Stropní systém Dennert DXpro bytovou výstavbu

Stropní systém Dennert DX řeší individuální požadavky každého jednotlivého stavebního projektu a to nejenom ze stránky statické v průběhu hrubé stavby, ale i požadavky moderní doby z hlediska vytápění, chlazení a rozvodů vzduchotechniky. Tím podstatně šetří další náklady na výstavbu, ale i provoz domu.

Na stavbě není nutné další dobetonovávání, řezání či vrtání technologických otvorů a řešení dalších statických požadavků ze strany stavby. Díky modernímu systému výroby umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby a omezuje nutnost dalších prací ze strany stavby.

Běžná dodací lhůta je 8–12 pracovních dnů od schválení projektové dokumentace. Vlastní montáž stropu trvá cca 3 hodiny včetně vyrovnání podhledové strany stropu a je samozřejmostí, že doprava, montáž a usazení stropu jsou součástí standardního servisu Dennert. Stavebník je díky přednostem stropního systému ušetřen vlhkosti při betonování, bednění či podpírání stropu a omítání spodní strany stropu (stačí pouze vystěrkovat).

Vlastnosti a výhody systému

Díky patentovanému spojovacímu systému je možné stropní systém ihned po uložení plně zatížit a bezprostředně pokračovat v dalších stavebních pracích. Všechny stropy Dennert jsou vyráběny na míru podle dodané projektové dokumentace a při výrobě jsou zohledněny všechny požadavky na arkýře, prostupy, balkóny, zaoblení nebo šikminy, bodové zatížení nebo napojení schodiště atd.

Patentovaný spojovací systém

Stropy Dennert DX nejsou předepnuté a díky tomuto není nutné řešit negativní průhyb stropních desek jako u SPIROLU. Díky standardní šířce stropnic 2,245 m, propracovanému konstrukčnímu řešení a hladké spodní straně stropu není nutné stropy Dennert omítat, ale stačí pouze vyspárovat spoje přestěrkovat či rovnou vymalovat. Řemeslníci nemusí na stavbě díky technickým řešením Dennert obkládat rušivé spodní průvlaky, nebo dodělávat technologické prostupy atd., protože vše je řešeno již v přípravě výroby. Také schodiště jsou uložena bez dalších pomocných konstrukcí.

Stropní systém je možné ihned po uložení plně zatížit

Dennert DX Therm topí i chladí

Reakcí na požadavky současnosti je stropní systém Dennert DX Therm, který zachovává vlastnosti stropního systému DX, přičemž může obsahovat integrované vytápění, chlazení nebo vzduchotechniku. Systém teplovodních rozvodů umístěných 2,5 cm pod povrchem stropu je vhodný pro vytápění všemi nízkoteplotními zdroji tepla (např. tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle atd.) V ČR extrémní teploty prověřily účinnost tohoto systému a například na referenční stavbě VIOLA EU v Praze-Ořechu při venkovních teplotách –20 °C byla voda na vstupu do topného systému v rozmezí 28–29 °C, přičemž povrchová teplota stropu byla naměřena v rozmezí 26–27 °C, teplota podlahy a zdí byla naměřena v rozmezí 22–24 °C a teplota vzduchu cca 22 °C při zachování perfektní tepelné pohody.

Velikou předností tohoto systému je velmi krátká reakční doba činící cca 66 min. do plného výkonu 54 W/m2. Díky 100 % topné plochy stropu pracuje tento systém velmi efektivně a vzhledem k téměř nulové ztrátě při prostupu tepelného záření vzduchem funguje i při výšce stropu 4,5 m. Nespornou výhodou vzhledem k umístění teplovodního okruhu na spodní straně je to, že DX Therm dokáže stejným okruhem také v letních měsících chladit. Vzhledem k výkonu je možné z místnosti odebrat cca 5 °C a to pouze prouděním studené vody v okruhu.

Díky zakomponování teplovodního okruhu do DX Therm v průběhu výroby je zabezpečeno přesné osové rozložení trubek, stejná vzdálenost trubek od povrchu stropu v celé ploše (vodorovnost). Díky systému tepelného záření ze stropu směrem k podlaze je jedno, zda je na podlahách v interiéru dlažba, plovoucí podlaha, dřevěná podlaha nebo koberec. Teplo je rovnoměrně rozložené v celé místnosti. Napojení topných okruhů se provádí běžnými topenářskými spojkami.

Stropní systém Dennert DX Therm zachovává vlastnosti stropního systému DX a může obsahovat integrované vytápění, chlazení nebo vzduchotechniku

Snadná montáž vzduchotechniky

Stropní systém DX AIR umožňuje využít dutiny pro rozvod vzduchotechniky. Jako jediný systém na trhu nabízí možnost zabudování průchodů pro vzduchotechnické ventily již ve výrobě a tímto provést přípravu pro rozvod vzduchotechniky při zachování tloušťky stropu 20 cm. Díky systému DX AIR nabízíme jednoduchou montáž vzduchotechniky (i dodatečně). Vzhledem k možnostem systému není problém kdykoliv vzduchotechnické rozvody demontovat pro vyčištění, případně provést další montážní práce.

Dennert DX AIR umožňuje zabudování průchodů pro vzduchotechnické ventily již ve výrobě

Díky stále vyšším požadavkům moderních staveb na úspory energie je možno systém DX THERM kombinovat se systémem DX AIR a tak zabezpečit kromě velmi úsporného a efektivního vytápění také kontrolovanou výměnu vzduchu v interiéru bez toho, abyste museli zvětšovat konstrukční tloušťku stropu např. umístěním vzduchotechniky do sádrokartonových podhledů, nebo naopak na nosnou část stropní konstrukce.

Detail napojení vzduchotechnického ventilu

Příklad realizace

Vzhledem k užitné hodnotě, kvalitě zpracování, jedinečnému servisu a možnostem, které tento systém nabízí, máme v ČR již několik stovek realizací a to jak s individuálními stavebníky, tak i investiční akce v rozsahu několika desítek domů v jednom místě. Na podzim 2012 jsme realizovali zakázku v Drahelčicích u Prahy na čtyřicet rodinných domů, s tím že od zadání byly stropy pro všech čtyřicet RD namontovány za dva měsíce. Více informací najdete na stránkách www.namaleruzi.cz/cs/galerie/.

Rodinné domy v Drahelčicích u Prahy

Firma Dennert nabízí svými produkty jedinečná technická řešení, která jsou vzhledem k užitné hodnotě také nejvýhodnější v poměru k ceně. Pro řešení všech požadavků je vám k dispozici tým odborníků, kteří vám navrhnou optimální řešení, pomohou při řešení technických požadavků a budou vám k dispozici při vlastní realizaci projektu.

Autor: Roman Leitner
Foto: Archiv firmy