Střešní krytina a komíny IBF – přitažlivá jednoduchost

Velmi kvalitní betonová krytiny, účinné komíny a ventilační systémy ze špičkových materiálů pro rodinné a bytové domy, vše prověřené až v subarktických podmínkách. To je nabídka dánského rodinného koncernu pro český trh.

Zákazník u nás platí jen za to, co potřebuje. Naše zkušenost je nezabývat se doplňky a okrasnými prvky, které lidé většinou řeší po svém, a nezahrnovat je do cen,” řekl nám jednatel společnosti IBF Česká republika spol. s r.o. Petr Dvořáček. Vyzdvihl tak jednu z důležitých předností koncernu IBF, totiž cenově velmi výhodný nákup za produkty, které znamenají technologickou špičku.

Dánský rodinný koncern IBF si i v době krize udržuje vysokou ekonomickou kondici a zájem zákazníků. Svědčí o tom připravovaná výstavba nových výrobních kapacit v blízkém Polsku. Na tom se podílí rychlé a podnikavé vrcholové rozhodování, umožňující směřování zisků do rezerv a dalšího rozvoje. Na rozdíl od přerostlých korporací, které krizi přiživují touhou svých nezralých či neznalých akcionářů použít vydělané peníze pro sebe, příbuzné a ke spekulacím.

Betonová střešní krytina IBF

Betonové tašky IBF jsou dodávány v barvách cihlově červená, červená, hnědá, antracitová a černá a povrchově jsou chráněny dvojitým nátěrem speciální akrylátové barvy, která zamezuje pronikání vápníku a zarůstání mechem a lišejníky. Vysoce kvalitní beton je probarven v celém objemu.

Výrobní technologie je založena na válcování a vibračním lisování betonu v hliníkových formách v plně automatizovaném výrobním procesu při stálé kontrole jakosti.

Tašky IBF mají dvojitou podélnou záložku, těsnicí hřbet napříč a zaoblenou spodní hranu. Jsou vyráběny ve dvou typech – Dvojitá S a Dvojitá římská. Doporučený sklon střešní plochy je od 15° výš. Oba typy jsou dodávány jako úplný systém. Sem patří odvětrávací tašky, půlené tašky, tašky pro držák plošiny, krajní tašky (levá a pravá), hřebenáče (základní, koncový, koncový zaoblený, rozdělovací) a široký sortiment nebetonových doplňků: větrací prvky s příslušenstvím, nejrůznější upevňovací prvky, průhledné tašky (jako světlík), tašky na anténní prostup, střešní okno, držák a mříž sněholamu, hydroizolační paropropustné fólie atd.

Betonová krytina na všechny typy střech

Tradiční větrané sklonité střechy

V České republice jsou z důvodů tradice nejčastěji konstruovány tzv. dvouplášťové střechy, u nichž je mezi krokvemi umístěna izolace z minerální vlny a mezi krytinou a paropropustnou pojistnou hydroizolací je pomocí tzv. kontralatí vytvořena větrací mezera pod krytinou. Betonová krytina IBF je pro toto řešení samozřejmě stejně vhodná, jako jiné ověřené betonové i pálené tašky.

Větrané i nevětrané střechy s nadkrokevní izolací

U výše popsaného provedení se hned za pohledovou deskou na interiérové strany umisťuje tzv. parozábrana, tedy vrstva kladoucí velký odpor pronikání vodní páry. Tím se řeší případná kondenzace vodní páry, pronikající z interiéru, ve vrstvě minerální tepelné izolace. Ta by vedla ke ztrátě jejích izolačních vlastností, případně k dalším poruchám. Z praxe se ale brzy zjistilo, že ideální těsnost nelze zajistit, viz [1].

Proto se i v České republice začínají prosazovat zateplené střechy, u nichž je tepelná izolace aplikována nad krokvemi a místo prodyšné vlny jsou použity nenasákavé a parotěsné izolace na bázi pěnového polystyrénu nebo PUR pěny. Tato řešení jsou většinou i jednodušší a rychlejší, odpadá paronepropustná i pojistná hydroizolační fólie, míra jistoty správné funkčnosti je vyšší a konečně i cena za hotovou střechu bývá příznivější.

Velkou, ale zdaleka ne samozřejmou předností střešních krytin IBF je, že výrobce IBF na ně poskytuje všechny záruky kvality i v případě, že jsou použity na větrané i nevětrané střechy s nadkrokevními izolačními panely ověřených značek, např. Thermodach, Isotec, Linitherm a dalších. Stavebník a investor tak má s taškami IBF větší možnosti výběru.

Komínové systémy IBF

O komínových systémech IBF CLASSIC a IBF UNIVERSAL spolu s gravitační ventilaci IBF AIRVENT, které se uplatní v rodinných domech, jsme psali naposledy v čísle 9/2009 časopisu Stavebnictví a interiér, viz [2].

Jde bezesporu o pozoruhodné produkty, které si krátce připomeneme. Komíny IBF CLASSIC a IBF UNIVERSAL jsou technicky špičkové skladebné komínové systémy s keramickou vložkou HART, minerální izolací a keramzitovými plášťovými tvarovkami. Jsou určeny pro kotle a tepelné zdroje jak na na pevná paliva včetně dřeva, briket, pelet a uhlí, tak na na plynové spotřebiče pracující v kondenzačním i klasickém režimu. Samozřejmostí je přívod spalného vzduchu komínovým tělesem. Pestrý výběr základních a doplňkových prvků umožní splnit takřka všechny požadavky. Komín je možné řešit společně s gravitační ventilací IBF AIRVENT v jediném tělese. Komíny i ventilace IBF jsou zhruba o 1/3 levnější než jiné srovnatelné výrobky, neobsahují však pohledové řešení.

Závěrem se krátce zmíníme o zajímavé novince, která bude zakrátko uvedena na trh v České republice a mohla by otevřít nové možnosti samostatného vytápění jednotlivých bytů v bytových domech.

Komín IBF KOMBI pro bytové domy

Po uvedení na trh pomůže komín IBF KOMBI řešit přívod spalného vzduchu a odtah spalin v bytových domech. Řešení je vhodné pro připojení až 10 spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou o výkonu do 30 kW na spotřebič. Této kapacitě odpovídá řada průměrů komínových vložek HART – 140, 160, 180, 200 a 225 mm. Nejvyšší efektivní výška komína je 25 m, teplota spalin na vstupu do komína je do 200 °C.

Při správném napojení spotřebičů na komín je zajištěn přirozený, tzn. spontánní odtah spalin, současně se sáním venkovního vzduchu. Cyklus pohánějí horké a lehké spaliny. Ty stoupají a vytvářejí za sebou podtlak, který vhání studený čerstvý vzduch odebíraný zvenku z míst, kde je střešní opláštění ukončeno deskou, několik desítek cm pod ústím keramického kouřovodu. Podmínkou správné funkce jsou spotřebiče s uzavřenou spalovací komorou, tady bez přívodu vzduchu z vnitřku bytů.

Spolehlivý komín – základ

zdravého vnitřního klimatu

Lidé dnes již dobře rozumí potřebě vysoké tepelné ochrany domu, která jim šetří spotřebu energie a zároveň peněženku. V řešení zdravého vnitřního prostředí však pozoruhodně tápou, často až na hranici hazardu s vlastním zdravím.

Zateplení domu totiž znamená zároveň jeho utěsnění. To většinou samo o sobě stačí, aby si obyvatelé bytu takřka za pár desítek minut, nejvýše hodin, vydýchali vzduch (aniž to přímo pociťují).

Pokud navíc provozují plynový vařič nebo dokonce topidla s otevřeným ohništěm, které si berou vzduch z místností, je při uzavřených oknech otázkou krátké chvíle, kdy hladina oxidu uhličitého CO2 stoupne nad 2 500 ppmv, kdy vznikají trvalé zdravotní potíže. Později i nad hodnotu 5 000 ppmv (přípustný expoziční limit, PEL), kde se předepisuje časově omezený pobyt pod 8 hod.). Jsou dokonce i případy, nikoliv ojedinělé, kdy došlo v bytech k udušení, které způsobil oxid uhličitý CO2 (při jeho obsahu nad 25 000 ppmv, což je nejvyšší přípustná koncentrace, NPK – hrozí smrt udušením) v součinnosti s jedovatým oxidem uhelnatým.

Řešením je pravidelné větrání a použití topidel a tepelných zdrojů, které neodebírají vnitřní vzduch. Řešením je gravitační ventilace IBF AIRVENT a kvalitní komíny IBF CLASSIC, UNIVERSAL a KOMBI.

Literatura a zdroje:

[1] Šanda Josef: Zateplené šikmé střechy se skládanou krytinou, dodatečné zateplování, Stavebnictví a interiér č. 1/2010, str. 10–11.

[2] Jiří Hejhálek: Komínové systémy IBF s keramickou vložkou, Stavebnictví a interiér č. 9/2009, str. 86, www.stavebnictvi3000.cz/c3252.

[3] Jiří Hejhálek: Pasivní domy VELOX pro zdravé bydlení, Stavebnictví a interiér č. 11/2009, str. 23, www.stavebnictvi3000.cz/c3304.

Autor:
Foto: Archiv firmy