Střešní taška Bramac MAX

Mimořádně zajímavou a svým způsobem převratnou novinkou letošního jara je betonová taška Bramac MAX z dílny firmy Bramac. Přináší výrazně vyšší užitnou hodnotu za nominálně nižší nákupní cenu plošné jednotky krytiny. Krytina méně zatěžuje střešní konstrukci, pokládka je rychlejší a méně pracná. Další letošní novinky firmy Bramac spadají do oblasti tzv. doplňků.

Parametry tašky, se kterou firma Bramac nyní přichází, neměla a dosud nemá podle slov Ing. Jakuba Nepraše žádná jiná střešní taška. „U zrodu tašky Bramac MAX stál důkladný vývoj jak technologie výroby a betonové směsi, tak detailní studium závislosti pevnosti a únosnosti tašky na jejím tvaru. Výsledkem byl tak trochu návrat k praktickým zkušenostem našich předků: dík příčným žebrům vylisovaným na rubu má taška i při menší průměrné tloušťce a větší ploše přinejmenším stejnou únosnost jako běžná betonová (tzv. velkoformátová) taška. Samozřejmým důsledkem menší tloušťky je pak snížení plošné hmotnosti krytiny, ke kterému výrazně přispívá i fakt, že použití většího formátu snižuje podíl překrývajících se ploch instalovaných tašek.“ Všimněme si výhod této střešní krytiny trochu podrobněji v řeči čísel:

Bramac MAX má ojedinělou velikost

Zatímco při rozměrech 365×480 mm je k zakrytí 1 m2 střešní plochy zapotřebí pouze 7,5 ks tašky, běžných betonových tašek je na stejnou plochu třeba 10 ks a pálených tašek pak přes 14 kusů. V současné době větší taška než je Bramac MAX na našem trhu betonových a pálených tašek v podstatě neexistuje.

Plošná hmotnost

Hmotnost jedné tašky Bramac MAX je 5 kg a střední plošná hmotnost krytiny pak je 37,5 kg/m2. Nejdůležitější přednosti tašky Bramac MAX tedy spočívají ve velkých rozměrech a malé hmotnosti. Tašky Bramac MAX znamenají podstatné snížení statického zatížení střešní konstrukce. Uvedená plošná hmotnost 37,5 kg/m2 je až o 15 procent menší, než je tomu při použití betonových, tzv. velkoformátových tašek a až o 32 % menší (údaj Bramac) než v případě pálených tašek. Tento údaj by neměl ujít pozornosti statika, ale ani realizační pokrývačské firmy: Na průměrnou střechu cca 125 m2 je třeba o 1 t méně tašek než v případě běžné velkoformátové betonové krytiny.

Snadná montáž a úspora času

S velkými taškami není na střeše tolik práce, zejména usnadňují montáž nároží a úžlabí. Používá se samozřejmě menší počet samotných tašek a také méně kotvicích prvků. Je nutné řezat menší počet tašek a větší části se lépe upevňují. Velikost, nízká hmotnost, snadná montáž i řidší laťování vedou jednoznačně k úsporám času při montáži. Praktické zkoušky pokládky stejných střech různými druhy tašek pod dozorem nezávislého auditora prokázaly, že při použití tašek Bramac MAX lze ušetřit cca 14 procent času.

Nový estetický výraz

Velký formát tašky a její charakteristický tvar navozující po položení dojem výrazné vlny, umocňují dominantní roli střechy také jako důležitého estetického prvku na každém domě. Střecha Bramac MAX přitahuje pozornost nejen velikostí tašek, které vyvolávají v pozorovateli mimoděk pocit většího bezpečí před okolními vlivy, ale upoutá i novým osobitým vzhledem. Díky paletě nabízených barev (cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá a černá) a větší symetrické vlně jsou tašky Bramac MAX vysoce atraktivní prakticky na každé střeše, malé i velké.

Novinky z oblasti střešních doplňků

Firma Bramac je dobře známa také bohatým sortimentem tvarovek a střešních doplňků, s pomocí kterých lze nalézt řešení pro každou střechu včetně komplikovaných detailů. S novinkami pro rok 2001 se nyní seznámíme.

DuroVent

DuroVent je soustava prvků, s jejichž pomocí se vytvářejí libovolné prostupy střešním pláštěm klasické (velkoformátové) betonové krytiny Bramac i krytiny Bramac MAX. Díky této soupravě lze docílit větší spolehlivosti prostupů, zejména prostupů hydroizolačními vrstvami, parozábranami nebo difúzními fóliemi a samozřejmě tepelně izolační vrstvou. Základním principem je, že je prostup veden kolmo k rovině střešního pláště, což umožňuje co nejšetrnější montáž především s ohledem na kvalitu a dlouhodobou funkčnost vrstev, jimiž je prostup veden. Základním prvkem je průchozí taška odpovídající co do tvaru a velikosti modelu betonové krytiny. Kromě ní patří do této dokonalé stavebnice i speciální díly určené k odvětrání kanalizace či k odvětrání koupelen a kuchyní, díl prostupu pro odkouření turbokotle a prostupu pro anténu.

Odvětrání kanalizace

Na základní průchozí tašku se nasadí odvětrávací nástavec DuroVent Js 125 s krytem. Ten se nastaví podle sklonu střechy v rozmezí 15o až 55o. Kolmý průchod střešní krytinou se realizuje napojovací trubkou DuroVent Js 125 nebo Js 100 (Js - jmenovitá světlost). Otvor v tepelné izolaci se vyřízne podle šablony. Zcela originální v celém systému je pak napojení pojistné hydroizolace. To se provádí pomocí speciálního plastového prstence, těsně přiléhajícího k napojovací trubce. Napojovací trubka a stoupací potrubí se pak propojí pružnou spojkou Js 125 nebo Js 100.

Odvětrání koupelen a kuchyní

Opět všechno začíná u základního dílu - průchozí tašky, na kterou se nasadí sanitární nástavec DuroVent Js 125 s krytem, který je vhodný pro každý sklon střechy. Další postup je stejný jako u odvětrání kanalizace: nástavec se připojí ke stoupacímu potrubí pomocí napojovací trubky DuroVent Js 125 nebo Js 100.

Prostup pro odkouření turbokotle

Další speciální nástavec na průchozí tašku je určen k vytvoření prostupu dvoutrubkového vývodu plynových kotlů. K dispozici jsou nástavce o rozměrech AK 116 (vnitřní průměr 116 mm) a AK 128 (vnitřní průměr 128 mm).

Prostup pro anténu

Poslední ze speciálních nástavců na průchozí tašku umožňuje prostup anténní tyče o průměru 22 až 110 mm. Nástavec se seřízne podle průměru anténní tyče a spára se utěsní vhodným tmelem.

Všechny díly DuroVentu jsou vyrobeny z kvalitního, barevně stabilního PVC v barvách cihlově červené, hnědé a černé.

Univerzální střešní okno

Nové univ erzální střešní okno MAX vypadá na první pohled jako dosud nabízené. Má však větší rozměry okenního otvoru 52×60 cm. Tyto rozměry jsou zárukou dobrého osvětlení a větrání nezateplených podstřešních prostor a zajišťují také pohodlnější výstup na střechu.

Poloha okna je nezávislá na krokvích, a proto při stavbě střešního okna není nutné řezat tašky. Zvětšení rozměru je kompenzováno posunutím horní řady tašek a vložením půlených tašek.

Rám okna je z tvrzeného plastu, křídlo z průhledného a nárazu vzdorného polykarbonátu. Díky spodnímu lemování z plastu s hliníkovou výztuží lze okno napojit na jakýkoli profil střešních tašek.

Univerzální střešní okno musí samozřejmě ladit s barvou samotné střechy – dodává se v barvě cihlově červené, hnědé a černé.

Z výroby je expedováno střešní okno MAX s otvíráním nahoru (k hřebeni). Potřebuje-li uživatel otevírat okno do stran, stačí jednoduše změnit osazení čepů. To je výhodné zejména při budování střešních nástaveb. Okno umožňuje dvě polohy větrání. S jejich pomocí lze regulovat větrání podstřešních prostor. Ve spodní poloze je okno těsné vůči dešti.

Trubkový sněholam

Při plánování novostavby nebo při rekonstrukci střechy by investor neměl zapomenout na problém sněhu na střeše. V současných klimatických podmínkách, které se vyznačují stále častějšími a hlubšími výkyvy počasí, nemusí být žádnou výjimkou sněhová bouře i v nízko položených oblastech, během níž za jedinou noc napadnou desítky cm sněhu. Mezi odborníky se má obecně za to, že trend k nestabilnímu počasí s velkými výkyvy v teplotách i srážkách bude mít dlouhodobý a prohlubující se charakter. Má-li střecha sloužit desítky let, je vhodné již nyní počítat spíše s horší variantou klimatických podmínek. Bramac nyní nabízí kromě známého už mřížového sněholamu i tašku a držák trubkového sněholamu.

Trubkový sněholam lze použít jako doplněk k protisněhovým taškám v řadě nad okapem. Ve více řadách pak protisněhové tašky vytvoří systém ochrany osob a majetku proti sesuvu zmrzlého sněhu. Taška nového sněholamu je stejná jako pro sněholam mřížový. Má konzolu pro nasazení držáku trubkového sněholamu a rozměry poloviční tašky příslušného modelu. Je vyrobena z lehké hliníkové slitiny s barevnou povrchovou úpravou. Držák trubkového sněholamu je 150 mm vysoký a má dva otvory v průměru 35 mm. Těmi se protáhnou trubky.

Tašky sněholamu od sebe mohou být vzdáleny maximálně 90 cm a měly by být umístěny nad krokvemi. Vychází-li náhodou mezi ně, přidá se podpěrná lať. K upevnění sněholamu i latě jsou potřeba speciální šrouby. Podrobné montážní informace nalezne každý v technické příručce Bramac.

Větrat či nevětrat šikmou střechu

Poslední část tohoto příspěvku se týká provedení střech jako celku. Zejména v případech, kdy je podstřešní prostor využíván k plnohodnotným obytným účelům, je diskutována stále častěji otázka, zda volit střechu s odvětrávanou mezerou pod střešní krytinou nebo střechu bez odvětrání.

Na téma odvětrávání šikmých střech vypukla před nedávnem odborná diskuse, která dosud trvá. Jedna strana trvá na větraných střechách a druhá odvětrávání pokládá za zbytečné. Ortodoxní jádra obou skupin si nakonec vysloužila přezdívky »staročeši« a »mladočeši«. Příměr z doby politických bitek z konce mocnářství by byl možná bezobsažný, kdyby v této diskusi nešlo o budoucí podobu českých norem specifikujících požadavky na střešní plášť. »Staročeši« čelí výtce, že v duchu mocnářského a později totalitního paternalismu prosazují do norem nejen technické požadavky, ale i podrobný návod, jak těchto požadavků - s pomocí odvětrávané mezery - správně docílit. Oficiálně chtějí uchránit zákazníka před »nezodpovědným experimentováním« »mladočechů« s neodvětrávanými střechami. Ti ale tvrdí, že hlavním účelem »staročeského počínání« je mařit technický pokrok, protože kdo přijde s jinou než odvětrávanou střechou, činí tak v rozporu s normou, byť by jeho řešení bylo sebegeniálnější.

Těchto sporů se až na výjimky prozíravě neúčastní převážná většina výrobců střešních krytin včetně největšího - firmy Bramac. Výrok Ing. Jakuba Nepraše, ze společnosti Bramac, který pronesl na tiskové konferenci dne 13. března, možná příznačně vystihuje pravou podstatu věci - tj. marnost pátrání po tom, kdo má pravdu: „Za firmu Bramac doporučujeme provádění šikmých střech s odvětrávanou mezerou pod krytinou. Podle nás je to bezpečnější postup, jak se vyhnout možnému navlhání střešního pláště a zejména, což nás jako výrobce krytiny nejvíc zajímá, dlouhodobému navlhnutí spodního líce tašek. Na druhé straně ale víme, že s naší krytinou existuje dost střech realizovaných bez odvětrávané mezery. Většinu těchto střech realizuje firma Termodach a my u nich neregistrujeme jedinou reklamaci. Pro nás z toho plyne, že správné jsou v podstatě obě možnosti za předpokladu, že je střešní plášť navržen se znalostí věci a, což je stejně důležité, dobře řemeslně proveden.“ Problematice odvětrávaných střech se budeme v tomto časopise věnovat v příštích číslech.

Jakost

Na betonovou střešní krytinu Bramac MAX je poskytována třicetiletá záruka vztahující se na vlastnosti požadované normou ČSN EN 490 včetně mrazuvzdornosti.

Autor:
Foto: Archiv firmy