Srovnávací testy vytápění ROBUR a sálavých infrazářičů

Společnost BV Thermo, s.r.o. (se sídlem v Brně – Ivanovicích) vznikla v roce 1993 jako výhradně česká firma bez zahraničního kapitálu. Od založení společnost spolupracuje s firmou ROBUR, italským výrobcem plynového teplovzdušného průmyslového vytápění. Sortiment prodeje je rozdělen do tří oborů: průmyslové vytápění, průmyslová klimatizace, vytápění bytů a kanceláří.

Firma ROBUR dosud jako jediná testovala srovnávací metodou v laboratoři účinnost a efektivnost nejrozšířenějších průmyslových plynových vytápěcích jednotek. V testu byly hodnoceny:

  • Nástěnný teplovzdušný agregát ze série ROBUR GR 1.
  • Sálavé zářiče s průměrnou teplotou.
  • Stacionární teplovzdušné jednotky.

Nejvýznamnějším aspektem tohoto srovnání bylo to, že tyto tři jednotky byly instalovány a testovány ve speciální průmyslové budově vybavené úplným měřícím systémem na měření teploty a ovzduší, který byl speciálně připraven formou ROBUR S.P.A. Toto umožnilo testování tří jednotek za stejných podmínek z hlediska testovacích parametrů.

Hodnotící parametry srovnání byly: vrstvení tepla, doba rozehřívání, kvalita a stejnoměrnost tepelné pohody (hodnocené na základě indexu PMV doporučeného normou ISO) a čas potřebný na dosažení předepsaného stupně pohody.

Výsledky ukázaly značné rozdíly mezi stacionárními jednotkami a nástěnným teplovzdušným agregátem ze série ROBUR GR1., který má nižší vrstvení tepla a rychlejší čas zahřívání.

U sálavých zářičů bylo shledáno, že teoretické vlastnosti (téměř okamžitého zahřátí, nepřítomnost vrstvení a optimálního komfortu) se od výsledky testů lišily. Ve skutečnosti byly sálavé zářiče nejméně efektivní z testovaných typů a jejich výkon byl pod všechna očekávání.

Obsáhlý popis testů a výsledků je na www.robur.cz.

Tradice od roku 1956

Při vzniku BV Thermo, s.r.o., která ze zabývá dovozem, marketingem, certifikací a servisem, byla oslovena firma ROBUR pro její renomé, kvalitu, energetickou účinnost výrobků, srovnávacím testům a přístup k zákazníkovi. Společnost BV Thermo spolupracuje s desítkami regionálních projektantů a montážních firem po republice, které mají blízko k zákazníkům, vzájemně se znají, mají k sobě důvěru. Malou vzdáleností se šetří náklady na dopravu. Do servisu vkládá firma BV Thermo hlavně vysokou úroveň přístupu k zákazníkovi, bezchybnou komunikaci a včasné vyřízení požadavku zákazníka.

Firma ROBUR vznikla v roce 1956. Od začátku patřila k největším a nejrenomovanějším výrobcům atmosférických plynových hořáků. Od roku 1975 jsou vyráběny nástěnné plynové teplovzdušné agregáty, což bylo v té době pokrokové a progresivní řešení, ve srovnání s používaným centralizovaným vytápěním průmyslových hal. Již v prvních agregátech byly použity patenty na hořácích a výměnících tepla. V roce 1980 zařadila společnost do výroby lokální vytápěcí tělesa podobná známým topidlům WAF. I zde se projevuje především ekologie, nízké emise a vysoká účinnost a také operativnost nasazení lokálního topidla pouze v místnosti potřeby tepla v určeném rozmezí teplot. Od roku 1993 vyrábí firma ROBUR klimatizace na plyn bez látek ohrožující ozónovou vrstvu v atmosféře, v USA, ve státě Indiana, kde byl koupen výrobní závod a převzata výroba. Výrobky byly upraveny na evropský trh po stránce bezpečnosti i účinnosti a výsledkem jsou absorbční plynové jednofázové klimatizační jednotky, s chladivem směsí čpavku a vody.

Firma ROBUR má od roku 1993 vývoj, výrobu a prodej certifikován podle ISO 9001, je členem Asociace evropských výrobců teplovzdušného vytápění od roku 1995 a v roce 2001 byla společnost oceněna cenou za kvalitu poskytovaných služeb v Lombardii, která hodnotí přístup k zákazníkům, servis, řešení stížností a úroveň společnosti.

Současná produkce

V současné době firma ROBUR zaujímá svým objemem produkce 1. až 2. místo mezi evropskými výrobci nástěnných teplovzdušných plynových jednotek.

Nové nástěnné teplovzdušné plynové agregáty řady F1 mají výkonovou řadu 21 až 70 kW, v šesti modelech. Jednotky jsou určeny k vytápění od malých dílen a autoservisů, po velké výrobní haly, výstavní prostory, např. pavilonu Z na brněnském výstavišti. Výhodou je vyloučení radiátorů, rychlost ohřátí vzduchu v prostoru, možnost vytápění celého prostoru a zároveň použití jednotky k lokálnímu vytápění při omezeném provozu. Umožňují vytápět pouze tam, kde je potřeba, v místě pobytu lidí. Tím se eliminují tepelné ztráty kotelny, rozvodů tepla a tepelné setrvačnosti topných systémů. Teplovzdušný agregát má malé rozměry a dá se lehce odmontovat a přemístit, např. při změně sídla firmy. V pronájmech se agregát opatří plynoměrem a stává se nezávislým na okolí, pracovních dnech a směnách.

Základní součást jednotky je výměník tepla ze speciální slitiny hliníku s desetkrát vyšší tepelnou vodivostí než ocel. Vysoké účinnosti tepelné výměny je dosaženo díky vnitřnímu a vnějšímu žebrování patentovaného výměníku. Tím je dosažena stálá a rovnoměrná povrchová teplota s vyloučením přehřátých oblastí a zamezením karbonizaci prachu. Tvar a žebrování výměníku rozděluje proud ohřátého vzduchu do vrstev s různou teplotou. Méně ohřátý vzduch v horní vrstvě zabraňuje stoupání teplejšího vzduchu nahoru. Tento efekt přináší rovnoměrné vytápění prostoru s minimálním rozdílem teplot mezi podlahou a stropem a je výlučnou výhodou nástěnných agregátů Robur. Teoretické propočty jsou ověřovány měřením teplot v prostoru v různých výškách, kdy jsou pomocí balonů vyzdviženy teploměry navázané po 1/2 metru. Výměník má doživotní záruku. K jednotkám je dodáváno bohaté příslušenství. Pro zákazníky, kteří chtějí využít tento způsob vytápění a mají vyšší nároky na vzhled jednotky, je v nabídce novinka typ EVOLUZIONE s automaticky regulovaným výkonem od 19,3 do 62,8 kW. Automatická regulace výkonu při dosažení určené teploty snižuje výkon hořáku i ventilátoru na udržovací teplotu. Tím se zároveň ještě snižuje již tak nízká úroveň hluku. Jednotky mohou zároveň zvlhčovat proudící vzduch a tím vytvářet optimální pracovní klima. Zařízení je určeno k vytápění i větrání. Programovatelné řízení agregátu je pomocí dálkového ovládání.

Vzduchové clony ROBUR

Výše popisované úsporné plynové vytápění a tepelná pohoda může končit v momentě, kdy se v zimních a větrných měsících otevřou vrata objektu. Okamžitě dochází k silnému a nekontrolovatelnému větrání, někdy i k silnému průvanu, kdy všechno teplo uteče. Pomoc nabízejí vzduchové clony ROBUR R4, které mají hned dvě výhody. Pomocí ventilátoru, jehož výkon lze nastavit, je nasáván teplý vzduch pod stropem haly a rychlostí 24 až 26 metru za vteřinu pomocí nastavitelné ploché a široké trysky je vháněn těsně za otevřená vrata. Výhody jsou v zamezení úniku teplého vzduchu vraty ven a zároveň zajišťuje pohyb teplého vzduchu z horních vrstev do pracovní úrovně. Spínání ventilátoru může být závislé na otevírání vrat nebo ručně. Typ a velikost vzduchové clony je instalována podle velikosti vrat.

Pro použití v domácnosti

Pro domácí lokální použití nabízí společnost BV Thermo podobné topidlo známé pod názvem WAF, ovšem v daleko komfortnějším provedení. Trubkový výměník tepla je patentovaný a zamezuje zvukovému praskání při tepelné dilataci. Všechna topidla mají spalovací okruh se sáním a výfukem mimo místnost prostupem zdí, s nuceným oběhem v provedení turbo. Otvor ve zdi je pouze v průměru 5 centimetrů a malou růžicí s přesahem 3 centimetry přes trubku. Ve venkovním pohledu se růžice ztrácí ve fasádě. Zapalování plamene je elektrické s ionizačním hlídání plamene, tedy bez věčného plamene. Většina topidel má ventilátor pro rychlejší pohyb vzduchu v místnosti. Lokální topidla jsou ve čtyřech výkonových modelech v rozmezí 2,3 do 7 kW. Kryt je možné volit z devíti barev. Každý výkonový model je ve dvou provedeních. V komfortnějším je možnost volit maximální a redukovaný výkon, je se zabudovaným zvlhčovačem vzduchu, týdenními hodinami pro naprogramování topení během týdne i dne. Zde lze zohlednit i využívání prostor bytu během dne, kdy ve všední den ráno není vytápěn obývací pokoj, ale jeho teplota je upravena podle požadavku při příchodu z práce a po odchodu do ložnice je vytápění opět utlumeno. Při testech výrobce mezi centralizovaným vytápěním a velmi dobře využívaným a naprogramovaným lokálním způsobem vytápění, činí úspora plynu přibližně 20 %. Tepelná účinnost jednotek je přes 91 %. Další výhodou lokálního plynového vytápění je úspora místa pro kotel a jednotrubkové napojení na plyn.

Pouze firma ROBUR vyrábí absorbční čpavkové klimatizační jednotky na plyn od výkonu 17,5 kW do 87,5 kW, v modelech ACF a RTCF a 21 provedení, s možností kaskádového uspořádání jednotek do vyšších výkonů. Provedení je venkovní s napojením na vnitřní instalaci. Klimatizační jednotky mohou pouze chladit, nebo vytápět a chladit. Díky chlazení a vytápění plynem nejsou problémy s elektrickým výkonem v místě napojení. V prostoru, kde je zaveden plyn pro vytápění, je tato přípojka dostatečná i pro klimatizaci - chlazení. Absorbční klimatizační jednotky mají v porovnání s kompresorovými jednotkami spotřebu elektrické energie pouze 20 % pro pohon ventilátoru a oběhového čerpadla.

Vyloučením kompresoru nemají jednotky pohyblivé části, tím nedochází k opotřebení a snížení výkonu, poruchám a nákladům na údržbu. Systém je ovládaný mikroprocesorem, který pracuje jako řídící a kontrolní centrum jednotky a rozlišuje 16 rozdílných vnitřních provozních podmínek. Čpavek používaný jako chladivo nepodléhá žádné mezinárodní sankci vztahující se k ochraně ozónové vrstvy.

Absorbční klimatizační jednotky nevyžadují prakticky žádnou obsluhu, jsou jednoduché na provoz, dají se instalovat všude kde je plynová přípojka nebo možnost LPG. To platí pro všechny druhy výrobků firmy ROBUR.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy