Sikagard-907 W – ochrana zámkové dlažby

Řešíte problémy s trávou, která opakovaně roste ve spárách mezi betonovými dlaždicemi, ať se tomu sebevíc bráníte? Sika přichází s přípravkem Sikagard®-907 W, ochranným nátěrem chodníků, betonových ploch a zároveň pečetící hmotou pro pískové spáry. Po jeho aplikaci máte na dlouhý čas od trávy ve spárách klid.

Sikagard®-907 W byl představen spolu s dalšími novinkami společností Sika CZ, s.r.o. na letošních Stavebních veletrzích v Brně a zde patřil mezi exponáty, o které se návštěvníci pozorně zajímali, možná i v souvislosti s nastupujícím jarem.

Jde o výrobek s víceúčelovým použitím. Efektivně chrání dlažbu a porézní povrchy před vodou, oleji a nečistotami. Pokud je aplikován na ploše, kde jsou spáry mezi dlažebními prvky vyplněny pískem, proniká do spár. Následně celou plochu, včetně spár, stabilizuje a chrání.

Sikagard®-907 W se hodí pro dlažební kostky, prefabrikovanou dlažbu, přírodní kamennou dlažbu, plotové tvarovky a stříšky, betonové podlahy, exponované betonové povrchy apod. Dále na chodníky, terasy, parkoviště a rampy, vjezdy a dvorky, nákupní střediska atd. Jak bylo řečeno, všude zde zpevňuje i spáry mezi dlažebními prvky. Jde tedy o konečnou, pohledovou úpravu.

Další přednosti nátěru Sikagard®-907 W

Chemicky jde o 1-komponentní, UV odolnou tekutou akrylátovou disperzi na vodní bázi. Vedle zmíněné impregnace, která dlažbu chrání před vodou, oleji, pohonnými látkami a špínou, zvyšuje Sikagard®-907 W také její mrazuvzdornost. Impregnace spár v dlažbě pak omezuje erozi, vyplavování a znečistění písku ze spáry. Impregnace přípravkem Sikagard®-907 W usnadňuje čištění podkladu (snižuje tedy požadavky na údržbu), omezuje vznik výkvětů a zvýrazňuje barvy.

Přehled výhod:

  • Je šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje organická ani jiná rozpouštědla,
  • odolává UV záření a stárnutí,
  • snadno se aplikuje – štětcem, válečkem ap.,
  • zabraňuje růstu trávy a mechů ve spárách a na povrchu dlažby,
  • umožňuje podkladu i spárám dýchat, tzn. že řešení je otevřené difúzi vodní páry,
  • omezuje erozi písku, znečišťování nebo vymývání písku ve spáře,
  • usnadňuje čistění plochy a omezuje požadavky na údržbu.

Příprava podkladu

Povrch musí být dobře očištěný, zbavený veškerých volných částic včetně prachu. Lze jej omýt tlakovou vodou, před aplikací impregnace ale musí být suchý. Mechy a lišejníky lze účinně odstranit přípravkem Sikagard®-715 W. Spáry v povrchu musejí být dostatečně kompaktní. Přípravek se pak nanáší pomocí válečku se středním vlasem nebo nízkotlakým rozprašovačem stejnoměrně na povrch. Obvykle stačí jedna vrstva. V případě požadavku na vysokou ochranu proti vodě a olejům nebo při velmi porézním povrchu se aplikují dvě vrstvy. Impregnace není vhodná pro méně porézní povrchy, jako je mramor, slinutá keramika, lícové zdivo, přírodní leštěný kámen apod.

Balení

Balení vychází vstříc různým požadavkům zákazníků. Proto výrobce dodává Sikagard®-907 W v plastových kanystrech a objemu 5 l a 20 litrů.

Spotřeba

Běžná spotřeba se pohybuje mezi 0,2 a 0,5 l/m2, mění se v závislosti na savosti (poréznosti) podkladu. Je-li třeba ošetřit přípravkem i spáry a dlažba je vysoce porézní pohybuje se spotřeba v rozmezí 0,5 až 1,5 l/m2.

Autor:
Foto: Archiv firmy