Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Stavební i jiné zajímavosti italského ostrova Ischia

Nejdříve ale trocha zeměpisu a historie. Ischia se nachází v jižní části Itálie, v Neapolském zálivu. Její břehy omývá Tyrhénské moře. Ostrov má rozlohu 46,33 km2, obvod 37 km, je sopečného původu, s nejvyšším vrcholem Monte Epomeo se 789 m n. m.

Bujná vegetace, léčivé termální prameny, požívané k terapeutickým účelům již od 16. století, stavby, architektura ..., zapříčinily, že se Ischia stala pro básníky, umělce, mořeplavce i turisty místem ideální dovolené a doslova druhým domovem.

Kdo přímo nenavštívil tuto zelenou oázu, měl možnost 21. září, prostřednictvím televizní obrazovky, vidět americký komediální film Nebožtíci přejí lásce. I když byl natočený na Ischii v roce 1972, zachytil kromě přírodní scenérie hlavně dvě ze stavebních dominant tohoto ostrova – luxusní Grand Hotel Excelsior a kostel Santa Maria del Soccorso (obr. 1).

Obr. 1: Kostel Santa Maria del Soccorso
Obr. 2: Pálená krytina s vyšší vlnou kladenou do malty

Při našem pobytu na Ischii, v jednom ze šesti městských správních celků nazvaném Forio, jsme se s objektivem fotoaparátu toulali po tamních stavebních i jiných zajímavostech. V obytné části jsme prakticky nenašli jiné než ploché střechy. Výjimečné případy velice mírného sklonu jsou kryty pálenou krytinou s vyšší vlnou kladenou do malty (obr. 2). Na některých střechách je „les” antén, dobře známý i u nás. Samostatnou kapitolou jsou komíny roztodivných tvarů. Navíc ani jeden není stejný (obr. 3). Fasády jsou zvýrazněné náboženskými motivy, ale ne vždy jim zdejší katolicky smýšlející obyvatelé věnují patřičnou pozornost a klidně nechají na barevných kachlících zaschnout čůrky fasádního nátěru (obr. 4).

Obr. 3: Komíny roztodivných tvarů
Obr. 4: Kresba znehodnocená stékajícím nátěrem

Na pobřeží jsme objevili zajímavou kulovitou cihlovou stavbu neznámého účelu (obr. 5). Pohled kulatým okénkem do interiéru nás přesvědčil o nynější využití jako skladiště materiálu.

Obr. 5: Zajímavá stavba v současné době využívaná jako skladiště
Obr. 6: Unikátní varhany z roku 1781

V kostele nad hotelem jsme objevili unikátní varhany z roku 1781 (obr. 6). Myslíme si, že tyto příklady z ostrova Ischia postačí a my můžeme relaxovat v jednom z 19 bazénů termálního parku Negombo (obr. 7). A to se vám jen tak namátkou zmiňujeme o největším termálním parku Poseidonovy zahrady s 25 bazény. Arrivederci, Ischia!

Obr. 7: Jeden z bazénů v parku Negombo
Autor:
Foto: Zdeněk Svoboda