Střechy Praha - stěžejní výstava v oboru střech v ČR

Odborná výstava střešních krytin, materiálů a doplňků, izolací, řemesla a služeb pro stavbu a renovaci střech se bude konat ve dnech 29. - 31. 1. 2004 (čt, pá 9 až 18 h, so 9 až 17 h) na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Již pošesté se sejde široká střechařská obec na největší oborové výstavě v ČR. V plném rozsahu se opět účastní všichni hlavní výrobci střešních krytin a materiálů, výrazně se zvýšil počet nových doposud nevystavujících firem, např. z oblasti kotevní a upevňovací techniky, izolací.

Hlavními body nomenklatury jsou střešní krytiny, doplňky, okna, nosné konstrukce, izolace, půdní vestavby, solární systémy, průsvitná zastřešení, povrchové úpravy, nářadí a nástroje, bezpečnostní pomůcky, software a příslušná odborná literatura.

Zvýrazněným tématem 6. ročníku je mechanizace a vybavení pro řemeslníky (malá mechanizace, nářadí, nástroje, manipulační technika, pomůcky pro řemeslníky a prováděcí firmy, ale i domácí kutily). Toto centrum bude umístěné ve Střední hale, výraznou expozici zde bude mít např. firma Narex Česká Lípa - výrobce a prodejce elektrického ručního nářadí. Nebudou zde chybět výrobci střešních lávek a materiálových dopravníků pro pokrývače, výrobci strojů pro klempíře včetně možnosti vyzkoušet si je, užitkové vozy, speciální závěsné konzolové lešení a další značky nářadí (Rapid, Edma, Nedo).

Součástí tématu je i oblast bezpečnosti práce, kterou je třeba zvláště při těchto činnostech (práce ve výškách) neustále připomínat. Proběhnou semináře i praktické ukázky zaměřené např. na zajišťování při práci na střeše, kdy je nutné pracovníky chránit proti pádu ze střechy, sklouznutí z plochy střechy, propadnutí střešní konstrukcí apod.

Doprovodný program

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, bezplatná poradenská centra, mnoho soutěží včetně denního losování o střechu zdarma a další hodnotné ceny.

Pravé křídlo - přednáškový sál


Čtvrtek 29. 1. 2004
 • 10.00 Konstrukční principy řešení šikmých střech nad obytnými podkrovími. Optimální volba tepelných izolací a pojistných hydroizolací (Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.)
 • 11.30 Předpoklady rozvoje stavebnictví v EU (Hospodářská komora ČR)
  - Informační místa pro podnikatele (Ing. Jiří Perner, HK ČR)
  - Budoucnost řemesel (Ing. Miloš Brachtl, HK ČR)
 • 12.30 Dřevěné konstrukce historických objektů (Ing. Jan Vinař, Ing. Martin Maršík, Cech KPT ČR)
 • 13.30 Význam využívání obnovitelných zdrojů energie, možnosti a perspektivy, příklady projektů z Rakouska (Mgr. Ivana Klobušníková, Energy Centre České Budějovice).
  Využití slunečních zařízení v ČR, praktické rady a příklady (Ing. Josef Šťastný, ECČB).
  Možnosti financování a získání dotací ze SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí ČR).
  Solar-Net - Sluneční síň. - zkušenosti z Rakouska (Ing. Edvard Sequens, Calla).
 • 15.00 Tepelné a vodotěsné izolace plochých střech (Ing. Karel Chaloupka, Ing. Pavel Rydlo)
 • 16.00 Místně klimatické podmínky ve střeše (Jaroslav Straka, Cech KPT ČR)
 • 16.30 Vliv podkladu na plechovou krytinu (Ing. Pavel Člupek, Cech KPT ČR)

Pátek 30. 1. 2004
 • 09.30 Pojistná hydroizolace v šikmých střechách nad obytnými
  podkrovími. Druhy pojistných hydroizolací, jejich vlastnosti a konstrukční zásady kladení při různých nárocích na těsnost podstřeší (Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.)
 • 11.00 Bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví, při práci ve výškách. Praktické rady, návody, ukázky ochranných prostředků. BOZP v kontextu EU (Petr Němec, TUSAN s.r.o.)
  Evropský týden BOZP (Ing. Miroslav Franta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce)
 • 12.00 Opravy a rekonstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech (Ing. Karel Chaloupka, Ing. Libor Vykydal)
 • 13.30 Střechy z hlediska tepelné ochrany a energetické náročnosti budov, směrnice EU (Ing. Jiří Šála, CSc.)
 • 14.30 Vykládané úžlabí a vikýře krytinou Cembrit (Ing. Ivan Zindulka, Cembrit CZ, a.s.)
 • 15.00 Prezentace publikace ATLAS STŘECH - šikmé střechy (JAGA GROUP, v.o.s.)

Sobota 31. 1. 2004
 • 11.00 Nejčastější chyby střešního pláště. Střechařské desatero při výběru realizační firmy. (Jiří Vrňata, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR)
 • 12.30 Využití solární energie v praxi, možnosti financování, dotací ze SFŽP ČR (ECČB)
 • 14.00 Bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví, při práci ve výškách. Praktické rady, návody, ukázky ochranných prostředků. BOZP v kontextu EU. (Petr Němec, TUSAN s.r.o.)

Praktické ukázky


Atraktivní praktické ukázky budou probíhat ve Střední hale po celou dobu výstavy (ukázky pokládky střešní krytiny, montáže střešních oken, hydroizolačních systémů, používání ochranných prostředků při práci ve výškách a další) ve Střední hale, ale i na stáncích některých vystavovatelů.

Centrum BOZP - garantem firma TUSAN s.r.o.

 • osobní ochranné pracovní pomůcky při práci ve výškách vč. praktických ukázek použití prostředků proti pádům z výšky;
 • základní požadavky na jištění - rizika, na zabezpečení pracoviště a místa pod pracovištěm;
 • kontrola a revize zachycovacích prostředků, požadavky norem a výrobců;
 • požadavky na školení a výcvik, technické vybavení - certifikace, prohlášení o shodě ...

Pracovní podium

 • 09.30 FOUS s.r.o. - pokládka krytiny (Bobrovka Meindl - volské oko)
 • 10.00 První chodská stavební společnost s.r.o. + STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. - netradiční ploché střechy s ukázkou kotvené jednovrstvé vodotěsné izolace a dvouvrstvé izolace s využitím samolepicího asfaltového pásu na pěnovém polystyrenu (ROOFSPECIAL MONOFIX S 5-25 přírodní, ROOFSPECIAL PV S 5-25 přírodní, samolepicí pás PARAFIX G S 30, EPS 100 S Stabil a parozábrana BauderTHERM DS 2)
 • 11.30 FENESTRA střešní okna, s.r.o. - montáž střešního okna PRIMA FENESTRA
 • 12.00 ISO Praha, s.r.o. - výhody využití vícefunkční parozábrany s inovací "SYNTAN" u jednoplášťových střech, sanace střech bez stržení původní krytiny První chodská stavební společnost s.r.o. + STAV-INVEST střešní systémy s.r.o.
  Klasická plochá střecha s dvouvrstvou izolací z asfaltových pásů a s kompletizovaným dílcem z pěnového polystyrenu (ROOFSPECIAL PV S 5-25 přírodní, kompletizovaný výrobek POLYROOF speciál, parozábrana BauderTHERM DS 2)
 • 14.30 FOUS s.r.o. - pokládka krytiny (Bobrovka Meindl - volské oko)
 • 15.00 FENESTRA střešní okna, s.r.o. - montáž střešního okna PRIMA FENESTRA

PORADENSKÁ CENTRA (Střední hala)

Mechanizace a vybavení pro řemeslníky (nosné téma)

 • ukázky ohýbání a stříhání plechu na ohýbačce 2 m, stříhání na mechanických padacích nůžkách, široká přehlídka elektrického ručního nářadí, ukázka speciálního závěsného konzolového lešení s paletovou rampou a další. V rámci výstavy bude na některých stáncích k dispozici i prodejna nářadí a pomůcek pro pokrývače a klempíře (např. na stáncích firem První chodská stavební společnost a Stav-Invest střešní systémy v Levém křídle).

Informační místo pro podnikatele (garant Hospodářská komora, Levé křídlo u vchodu do SH)

 • firmy zde mohou získat informace o podmínkách a změnách podnikatelského prostředí ve stavebnictví v rámci EU, o programech podpory malého a středního podnikání ve stavebnictví, o změnách v legislativě, odborné informace z oblasti stavebních řemesel, provádění staveb, inženýrské činnosti a stavebních hmot.

Bezpečnost práce (garantem TUSAN s.r.o.)

 • pracovní oděvy, pomůcky, výstroj pro práci ve výškách… (viz výše) Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 • již tradiční centrum, kde je možné získat odpověď či doporučení na širokou škálu otázek spojených obecně s problematikou střech;
 • odborníci na šikmé i ploché střechy poradí s výběrem vhodného materiálu na střechu, s výběrem kvalitní realizační firmy, s problémem poruch, renovací střech atd.;
 • k dispozici budou regionální seznamy dodavatelů a realizátorů střech.

Obnovitelné zdroje energie - Solární energie (garantem Energy Centre České Budějovice)

 • energetičtí poradci ECČB budou zodpovídat dotazy týkající se zateplení rodinných a bytových domů, topných systémů pro rodinné a bytové domy, srovnání výhod a nevýhod jednotlivých druhů paliv a energií včetně porovnání jejich cen, solárních kolektorů pro přípravu teplé vody, tepelných čerpadel, dotací a možností financování energeticky úsporných opatření. Nebudou chybět obecné informace k využití solární energie v podmínkách ČR, jak realizovat solární systém, jaké by měl mít technické parametry, jaký bude vhodný způsob provozu, investiční a provozní náklady.

Stavební software, tepelně technické výpočty střech

 • zájemcům bude mimo jiné bezplatně zpracován např. tepelně technický výpočet jejich jednoplášťové nebo dvouplášťové ploché střechy nebo zatepleného podkroví (šikmé střechy), tepelně technické posouzení stavebních detailů (atiky, vtoky…) s využitím programů od firmy Svoboda Software;
 • poradenské středisko zabezpečuje firma K-CAD s.r.o.,

Průsvitná zastřešení

 • ukázky materiálů, poradenství.

Prodejna odborné literatury

 • široká nabídka odborné literatury z různých nakladatelství (ABF, Jaga, Grada, Era Group, Hel, Eltex, Byvip, Sobotáles, INCON-F, FCC Public a další.…), stavební tabulky, časopisy, publikace Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů atd. Sortiment stavební literatury bude rozšířen i o CD-ROM (Florplam, 3D Architekt, Encyklopedie stavebnictví apod.), dále počítačovou literaturu, zejména CAD programy a další. Nebude chybět literatura o alternativní energii, zdrojích tepla, především tepelných čerpadlech, zateplování budov apod.;
 • prodejnu zabezpečuje nakladatelství BEN - technická literatura. SOUTĚŽE, VÝSTAVKY

Zlatá taška 2004

- potřetí se uskuteční soutěž o nejlepší exponáty - Zlatá taška 2004. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny 29. 1. 2004 na slavnostním večeru. Vyhodnocené exponáty budou oceněny symbolem soutěže. Loni toto ocenění získala firma Skantak s.r.o. za samonosnou plechovou střešní krytinu Regola švédského výrobce Plannja.

Mezinárodní soutěž učňů oboru pokrývač

 • soutěžit budou dvoučlenná družstva v pokládce krytiny a montáži střešního okna;
 • loni zvítězilo SOU stavební a U Brno - Bosonohy, kterému byl předán putovní pohár;
 • pořadatelem soutěže je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Fotografická soutěž Střecha a detail 2003

 • soutěž členů Cechu KPT o nejlépe provedenou střechu v roce 2003, jejímž cílem je vyzdvihnout dokonalost řemesla v daném oboru. Hodnocení proběhne jak odbornou porotou (zástupci regionů Cechu), tak laickou veřejností přímo na výstavě (návštěvníci budou hodnotit anonymní vystavené fotografie pomocí anketních lístků).

Výstava fotografií "Střechy z různých koutů světa"

 • zpestřením pro návštěvníky bude jistě výstavka cca 60ti fotografií s tématikou střech z celého světa včetně zajímavých kuriozit.

Anketa návštěvníků o nejhezčí expozici

 • již tradičně proběhne soutěž o nejhezčí expozici výstavy, kterou hodnotí návštěvníci.

Losování o STŘECHU ZDARMA a další ceny (čt, pá 17 h, so 16 h)

Denně bude probíhat losování anketních lístků o hodnotné ceny - střešní krytina na rodinný dům od firem Bramac, KM Beta, Nelskamp, Onduline, Tegola, Tondach, Walther, izolace od firmy Rockwool, hydroizolační folie od firmy Dörken, střešní doplňky od firmy HPI CZ, podstřešní folie od firmy Gutta, sportovní oblečení od firem Dektrade a Lindab, varný panel od firmy Concom International, předplatné odborných časopisů, novou stolní desková hra od firmy První chodská a mnoho dalších cen.

Výstavě Střechy Praha byla letos udělena osobní záštita prezidenta Hospodářské komory ČR.

Seznam vystavovatelů
3R v.o.s. o A-ADAPT HROUDA o ABC American Bohemian Corporation, s.r.o. o ALUMEX, spol. s r.o. o APP Dachgarten GmbH o AQUAPOL spol. s r.o. o ASKO a.s. o ATEX PLANÁ, s.r.o. o AUTO PALACE BUTOVICE o Avalon PRO, s.r.o. o AXIAL - Hromek Oldřich o B + B STŘECHY LEO a PETR BARGÁROVI o BAUDER s.r.o. o BEK, s.r.o o BEN - technická literatura o BESK spol. s r.o. o BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. o BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. o BINNÉ CZ, s.r.o. o BIOS Dobříš s.r.o. o BKB - Křes.an s.r.o. o BOHEMIA FR SYSTEMS spol. s.r.o. o BOHEMIA LIGNUM spol. s r.o. o Bochemie, s.r.o. o BÖRNER GEORG, organizační složka o BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. o BRILLCOLOR spol. s r.o. o specializovaný velkoobchod o BW s.r.o. RAPID, EDMA o CAODURO SPA (Itálie) o CB AVALON, s.r.o. o Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky o CEMBRIT CZ, a.s. o CONCOM INTERNATIONAL s.r.o. o CONTI PAN, s.r.o. o Corus Bausysteme GmbH o CREATON AG o DCD - IDEAL spol. s r.o. o DEKTRADE a.s. o DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. o DIETRICH'S AG o Diviš a spol., spol. s r.o. o DÖRKEN s.r.o. o DRDLÍK Josef stavba - obchod o DYTRON s.r.o. o EJOT CZ, s.r.o. o Energy Centre České Budějovice o ERGO CZ, s.r.o. o ETANCO CZ s.r.o. o ETERNIT A.G. o Eurotec Praha s.r.o. o FASE - stavebně obchodní společnost, s.r.o. o FDT (CZ), s.r.o. o FENESTRA střešní okna s.r.o. o Firma Langer - střešní okna o Fispoclean s.r.o. o FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. o Fous s.r.o., Centrum pálené krytiny o Galanterní klempířství o GESTO Products o Gunnex s.r.o. o GUTTA ČR - PRAHA s.r.o. o HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. o HB REAL, kom. spol. o HOCO Bauelemente spol. s r.o. o Hospodářská komora České republiky o HPI - CZ spol. s r.o. o IKO s.r.o. o IMPEXMETAL GROUP o Ing. Petr Lexa - Promont o INTERCZECH, spol. s r.o. o ISO PRAHA, s.r.o. o ISOLA POWERTEKK s.r.o. o IZOLCENTRUM spol. s r.o. o IZOMAT PRAHA spol. s r.o. o IZOMAT, a.s. o JAGA Group, v.o.s. o Jakub Kokeš o Josef Frodl - FIS o Josef Škopek o JUTA a.s. o K-CAD spol. s r.o. o KANTECH spol. s r.o. o KERAMET spol. s r.o. o KERAMICKÝ a BETONOVÝ BLOK, s.r.o. o KLAHOS spol. s r.o. o KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o. o KLEMPOSTAV Horšovský Týn o KLINKER CENTRUM s.r.o. o KM BETA a.s. o KOS - stavební stroje a zařízení o KOTECH s.r.o. o Krkonošské papírny a.s. Hostinné, závod 3 DEHTOCHEMA o KROLAN s.r.o. o KRONOPOL / CONTI PAN, s.r.o. o LAM - PLAST, spol. s r.o. o LANGER Roman o LEGOS s.r.o. o LINDAB s.r.o. o MADT a.s. o MB Real, s.r.o. o Miroslav Stach, stavba strojů na mechanický pohon o Modern Roofing Systems a.s. o MOTOR - PRESSE BOHEMIA s.r.o. o Nakladatelství MISE s.r.o. o NAREX Česká Lípa a.s. o OBB stavební materiály, spol. s r.o. o Okresní hospodářská komora Svitavy o ONDULINE SM, s.r.o. o OSTAZ - Milan Rákoczy o P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE s.r.o. o PARABIT Technologies, s.r.o. o Pavel Chudoba STUDIO CONTI o Pavel Kamaryt SCH STRAKONICE o Petr Hrouda - A-ADAPT o Pospíchal Vladimír o PRESS AGENCY spol. s r.o. o PROFIL - Ing. Vladimír Haloda o PRVNÍ CHODSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o. o PSM CZ, s.r.o. o PUR - IZOLACE s.r.o. o PZ servis - izolace s.r.o. o RANNILA CZ s.r.o. o RAVAGO PRAHA, spol. s r.o. o RHEINZINK ČR s.r.o. o Richter - Pizarras o ROCKWOOL, a.s. o ROTO NOVÉ MĚSTO o SAG, a.s. o SATJAM s.r.o. o Sdružení EPS ČR o SFS intec spol. s r.o. o Sika CZ s.r.o. o SKANTAK s.r.o. o SOLAR POWER, s.r.o. o SOLAR TOP - úspory energie o SOLARA s.r.o. o SPRINGER MEDIA CZ, s.r.o. o STAMONTING s.r.o. o Stanislav Březík - STATO o STAV-INVEST střešní systémy spol. s r.o. o STONE TRADE s.r.o. o Studio ESTE s.r.o. o SVITAP J.H.J. spol. s r.o. o TEGOLA BOHEMIA spol. s r.o. o Technolen technický textil a.s. o TESAŘSTVÍ BISKUP, s.r.o. o THERMO-STŘECHY, s.r.o. o TONDACH Česká republika s.r.o. o TOP střechy a fasády CZ, a.s. o TUSAN s.r.o. o UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. o ÚRS PRAHA, a.s. o URSA CZ s.r.o. o URSETA spol. s r.o. o Universum o VEDAG - ČR spol. s r.o. o VELUX Česká republika, s.r.o. o VERZICH s.r.o. o VIKAM PRAHA a.s. o VRŇATA JIŘÍ - pokrývačství, klempířství
Autor: Ing. Jitka Řehořová
Foto: Archiv firmy