2. místo - Lucia Hrdlovičová

Soutěž Active House Award ukázala, jak studenti vidí bydlení budoucnosti

Společnost VELUX vyhlásila vítěze mezinárodní soutěže studentů architektury Active House Award 2018. Do soutěže se přihlásilo celkem 78 studentů z pěti vysokých škol z České republiky a Slovenska, kteří představili své návrhy na téma Future living (Bydlení budoucnosti). Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 10. prosince 2018 v prostorách Impact Hub Brno.

Studenti architektury ve svých návrzích v rámci soutěže Active House Award 2018 představili nový pohled na architekturu budoucnosti. Úkolem bylo navrhnout koncept stavby určené k bydlení, který přináší inovativní řešení této problematiky a funguje v souladu s principy aktivního domu. Předložené návrhy hodnotila tříčlenná odborná porota ve složení Zuzana Morávková (časopis ERA 21), Ján Stempel (Stempel & Tesař architekti, pedagog FA ČVUT) a Klára Bukolská (VELUX ČR). Porota hodnotila nejen kvalitu architektonického a urbanistického řešení, ale také práci studentů s denním světlem, dostatečný přísun čerstvého vzduchu, hospodaření s energií a celkový dopad na životní prostředí. Dohromady bylo oceněno pět přihlášených prací – tři návrhy se umístily na třetím místě, jeden na druhém a jedna práce získala odměnu odborné poroty.

Soutěž Active House Award dává každoročně studentům vysokých škol příležitost zamyslet se nad návrhy staveb různého zaměření. Letošní ročník potvrdil, že bydlení je jednou z nejtěžších disciplín v architektuře. Skloubit novou vizi, nový architektonický princip s představou člověka o pohodlí výhledu, soukromí a ekonomickou rozvahou není malý úkol. Viděli jsme řadu zajímavých myšlenek, jak by rozvoj bydlení mohl vypadat – bez zatížení urbanistického, environmentálního nebo kulturního,” uvedla Klára Bukolská, hlavní architektka VELUX ČR.

3. místo - Andrej Vojtko

Ocenění studenti

Nejvíce cen si odnesli studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Shodně na třetím místě se umístili Lucia Blahová a Andrej Vojtko, druhé místo získala Lucia Hrdlovičová. Na Slovensko putovala také odměna poroty, kterou získal Martin Horvát spolu s Matúšem Hornyákem z Technické univerzity v Košicích. Z českých vysokoškoláků byl nejúspěšnější Pavel Juříček z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, který si odnesl cenu za třetí místo. Mezi soutěžící byly celkem rozděleny odměny ve výši 3800 €.

Odměna poroty - Martin Horvát, Matouš Hornyák (SK)

Hodnocení odborné poroty Active House Award 2018

2. místo – Lucia Hrdlovičová

Projekt pracuje s tradiční strukturou vesnice, respektuje základní formy a dispoziční řešení venkovských domů. Koncept je použitelný jak k zahuštění stávající zástavby, tak doplnění zcela novou strukturou. Přirozeným způsobem pracuje se základními principy přirozeného osvětlení a větrání. Dispozice jsou funkční. Projekt nepřináší žádné zásadně nové myšlenky, ale pracuje se stávajícími, osvědčenými principy.

3. místo – Lucie Blahová (SR)

Projekt se zabývá nesmrtelným tématem sídliště, jeho zahuštění a polidštění. Využití kontejnerů v nějakém modulárním systému odpovídá logice sídliště, dispoziční řešení je zejména ve vztahu k propojení jednotlivých podlaží schodištěm problematické.

3. místo – Andrej Vojtko (SR)

Porota oceňuje komplexnost řešení problematiky, avšak výsledné řešení je zbytečně komplikované a nákladné, neboť poměr ploch pro bydlení je vzhledem k celkovému obesklenému prostoru neadekvátní a nepřináší kýžený komfort.

3. místo – Pavel Juříček (ČR)

Myšlenka „co-housingu” v řadové zástavbě představuje jednu z možných variant budoucích forem bydlení. Navržené řešení vychází z tradičních forem, které jsou možná až moc formální. Problematické se také jeví otevřené schodiště v atriu.

Odměna poroty – Martin Horvát, Matouš Hornyák (SK)

Porota oceňuje zamyšlení se nad principem přenosu denního světla do vnitřních dispozic jakékoliv stavby. Autor se zamýšlí nad dostupností/nedostupností denního světla v rámci stávajících struktur.

3. místo - Pavel Juříček (ČR)
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 10. prosince 2018 v prostorách Impact Hub Brno

Související články

Autor: VELUX
Foto: VELUX