Soutěž Výrobek roku 2014

Vydavatelství Vega spol. s r.o. a Institut udržitelné výstavby, s.r.o. vyhlásili již 8. ročník soutěže stavebních výrobků a technologií Výrobek roku 2014. Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy, které jsou určeny pro stavebnictví a jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice.

Do soutěže může být přihlášen jakýkoliv výrobek, který splňuje všechny požadavky pro umístění na trh v Evropské unii a byl podrobně popsán v odborném stavebním (tištěném a/nebo internetovém) časopise.

Představení výrobků

Výrobky a technologie nominované do soutěže veřejně představí koncem února 2014 zástupci jednotlivých firem na semináři s menší výstavkou. Akce se bude nově konat v Praze (termín a místo konání upřesníme v nejbližším čísle časopisu).

Dále bude následovat hodnocení odborné a profesní poroty a studentů a učitelů škol. Odborná porota se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření a uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design). Profesní porota je složena z aktivních architektů a stavebních inženýrů a uděluje Platinovou, Zlatou a Stříbrnou cenu.

Minulý ročník byly oceněny např. potrubní systém TECEflex
Jedno z ocenění získal také samostojný konvektor PTG

Způsob hodnocení

Odborná porota má pro hodnocení výrobků dostatek času. Členové se rozhodují se sami, nikoliv na společném zasedání. Na základě technických podkladů, ústní prezentace a výstavky mají porotci ještě asi dva týdny na to, aby si svůj výrok sami a dobře rozmysleli. Poté odevzdají svá hodnocení na formuláři nebo prostřednictvím internetu přímo do programu, který zpracovává hodnotící výroky jak poroty, tak i odborných stavebních škol a veřejnosti. Výroky porotců se statisticky zpracují a z výsledků statistiky se určí všechny hlavní a speciální ceny.

Předávání jedné z hlavních cen minulého ročníku. Zleva Jitka Shrbená (vydavatelsví Vega), RNDr. Jiří Hejhálek (Stavebnictví a interiér), JUDr. Karel Kratěna (MINIB a.s.) a Ing. Rudolf Böhm (Institut udržitelné výstavby)

Profesní porota vedená předsedou udělí tři ceny na společném zasedání.

Z internetového hlasování studentů partnerských škol vzejde Cena škol. Další ceny mohou udělit Institut udržitelné výstavby a odborní mediální partneři.

Vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se opět uskuteční v dubnu 2014, v úvodu Stavebních veletrhů v Brně v areálu brněnského výstaviště.

Další podrobnosti o soutěži a aktuální informace sledujte na stránkách www.vyrobekroku.cz.

Autor:
Foto: Archiv redakce