Špaleta TRAV®frame. Zadání do výběrového řízení?

TRAV®frame je systém hotové prefabrikované špalety, umožňující velmi rychlou a především technicky a funkčně přesnou montáž okna i s venkovními nebo vnitřními stínicími předměty a síťkou proti hmyzu. Výsledné okno i se všemi doplňky je bez tepelných mostů, netěsností a jiných slabin. Výrobek je nyní dostupný na trhu v ČR.

Titulek článku je volně převzat z původní německé technické informace. I když v České republice nelze – někdy ke škodě věci – jmenovat v tendrech na veřejné stavby konkrétní výrobky, v Německu, zemi původu prefabrikované špalety TRAV®frame, to možné je. Existují totiž výrobky, jejichž výjimečnou kombinaci užitných funkcí, provozní účinnosti a jiných předností nelze slovně opsat, a je tak nutné a hlavně jednodušší takový výrobek prostě pojmenovat. Platí to i pro tuto špaletu.

Současná praxe

Běžný český postup např. při opravách oken je, že se vysoutěží nebo vybere nejlevnější okno a stavební firma. Firma stará okna „vymlátí”, přiléhavější slovo neexistuje, a do rozeklaných děr, které po starých oknech zbudou, se přišroubují dlouhými turbošrouby nová okna. „Takhle se to dnes dělá,” řekne montér a s tubou v ruce vypěňuje připojovací spáru mezi rámem a rozeklanou špaletou, přesahující místy i 10 cm šířky. Uživatel si pak často stěžuje, že v zimě okny nepříjemně táhne, což montážní parta zahrává do autu.

Funkční alternativa

S prefabrikovanou špaletou TRAV®frame by byl výsledek lepší. Její zabudování do okenního otvoru si sice vynucuje pozorný přístup, ale jinak je rychlé a hlavně přesnější a bez tepelných mostů. Do zabudovaného špaletového rámu TRAV®frame se pak snadno, rychle a čistým montážním způsobem instaluje okno, včetně venkovní nebo vnitřní žaluzie či rolety a dokonce i sítě proti hmyzu.

TRAV®frame – stručný popis

Systém hotové prefabrikované špalety TRAV®frame (dále také Systém) je celistvý speciální rám z expandovaného šedého polystyrénu s dorazovým ozubem (mimo parapetní část) a drážkou rámu okna v parapetní části. Dále obsahuje kazetu pro žaluzii nebo roletu a síťku proti hmyzu.

Při jeho objednání musíme specifikovat přesné rozměry okenního rámu, špaleta TRAV®frame se vždy dodává přesně na míru okna. I její stavební hloubka je přesně na míru a musí odpovídat tloušťce obvodové zdi i s tepelnou izolací. Po realizaci špalety TRAV®frame následuje snadná a rychlá montáž okna a závěrečné povrchové úpravy.

Systém je vyráběn z kvalitních materiálů, optimalizovaně řeší všechny konstrukční a stavební detaily včetně minima tepelných mostů. Zejména také umožňuje sloučit všechna řemesla, týkající se montáže oken.

Systém umožňuje různé vzájemné kombinace umístění okna a stínicích předmětů. Okno je v prefabrikované špaletě umístěno buď centrovaně nebo v rovině vnitřní omítky. Tomu je přizpůsobena kazeta na stínicí prvky a síťku proti hmyzu. Na výběr je mnoho možností, například:

  1. žaluzie na venkovní straně, okno v rovině vnitřní stěny,
  2. venkovní žaluzie, centrované okno,
  3. venkovní roleta se sítí na hmyz, okno v rovině vnitřní stěny,
  4. venkovní roleta se sítí na hmyz, centrované okno,
  5. ostění bez kazety, okno v rovině vnitřní stěny,
  6. ostění bez kazety, centrované okno, atp.

Varianty bez kazety mohou (na požádání) obsahovat závěsy na otevíravé venkovní okenice.

Základním materiálem tohoto ostění TRAV®frame je difúzně otevřený šedý expandovaný polystyrén EPS 30 (ρ=30kg/ m3; λ = 0,034 W/(mK)), který vykazuje i dobrou přídržnost omítek. Díky modulárnímu řešení lze tento systém nastavit na libovolnou tloušťku zdi.

Celý systém je v souladu s požadavky DIN 4108-2 (tepelná ochrana a úspora energie v budovách – část 2: Minimální požadavky tepelnou ochranu, ověření shody) a německého zákona o úspoře energie.

Jednoduchá montáž okna

V parapetní části (dole) zabudované špalety TRAV®frame umístíme do drážky rámu okna systémový parapetní profil. Potom do špalety vložíme z vnitřní strany instalované okno a dorazíme ho až k ozubům; okno přitom „sedí” na parapetním profilu. Potom okno v jeho horní části pevně přišroubujeme k nadpraží špalety TRAV®frame; to obsahuje desku OSB, která to umožňuje.

Posledním krokem je obložení parapetu, ostění a nadpraží z vnitřní strany systémovými izolačními deskami, čímž opticky dojde k zapuštění okna do špalety. Pak už jen tenká omítka a pohledový parapet. Podobná pohledová úprava je i z venkovní strany.

TRAV®frame – bližší popis

A) Kazeta

vyrobena z galvanizované oceli tl. 1 mm, vysoká tuhost díky bodově svařovanému tělesu, navařené matice na bocích kazety pro instalaci ložiskového hřídele s roletou, rolety s levostranným ovládáním, vzhledem k interiéru je kazeta difúzně otevřená, aby se předešlo vzniku vodního kondenzátu, standardní rozměry kazety (hloubka/výška): 210/300 a 210/250 nebo speciální míry za příplatek.

Pozor: V procesu děrování je zinkové pokovení přetaženo přes řezné hrany. Tím je zaručena kvalita povrchu!

B) Hlavní těleso systémového ostění

Aby se předešlo tepelným ztrátám, je hlavní těleso zhotovené z jediného dílu šedého expandovaného polystyrénu EPS 30, vcelku vloženo do stavebního otvoru a stavebně zapracováno, tzn. pevně spojeno s plochami ostění.

Tloušťka izolace stropní části tělesa je standardně 50 mm nebo na požádání je dodána speciální tloušťka. Předpokládá se ve standardu tloušťka fasádní omítky 20 mm plus 5 mm silná vrchní vyztužená pohledová vrstva. Jiné tloušťky fasádní omítky je třeba specifikovat v objednávce.

Definovaná drážka pro vsazení okna a tloušťka 50 mm tepelné izolace okenního rámu jsou pro systémové ostění TRAV®frame standardní, jiné rozměry jsou možné na vyžádání. Dovybavení kazety síťkou proti hmyzu je možné kdykoliv.

Další užitné výhody

Prefabrikovaného ostění TRAV®frame přináší vedle rychlosti, přesnosti a vysoké kvalitativní a pohledové úrovně řešení oken také řešení známého chronického problému, který se týká kvality tzv. připojovací spáry.

Připojovací spára označuje výplň mezi okenním rámem a špaletou. Ta, jak už bylo řečeno, je považována za bolavé místo. Podle normy by měla být špaleta před umístěním nového okna stavebně vzorně připravená tak, aby tloušťka připojovací spáry byla všude 2 cm.

To logicky znamená, že např. po vybourání starých oken nelze ihned začít s montáží nových. Normou jsme nuceni zařadit do procesu nový technologický krok, totiž správné ošetření či zhotovení ostění s přesností na několik milimetrů. To často nelze dodržet ani v novostavbách.

Norma také doporučuje aplikovat parotěsnou fólii na vnitřní stranu připojovací spáry a paropropustnou na její venkovní. Tento krok bývá kritizován, protože se vodní pára do připojovací spáry může snadno dostat i „oklikou” ze zdiva.

Aplikaci prefabrikované špalety TRAV®frame lze pokládat za nový technologický krok, montáž okna lze s ní ale provést s dokonalou přesností a možná i rychleji, než postupem bez špalety. A přitom téměř úplně potlačíme difúzi vodní páry do připojovací spáry ve špaletě TRAV®frame, která je ze tří stran obklopena tlustou vrstvou polystyrénu a z jedné okenním profilem.

Závěr

Systém prefabrikované špalety TRAV®frame přináší do České republiky novou úroveň řešení nových oken. Vedle vysoké pohledové elegance, přesnosti a vysoké užitné hodnoty, kdy v jediném kroku řešíme okno, stínění a ochranu proti hmyzu, získáváme zároveň vysoce účinné řešení. Montáž vlastního okna do prefabrikovaného špalety TRAV®frame je velmi rychlá, bez fólií a bez rizik vlhkostních vad.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy