Spolehlivý sokl – přání každé stavby

Jedním z náročných detailů stavby je přechod vnější stěny na základ a terén – detail návrhu a provedení soklu. Vysoké množství poruch soklů, které můžeme vidět kolem sebe doslova na každém kroku, si vynucuje otázku – co je příčinou tak špatného stavu. Zda jde o neznalost projektanta, použití nevhodných materiálů či lajdácké provedení realizační firmy.

Pokusme se krátce analyzovat hlavní příčiny tohoto stavu a nalézt účinné řešení, které by bylo srozumitelné běžnému stavebníkovi. Na oblast soklu působí zpravidla intenzivnější povětrnostní vlivy, než na jiné části fasády. Sokl je zároveň poměrně komplikovaný tepelně technický detail, který řeší protichůdné požadavky na statickou pevnost konstrukce a zároveň na minimalizaci tepelného mostu při přechodu stěny na základ.


Obr. 1: Chybně navržený sokl nemá šanci

Použité materiály musí tedy vykazovat v mnoha výjimečné vlastnosti, zejména:

 • Odolnost proti vodě (odstřikující i vzlínající)
 • Odolnost proti solím
 • Odolnost proti mrazu (sněhu)
 • Mechanickou odolnost
 • Jednoduchou čistitelnost

Z hlediska použitých pohledových materiálů jsou nejčastěji aplikovány:

 • Soklové omítky
 • Spárované obklady
 • Klinkerové zdivo
 • Kámen
 • Beton
 • Mozaikové omítky

Obr. 2: …každých pár let se musí pěkně opravit.

Zároveň je také nutné ctít základní pravidla pro konstrukci soklu:

 • Voda stékající po fasádě nesmí zatékat do oblasti soklu, nejčastěji se proto používá tzv. okapový nos, který zajistí spolehlivé odvedení stékající vody před sokl. Zároveň se mírným zapuštěním soklu redukuje jeho mechanické namáhání.
 • Použité materiály musí zamezit vzlínání vlhkosti.
 • Použitím tepelné izolace odolávající vlhkosti (Soklové desky, Perimetrické desky, Desky XPS) se odstraní tepelný most. Zároveň se základové zdivo chrání proti působení mrazu.
 • K ochraně před účinky odstřikující vody je vhodné aplikovat min. 30 cm široký okapový pruh z hladkých valounů.
 • Vodu, svedenou z povrchu fasády, je nutno dále odvést od objektu - nejčastěji drenáží u paty základu. U suterénní části podsklepených objektů je nutno zabránit možnému vzniku tlakové vody (dlouhodobě funkční hydroizolace proti tlakové vodě se nedá v běžných podmínkách na stavbě provést) pomocí plošné drenáže vytvořené drenážními deskami, které kromě plošné drenáže zajistí také ochranu základu popř. suterénního zdiva proti mrazu.

Obr. 3: Když se ale navrhne sokl správně – vše je jinak.

Kvalitní tepelná izolace v oblasti soklu - základ každé stavby

Kvalitní tepelná ochrana stavby se během krátké doby dostala na vrchol zájmu. A to nejen u majitelů či uživatelů staveb, kteří se brání rostoucím cenám za energii. Tlak na trvalé a razantní snižování energetické náročnosti staveb vyvíjí i stát ve svých posledních zákonech a novelách. Teď, kdy se nejen mezi odborníky, ale také na laické rovině běžně mluví o nízkoenergetických či pasivních domech, již také prakticky nikdo nepochybuje, že kvalitní tepelná ochrana stavby spočívá hlavně v dobře řešených detailech. Jedním z nich je sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí nebo - v případě podsklepených staveb - vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem.

Rigips - síla v detailu

Pokud na tepelně nechráněné základové konstrukci nebo suterénní zdi stojí - oddělena pouhou hydroizolační fólií - obvodová stěna, vzniká mezi temperovaným vnitřkem a studenými konstrukcemi pod ním tepelný most, který má plošný, v lepším případě (montované lehké stěny) lineární charakter. Je zajímavé, že tento detail zůstává často nepovšimnut. Právě pro oblast soklu vyvinula společnost Rigips speciální izolační materiály:

 • Izolační desky Perimetr
 • Soklové desky
 • Drenážní desky (nově na českém trhu od léta 2005)

Uvedené výrobky jsou polystyrenové (EPS) materiály, které jsou však na rozdíl od běžných EPS řezaných desek lisované samostatně do forem. Způsob, kdy je každá deska lisována ve formě zvlášť, umožňuje docílit minimální nasákavosti a vysoké pevnosti v tlaku či průrazu oproti běžným deskám. Tyto desky zároveň vykazují vynikající tepelně izolační vlastnosti (λD = 0,032 - 0,033 W/(m·K)). Podstatnym dusledkem teto technologie take je, ze v aplikacich pod povrchem zeme tyto desky neni nutno chranit hydroizolaci. Jejich vlastnosti se tak blizi materialum z extrudovaneho polystyrenu (XPS).

Izolacni desky Perimetr se vyrabeji v rozmeru 1250 x 600 mm a jsou po obvodu opatreny polodrazkou. Povrch tvori tenky rastr po 50 mm, ktery usnadnuje deleni desek. Jiz nazev Perimetr urcuje hlavni pouziti desek: PERIMETR = obvod = obvodova izolace suterenu. Desky Perimetr se vyrabeji v tlousťkach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 a 120 mm.


Obr. 4: Vybrané fáze zpracování desek Perimetr

Soklove desky se vyrabeji v rozmeru 1000 x 500 mm s rovnou hranou, aby se zjednodusilo navazani desek na zateplovaci system sten. Soklove desky jsou na povrchu opatreny specialni vaflovou strukturou, ktera zajistuje vysokou pridrznost lepiciho a armovaciho tmelu pouzivaneho pro zateplovani systemy, a to i bez pouziti penetrace. Soklove desky se vyrabeji v tloustkach 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 100 mm.

Novinka leta 2005

Drenazni desky jsou stejne jako desky Perimetr vyrabeny ve „velkem“ formatu 1250 x 600 mm s obvodovou polodrazkou.


Obr. 5: Ukázka aplikace drenážních desek DD Geotex

Oproti predchozim materialum jsou doplneny specialnim drenaznim rastrem, ktery spolehlive zajisti plosne odvedeni vody k drenaznimu potrubi. Zabrani se tak vzniku a pusobeni tlakove vody, ktera vznika temer v kazdem zasypu a pro suteren stavby je velmi nebezpecna. Shodnou funkci (izolace + ochranna prizdivka + drenaz) drive plnily materialy dva – desky Perimetr doplnene profilovanou folii. To jiz dnes neni nutne, a tak je mozno provedeni suterenni konstrukce zrychlit a dokonce zlevnit. Drenazni desky se vyrabeji v tloustkach 53/45, 63/55 a 83/752 mm. Drenazni desky ve dvou zakladnich provedenich:

 1. Drenazni desky DD UNIVERSAL (bez filtracni textilie) - aplikuji se drenazni vrstvou smerem k hydroizolaci. Univerzalnost pouziti (tez jako sokova deska) zajistuje vaflova struktura druhe strany desky.

  Obr. 6: Drenážní deska DD Universal (bez filtrační textilie)
 2. Drenazni desky DD GEOTEX (s filtracni textilii) – drenazni vrstva s textilii smeruje pri aplikaci smerem od konstrukce, kde zajistuje odvedeni vody z prilehleho nasypu k drenaznimu potrubi. Filtracni textilie zaroven chrani drenazni rastr pred zanasenim.

  Obr. 7: Drenážní deska DD Geotex (s filtrační textilií)

Pro nejnarocnejsi aplikace se pouziva kombinace obou typu desek – tj. plosna drenaz se zdvojuje.

Priklady pouziti

Priklad typickeho pouziti specialnich desek v oblasti prechodu soklu na suteren ukazuje nasledujici obr. 8. Cisla v obrazku znamenaji:

 1. Zaklady
 2. Nosna stena
 3. Stropni konstrukce
 4. Hydroizolace
 5. Zateplovani system ETICS
 6. Soklova deska
 7. Drenazni deska
 8. Flexibilni drenaz
 9. Kacirek, valouny
 10. Pridavna filtracni textilie
 11. Zasyp
 12. Stavajici rostly teren

Obr. 8

Na nasledujicich zjednodusenych obrazcich je zobrazen vyvoj detailu soklu u jednovrstvych a zateplenych staveb. Principem reseni je odstraneni tepelneho mostu v oblasti napojeni steny na zaklad pomoci Soklovych desek v kombinaci s deskami Perimetr, ktere prerusi vzlinani vody a zajisti ochranu zakladu proti pusobeni mrazu.


Obr. 9

Obr. 9 znazornuje zcela chybne, bohuzel nejcastejsi reseni soklu jak stavajicich objektu, tak i novostaveb. Jedna se o jednovrstvou konstrukci bez zatepleni. V detailu dochazi ke vzniku vyznamneho tepelneho mostu s moznosti vzniku kondenzace na vnitrnim povrchu. Zaklady jsou vystaveny plnemu pusobeni mrazu, coz muze mit negativni vliv na jejich zivotnost. Pri aplikaci keramickeho obkladu dochazi casto k premosteni hydroizolace obkladem, a tim i transportu vlhkosti a solí do vyšší úrovně. Tento transport vlhkosti je velmi častým zdrojem výkvětů a poruch soklu.


Obr. 10

Obr. 10 ukazuje jednoduché řešení pro jednovrstvou stěnovou konstrukci novostaveb s použitím Soklových desek. Desky řeší jednak obvyklý tepelný most, jednak zamezují vzlínání vlhkosti, nebo. jsou lepeny pod a nad hydroizolací. Jako povrchová úprava se zpravidla používá běžný armovací tmel s výztuží společně se soklovou mozaikou.

Další předností tohoto řešení je fakt, že se celá základová konstrukce dostává do chráněné nezámrzné oblasti, tím se významně snižuje její dilatace a zároveň prodlužuje její životnost.


Obr. 11

Na obr. 11 vidíme další velmi častý nešvar v oblasti soklu – tentokrát u zateplovaného objektu. Zde dochází ke zbytečnému nedotažení tepelné izolace pod úroveň terénu spolu se vznikem problémů shodných s obrázkem 9.


Obr. 12

Obr. 12 zobrazuje jedno z možných kvalitních řešení pro úsporné zateplené objekty. Tepelná izolace je správně přetažena pod úroveň terénu a dokonale obaluje a ochraňuje konstrukci včetně základů.


Obr. 13

Obr. 13 ukazuje další možné kvalitní řešení, které se používá především u rekonstrukcí, kdy není možno provádět zemní práce v těsné blízkosti objektu. V případě uložení tepelné izolace (desek PERIMETR, popř. desek XPS) pod obvodový chodník není nutno žádat o stavební povolení, přitom dochází ke velmi dobrému vyřešení tepelného mostu a ochraně základu proti mrazu.

Správné a jednoduché konstrukční řešení spolu s použitím kvalitních materiálů dokáže spolehlivě ochránit nosnou konstrukci před působením mrazu a vlhkosti a zároveň zajistit dlouhodobé fungování tak důležité části vašeho domu, jakou sokl bezesporu je.1) Ing. Pavel Rydlo, specialista pro tepelné izolace společnosti Rigips, s.r.o.
2) Hodnota před lomítkem značí tloušťku desky včetně drenážního rastru, hodnota za lomítkem tloušťku desky bez rastru
Autor: Ing. Pavel Rydlo
Foto: Archiv firmy