Suchá podlaha je technologie, která je v poslední době skloňována snad ve všech pádech. Dvě sádrokartonové desky jsou pokládány na pevný a rovný podklad, který bývá zpravidla vytvořen suchým podsypem.

Suchá podlaha KNAUF BRIO nabídne mnohem víc, než čekáte

Suchá podlaha – technologie, která je v poslední době skloňována snad ve všech pádech. Při svém uplatnění těží z mnoha často zmiňovaných výhod, mezi které patří rychlost a nízká hmotnost. Je však nutné si uvědomit, že suchá podlaha není všelék pro každou situaci. Existuje několik způsobů, jak suchou podlahu realizovat.

V principu jsou pokládány dvě sádrokartonové desky na pevný a rovný podklad, který bývá zpravidla vytvořen suchým podsypem. Nejčastější postup: přímo na stavbě se položí první deska a na ni druhá, přičemž druhá vrstva desek se sponkuje a přilepí k té první (nejlépe lepidlem Knauf Uniflott). Sponkování slouží hlavně k tomu, aby lepidlo řádně vytvrdlo a nedošlo k nežádoucímu pohybu desek. Druhý způsob obnáší použití desky Knauf Brio.

Knauf Brio desky se lepí v drážce lepidlem Falzkleber a prošroubovávají šrouby.

V čem je deska Knauf Brio jedinečná?

Nejprve je třeba říci, že Knauf Brio je sádrovláknitá deska, což pro představu znamená, že je odolnější, tvrdší a tvarově stabilnější. Proto se hodí i do místností s vyšší zátěží. Konkurenci v podobě „dvou desek na sobě” předčí tím, že se jedná o jednu jedinou celistvou desku (tl. 18 respektive 23 mm). Do této desky se při výrobě vyfrézují po obvodě velmi přesné polodrážky, které umožní pevnější a extrémně přesné spojení. Kromě toho má taková podlaha podstatně vyšší nosnost než lepené systémy. Knauf Brio podlaha je dokonce jedinou podlahou, která má stejnou únosnost jak v ploše, tak v okrajové zóně (cca 25 cm od okraje příčky), kde lepené systémy ztrácejí, protože „pracují”. To platí pro zatížení 100 až 200 kg/m2. Větší zatížení je pak záležitostí únosnosti podkladu (podsypu). Knauf Brio desky se lepí v drážce lepidlem Falzkleber a prošroubovávají se Knauf Brio šrouby. Podlaha z Knauf Brio desek má menší stavební výšku.

Knauf Brio je sádrovláknitá deska, která svou konkurenci v podobě „dvou desek na sobě“ předčí tím, že se jedná o jednu jedinou celistvou desku, do níž se při výrobě vyfrézují po obvodě velmi přesné polodrážky, které umožní pevnější a extrémně přesné spojení.

Kdy použít suchou podlahu Knauf Brio a kdy ne

Suchou podlahu je vhodné použít ve vyšších patrech a v podkroví, zejména u rekonstrukcí. V přízemí, kde je čas na vytvrdnutí betonu, ztrácí tato podlaha většinou smysl. Velký bonusem je rychlost, neboť jeden den se položí suchá podlaha a druhý den nášlapná vrstva (koberec parkety, lino...). Výhodou suché podlahy je, že lze práci kdykoliv přerušit a pokračovat později, třeba další den. Na Knauf Brio se pro běžné krytiny jako je koberec, PVC či dlažba již nepoužívá tenká nivelační stěrka. Výjimku tvoří pouze podlahoviny citlivé na optické prokreslování spár jako je třeba vinyl. V takovém případě se na Knauf Brio použije sádrová pouze 2 mm tenká stěrka BP4. Stěrka je potom součástí dodávky podlahové krytiny. Suchá podlaha je v principu plovoucí, což je příznivý faktor z pohledu kročejového hluku, jen je potřeba dodržet správný postup napojení na okolní příčky (nejprve se postaví příčky a potom teprve podlaha). Suchou podlahu není vhodné aplikovat v prostorech, kde je vlhký podklad a už vůbec ne v interiéru wellness nebo sauny. Pro vylepšení vlastností podlahy – z pohledu zvukové i tepelné izolace – je vhodné pod Knauf Brio položit dřevovláknitou desku. Každopádně je vhodné skladbu podlahy konzultovat s odborníkem, který posoudí konkrétní situaci vzhledem ke stávající konstrukci.

Podlaha Knauf Brio má podstatně vyšší nosnost než lepené systémy. Jde o jediný typ podlahy, který má stejnou únosnost jak v ploše, tak v okrajové zóně, kde lepené systémy ztrácejí, protože „pracují“.

Jakých chyb se vyvarovat?

Nejčastější chyby se dělají v detailech. Například když se deska s polodrážkou u stěny neořízne, protože tím klesá nosnost. Přestože se jedná o plovoucí podlahu, někteří řemeslníci zapomínají na obvodovou dilatační pásku z minerální vlny nebo použijí nevhodný materiál – například polystyren. Pokud se tak stane, dojde k narušení akustické izolace nebo vzniku nepříjemných akustických efektů. Pozor je třeba dát i na detail přechodu do další místnosti u dveří – jestliže se odřízne polodrážka a naváže další deska, musí se tento tupý spoj podložit pásem desky Knauf Brio. Nikdy nelze pokládat Knauf Brio desky na latě – podlaha musí mít bezpodmínečně celoplošný podklad. Často se do suché podlahy vkládají instalace, pak je důležité pamatovat, aby nad nimi byla minimálně 1 cm vrstva podsypu. A jeden tip na závěr: pokud je v podlaze mnoho rozvodů a instalací, doporučuje se pro lepší stabilitu podložit podlahovou desku standardní deskou Knauf White, která se nemusí lepit ani sponkovat.

Velký bonusem Knauf Brio podlahy je rychlost, neboť jeden den se položí suchá podlaha a druhý den nášlapná vrstva. Výhodou suché podlahy je, že lze práci kdykoliv přerušit a pokračovat později, třeba další den.
Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: archiv Knauf