních servisních firem.

V sídle firmy v Chrášťanech se také nachází školící středisko jak pro teoretickou, tak i pro praktickou výuku. Měli jsme možnost prohlédnout si moderní prostory firmy a při této příležitosti jsme položili technickému řediteli společnosti Ing. Liboru Hrabačkovi několik otázek.

Ing. Libor Hrabačka

Tepelná čerpadla značky Vaillant jsou na českém trhu od roku 2007. Jakými přednostmi se vyznačují?

Zastavil bych se zejména u vzduchových tepelných čerpadel v provedení split. Jedná se o systém vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny potrubím s nemrznoucí směsí. Jejich předností je zejména velmi nízká hlučnost venkovní jednotky a co je nejdůležitější – vysoká hodnota topného faktoru. Tato TČ typu geoTHERM VWL S získala ocenění od nezávislých testovacích zkušeben. Jak nezávislý zkušební a certifikační ústav VDE, tak i nezávislé zkušební centrum tepelných čerpadel WPZBuchs ve Švýcarsku potvrdily vynikající topný faktor (COP) tepelného čerpadla vzduch/voda geoTHERM VWL 81/3 S. Z hlediska hlukových emisí je venkovní jednotka podle výsledků testů nejtišším výrobkem ve své třídě na trhu.

Komu jsou určena školení a jak probíhají?

Pořádáme celou řadu různých školení pro určité cílové skupiny zákazníků. Jedná se o školení jak pro projektanty, či montážní firmy, tak i pro servisní techniky. Např. školení pro servisní techniky se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Technici si přímo na nových produktech ve školící místnosti vyzkoušejí jejich funkci, nastavení a případnou údržbu. Je samozřejmostí, že na závěr školení je absolvování testu.

Jaká osvědčení získávají účastníci výuky?

Každá servisní firma získá po absolvování školení a složení testu certifikát, který ji opravňuje provádět servis na výrobcích Vaillant. Tím je také zajištěna kvalita veškerých servisních prací na spotřebičích.

Část interiéru školícího centra Vaillant

A jak funguje instalace výrobků a jejich záruční a pozáruční servis?

Instalovat kotle mohou provádět instalační firmy s příslušným oprávněním. Servis zajišťuje na území České republiky 350 autorizovaných servisních firem, které jsou vybaveny veškerou potřebnou dokumentací, náhradními díly atd.

Co nového připravujete do budoucnosti?

V současné době probíhá výstavba nového školícího střediska pro regenerativní zdroje, jako jsou solární systémy a tepelná čerpadla. Zde budeme schopni prezentovat všechny instalované produkty v normálním provozu a tím chceme rovněž zlepšit naše služby zákazníkům.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Hana Solařová