Sunizer – rozsvítí každý domov

Člověk se na svojí cestě životem denně setkává s potřebou světla, které je důležité i pro naše zdraví, ovlivňuje naši psychiku, zlepšuje náladu a v neposlední řadě udržuje vysoký stupeň aktivity. Bezesporu nejdůležitější je světlo získané slunečním zářením. Bez něj bychom nemohli prakticky žít a ani fungovat. Společnost ABC, s.r.o. se již od roku 2000 zabývá problematikou, jak dovést do našich domovů maximální množství těch nejzdravějších slunečních paprsků.

Běžně jsou k mání různé tvary a velikosti oken, dále speciální střešní okna, světlíky. Ty však mají jistá technická omezení a není je možné instalovat do všech potřebných míst domu. Především u vnitřních dispozic domů, bytů a kanceláří je přivedení světla poměrně komplikované.

Světlovodný tubus

Společnost se nechala inspirovat zrcadly přenášejícími sluneční paprsky do nitra pyramid již v době starověku. Nyní vyvinula prvek funkčně podobný, přesto výkonnostně nedostižitelný. Pracovně jej nazývá sanizér1).

Jedná se o světlovodný tubus, kterým se propojí střecha se stropem místnosti a vytvoří se tím tunel, kterým putuje světlo až do pokoje, či chodby. Získá se tím cesta, kudy k nám pronikají ty nejzdravější sluneční paprsky. Tento zajímavý sanizér, který na střeše vypadá jako střešní okno či vikýř, citlivě zapadá do střechy, nenarušuje vzhled domu a bez omezení lze instalovat i do památkově chráněných oběktů.

Patentovaný filtr

V interiéru je potřeba maximálně využít kvality slunečních paprsků a proto je na úrovni stropu umístěno svítidlo běžného tvaru, nejčastěji čtverce či kruhu, které jako filtr a dokonalý rozptylovač paprsků využívá speciálních „Fresnelových čoček”. Sunizér jako první světlík na světě využívá kombinaci Fresnelových čoček a světlovodného tubusu. Systém SUNIZERTM je patentově chráněn.

Tento patentovaný filtr tvořený sítí optických čoček je velmi důležitý, protože nám rozmělní světlo na světlo příjemné na pohled a maximálně užitečné. Navíc čočky nejen že oproti běžným krytům (tzv. difuzérům) mají pouze zanedbatelné ztráty při prostupu povrchu. Tím se sanizéry zcela odlišují od běžných svítidel, či v poslední době moderních světlovodů.

Systém Fresnel-LIGHT používá patentovanou skladbu zaručující maximální světelný zisk a optimální složení slunečních paprsků vystupujících ze systému sanizéru do místnosti. Aby byl systém využitelný i přes noc, je do něj možno instalovat úsporné zářivky, či vysokosvítivé LED diody.

Snadná instalace

Pokud máte problém s nedostatkem osvětlení během dne, nedostačují vám běžná okna, nebo jste je nemohli vůbec zabudovat, pak se naskýtá možnost využít tento sanizér. Jeho výhodou je velmi snadná instalace jak do nových tak i do již fungujících rodinných domů a administrativních objektů. Nejčastěji se sanizéry montují do kuchyní, koupelen, na schodiště rodinných domů a v neposlední řadě do dětských pokojů. Pro děti je dostatek zdravého osvětlení nejvíce důležitý a proto se v poslední době začaly sanizéry instalovat do mateřských a základních škol.

Druhým neméně důležitým aspektem využití sanizérů je po zdravotním přínosu i přínos finanční. Investice do sanizéru je ekonomicky výhodná, protože je jednorázová, bez dalších investic po celou čtyřicetiletou životnost. Průměrná finanční návratnost (cca 18 tisíc Kč) do systému sanizér se pohybuje kolem osmi let a návratnost zdravotní je nevyčíslitelná a hlavně okamžitá!

1 SUNIZERTM není jen běžný světlík, Stavebnictví a interiér č. 1/2010, www.stavebnictvi3000.cz/c3359.
Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv firmy