Stavební veletrhy Brno opět v nejsilnější sestavě

V tradičním jarním termínu od 12. do 16. dubna 2011 se uskuteční komplex veletrhů, který představí ucelenou přehlídku stavebnictví a interiéru, nově rozšířenou o nabídku investičních příležitostí, inovační potenciál a komunální technologie.

Souběžně s 16. mezinárodním stavebním veletrhem IBF a 12. mezinárodním veletrhem SHK se uskuteční Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST a Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Nabídku doplňuje veletrh interiéru a bydlení MOBITEX.

Green Building – téma nejen pro veletrh

Stavebnictví dnes ještě více než kdy jindy hledá řešení pro co nejefektivnější realizace a inovace. Ať jde o stavební materiály, stavební technologie, stavební stroje či technologické vybavení, stále se hledají nové přístupy k efektivnosti a úsporám. Šestnáctý ročník Stavebních veletrhů Brno se právě proto zaměří na problematiku Green Building. Ta zahrnuje energeticky úsporné stavění, alternativní zdroje energií a vytápěcí technologie, ale nejen to. Patří sem nejen celkově šetrné stavění, ale i následný provoz takto postavené budovy s ohledem na ochranu životního prostředí a úsporu energií a další ekologická rozložitelnost použitých materiálů po skončení životního cyklu stavby

Nejen stavba, ale také interiér

Souběžně se stavbou domu řeší projektanti i stavební firmy zároveň i dodávku vnitřního vybavení těchto budov. Cílem je jejich posun ke statutu energeticky pasivních staveb. Toho se dá dosáhnout například kombinací s novými systémy vytápění a větrání. S tím souvisí rekuperace – samoregulující systém přísunu čerstvého vzduchu z venku, bez větrání a tedy úniku tepla. Díky ní je vzduch mnohem čistší, bez alergenů, a další výhodou je omezení hlučnosti a prašnosti. Dalším krokem „greenbuldingu” je dosažení energetické soběstačnosti pomocí dalších technologií, například aplikací fotovoltaických, geotermálních či větrných zdrojů.

Inspirace na Stavebních veletrzích Brno

Stavební veletrhy Brno umožňují komplexní pohled na všechny obory stavebnictví, technického zařízení budova a interiérového vybavení. Nabídku praktických řešení na stáncích jednotlivých vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program s aktuální tematikou. Vzniká tak ucelený soubor informací nejen pro odbornou veřejnost, ale i všechny zájemce o stavebnictví, rekonstrukce a bydlení.

Autor: Ing. Jana Tyrichová
Foto: Hana Solařová