Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Mít čistou fasádu není problém – řešením je systém GRAFITIX - kompletní program pro čištění a ochranu fasád a anti-graffiti servis

Řešení problémů znečištěných omítek nabízí nejen majitelům nemovitostí unikátní systém GRAFITIX ® - kompletní program pro čištění a ochranu fasád a ostatních povrchů uvnitř i vně objektů a pro anti-graffiti servis, tj. odstranění graffiti ze všech povrchů, nátěry pro preventivní ochranu před graffiti a prostředky pro následnou údržbu ....

Majitelé nemovitostí se v posledních létech potýkají s vandalizmem sprejerů, kteří bezostyšně malují po všem co jim přijde pod ruku. Nerozpakují se nastříkat své ,,malby a podpisy“ i na čerstvě zhotovené omítky a na jakýkoli objekt historického, komerčního i soukromého charakteru. Sprejer uspokojí svůj ,,tvůrčí talent“ a zároveň nazlobí celé město a především majitele nemovitosti. Mimo tento druh „nečistot“ jsou veškeré povrchy staveb neustále atakovány i obecnějšími vlivy našeho životního prostředí, a těmi jsou atmosférické a organické nečistoty.


Systém GRAFITIX® dodává společnost BIOTEC a.s., která je výhradním zástupcem francouzského výrobce tohoto systému, společnosti GRAFITIX Industries pro území České a Slovenské republiky. Společnost BIOTEC byla založena v roce 1992 jako ryze česká firma, s použitím českého kapitálu. Od počátku společnost působila jako servisní firma se zaměřením na speciální čištění fasád a vnitřních ploch objektů.
Jedná se o odborné práce, které nepatří do běžného úklidu. Byly prováděny jednorázové sanační práce, zaměřené na čistění starých zašlých ploch, které speciální přípravky nejen vyčistí a ochrání, ale zajistí, aby ochrana měla dlouhodobý účinek před znečištěním a zároveň se tyto plochy snadno uklízely.


Zkušenosti získávané od roku 1992 a prověření přípravků od několika firem umožňují společnosti BIOTEC poskytovat velmi dobrou a kvalitní technickou podporu, se schopností poradit zákazníkovi s řešením konkrétních problémů. BIOTEC a. s. nabízí nejen prodej a poradenství při aplikaci systému GRAFITIX®, ale i zajištění servisu po celém území republiky, a to jak vlastními pracovníky, tak i smluvními partnery v případě, že se zákazník rozhodne neprovádět práce vlastními silami, ale svěří je raději specializované firmě. Testování přípravků vedlo k výběru skutečně nejlepší firmy s komplexním programem a vysokou kvalitou dodávaných přípravků, které zaručují levnou a bezchybnou aplikaci přípravků na čištění a zároveň řeší otázku preventivní ochrany povrchů a následného servisu.


Výrobní program GRAFITIX® lze dle typu produktů rozdělit do sedmi základních oblastí:
1. Odstraňovače barev, lepidel, a tenkovrstvých omítek na bázi umělých pryskyřic řada výrobků, které umožňují odstranění základních i finálních nátěrů všech typů, lepidel a tenkovrstvých omítek na bázi umělých pryskyřic ze všech povrchů staveb (z minerálních podkladů, kovu, dřeva, aj.)
2. Prostředky na čištění všech typů fasád a povrchů staveb umožňují odstranění atmosférických nečistot, zbytků cementu a vápenných omítek z povrchů na budovách i uvnitř budov (fasády všech typů, povrchy z přírodního nebo umělého kamene, keramické obklady, beton, teraco, dlažby, schodiště, fasádní nátěry nebo probarvené omítky, veškeré typy střešních krytin, aj.)
3. Odstraňovače graffiti prostředky pro odstranění graffiti ze všech povrchů staveb včetně odstranění stínů po graffiti z hloubky savých materiálů
4. Fungicidní prostředky k odstranění organických nečistot jako jsou řasy, mechy, plísně apod. mikroorganizmy z povrchů staveb a k zamezení jejich novotvorby
5. Nátěry pro preventivní ochranu před grafitti nátěry ve třech stupních odolnosti, v matném nebo lesklém provedení, které usnadňují a na choulostivých barvených površích umožňují odstraňování následných graffiti bez poškození materiálu podkladu
6. Hydrofobní a oleofobní prostředky pro ochranu vyčištěných nebo nově zhotovených povrchů před atmosférickými vlivy
7. Prostředky pro následný ANTI-GRAFFITI servis pro odstraňování následných graffiti z povrchů chráněných nátěry pro preventivní ochranu před graffiti


Výhodou systému GRAFITIX® je, že se nejedná o abrazivní metodu čištění. Přípravky reagují pouze s nečistotami nebo barvami, rozpouští je a přitom nenarušují materiál podkladu. Čištěné povrchy si zachovají svůj původní vzhled a strukturu. Z uvedeného přehledu jednotlivých typů výrobků vyplývá, že vlastnosti systému GRAFITIX® lze při správě a údržbě nemovitostí využít ve třech základních oblastech:
1. při rekonstrukci fasád a ostatních povrchů staveb
2. při ochraně vyčištěných nebo nově zhotovených povrchů před vlivem atmosférických a organických nečistot a před graffiti
3. při běžné následné údržbě těchto povrchů

1. Rekonstrukce fasád a ostatních povrchů staveb
Při rekonstrukci lze systém GRAFITIX® využít pro:
• odstranění barev a lepidel a odstranění graffiti.Pomocí odstraňovačů barev GRAFITIX® lze odstranit veškeré staré nátěry, a to jak z povrchů fasád, tak i uvnitř objektů. Řada odstraňovačů barev umožňuje odstranit základní i finální nátěry všech typů, včetně silně zpolymerizovaných polyuretanových nebo polyepoxidových nátěrů. Výrobky této řady jsou schopny rozpouštět i lepidla a lze s jejich pomocí odstranit lepidla a stěrky po stržení PVC a odkrýt původní krásu kamenných schodišť, starých dlažeb apod.
Při rekonstrukci fasád lze pomocí prostředků GRAFITIX® odstranit veškerá graffiti, a to nejen z povrchu, ale u savých podkladů i včetně stínů po sprejových barvách a fixech a zvýrazňovačích z hloubky materiálu. Odstraňovače barev jsou schopny vyřešit i mnohdy častý problém s předáním staveniště z důvodu znečištění přilehlých ploch barvou nebo zbytky probarvených tenkovrstvých omítek (např. skvrny na chodnících ze zámkové dlažby, oknech, parapetech, apod.). Jejich vlastnosti lze využít i pro odstranění barev a omítek ze všech typů lešení (hliníkové, pozinkované, aj.).
• vyčištění veškerých povrchů na budovách i uvnitř budov
Nabídka je zaměřena na přípravky, které zajistí veškeré čistění povrchů na stavbách i ve starších objektech, pro oživení původního vzhledu zašlých povrchů a vrácení původního vzhledu plochám a předmětům pro možnost dalšího používání. Čištění povrchů může posloužit i v historických budovách, odhalením a očistěním původních materiálů od nánosů staletých nečistot a vrácením původních struktur materiálů před zraky uživatelů a návštěvníků, kteří jistě velmi rádi přivítají novou očištěnou krásu zdí a ostatních povrchů vně budov i v interiérech.
Většinou se jedná o povrchy fasád, prvky ve fasádách a ostatní venkovní plochy z přírodního i umělého kamene, keramiky, betonu, teraca, aj. Uvnitř objektů lze uvést do původního stavu např. schodiště, dlažby, obklady stěn, zábradlí a jiné povrchy z výše uvedených materiálů. Ze všech uvedených povrchů lze dokonale odstranit atmosférické i organické nečistoty.
• přípravu povrchů pro nanášení nových nátěrů nebo omítek
Obě výše uvedené činnosti lze využít nejen pro dokonalé očištění ploch, u kterých má být obnoven jejich původní vzhled, ale i pro přípravu podkladu pro opětovné nanesení nátěrů, omítek nebo kontaktních zateplovacích systémů, a to jak odstranění stávajících starých nátěrů fasád, tak i odstranění atmosférických i organických nečistot. Např. při rekonstrukci omítky, na které se vyskytují řasy a plísně (většinou se jedná o severní a západní stěny objektů), se i po vypláchnutí těchto ploch vysokotlakým čistícím zařízením a před penetrováním podkladu doporučuje aplikace fungicidního prostředku GRAFITIX Crypto-mousse. Tím se dokonale nejen zničí zárodky těchto mikroorganismů v pórech omítky, ale Crypto-mousse působí i proti jejich novotvorbě a je zaručeno, že se nový nátěr nebude vlivem novotvorby tohoto typu znečištění odlupovat.

2. Ochrana vyčištěných nebo nově zhotovených povrchů před vlivem atmosférických a organických nečistot a před graffiti
Jedním z faktorů ovlivňujících životnost materiálu a dlouholetý čistý vzhled povrchu, je i jeho schopnost odolávat vlivům, které jsou uvedeny v nadpisu této kapitoly.


• Atmosferické a organické nečistoty jsou produktem našeho životního prostředí a jejich působení na vyčištěné nebo nově zhotovené povrchy lze snížit tak, že zabráníme jejich pronikání do materiálu nebo zabráníme jejich ulpívání na povrchu. Na ochranu před atmosférickými vlivy (většinou před kyselými dešti a v nich obsažených prachových částic, smogu, apod.) nabízí GRAFITIX® kompletní řadu hydrofobizačních a oleofobizačních prostředků pro savé i nesavé podklady. Jako ochranu před organickými nečistotami lze použít výše uvedený produkt GRAFITIX Cryto-mousse, který ochrání nové nebo vyčištěné povrchy před novotvorbou řas, plísní, mechů, apod.
• Daleko dříve, než škody způsobené vlivy životního prostředí, se na fasádách, bohužel, objevují vlivy lidské hlouposti nebo závisti, a to jsou škody způsobené graffiti. Aby bylo možné odstranit beze zbytku graffiti z povrchu bez jeho poškození, musí být splněna základní podmínka pro tuto činnost a ta zní: „materiál podkladu, na který je nastříkáno graffiti, musí být chemicky stabilnější vůči působení rozpouštědel, než je samotná sprejová barva“.

Při splnění této podmínky je možné z povrchu mnohonásobně odstraňovat graffiti. Tato činnost je však finančně nákladná a časově náročná a je nutné ji v každém případě svěřit odborné firmě, která se touto činností zabývá. U povrchů, které základní podmínku o chemické stabilitě nesplňují, není možné dokonale odstranit graffiti bez poškození podkladu. Bohužel do této skupiny patří veškeré fasádní nátěry a probarvené tenkovrstvé omítky. U těchto podkladů dojde už při samotném nástřiku, působením rozpouštědel ve sprejové barvě k tomu, že se odstíny podkladu a sprejové barvy promíchají. Toto je nevratný proces a i při nejlepší vůli a co nejšetrnějším odstranění graffiti zůstává v místě čištění skvrna vlivem změny odstínu podkladu.

Z tohoto důvodu vyvinula společnost GRAFITIX Industries v rámci systému GRAFITIX® nátěry pro preventivní ochranu před graffiti, které podmínku o chemické stabilitě splňují a po jejich aplikaci na povrch usnadňují a na choulostivých površích vůbec umožňují odstraňovat následná graffiti beze zbytku a současně bez změny vzhledu a bez poškození čištěného povrchu. Dodávají se nátěry ve třech stupních odolnosti. Od jednorázových nátěrů pracujících na principu sebeobětované vrstvy (tzn., že při odstranění graffiti se odstraní i ochranná vrstva a je ji nutné v místě čištění obnovit), přes středně odolné permanentní nátěry, které umožňují až 25-krát odstranit z jednoho místa graffiti bez nutnosti ochranný nátěr obnovovat, až po vysoce odolné permanentní nátěry, které mají těchto cyklů až 150. Typ nátěru se volí dle podkladu a předpokládané četnosti útoku sprejerů. Všechny nátěry pro preventivní ochranu před graffiti působí tak, že podrží sprejovou barvu na povrchu a nedovolí její proniknutí do podkladu. Následné odstranění graffiti je tedy snadné, časově nenáročné, finančně přijatelné a lze ho provádět svépomocí, protože se při vývoji nátěrů vycházelo z předpokladu, že ne každý majitel má k dispozici tlakovou vodu. Všechny nátěry se dodávají v matném i lesklém provedení, jehož volba se řídí stupněm lesku povrchu, na který mají být naneseny.


Díky doplňkovým základním nátěrům lze nátěry pro preventivní ochranu před graffiti aplikovat na všechny typy povrchů staveb a lze s nimi tedy nejen ochránit povrchy fasád, ale i okna, dveře, kovové prvky, výtahové kabiny a všechny ostatní plochy, které jsou vystaveny útokům sprejerů. O kvalitě systému GRAFITIX® vypovídá, že byl po provedených zkouškách vybrán společností Saint-Gobain Weber Terranova s. r. o., výrobcem fasádních a zateplovacích systémů, jako ideální řešení pro preventivní ochranu před graffiti pro dodávané omítky, nátěry a zateplovací systémy.

3. Následná údržba povrchů
I přes vysokou kvalitu použitých stavebních materiálů a kvalitně provedenou ochranu těchto materiálů působí neustále na všechny venkovní i vnitřní povrchy budov vlivy životního prostředí a lidské činnosti. Nezanedbatelnou součástí dlouholeté životnosti ploch, které jsou těmto účinkům vystaveny, je proto i jejich pravidelná údržba. I ty nejkvalitnější ochranné nátěry nemají neomezenou životnost a je třeba je po určitém čase obnovovat a pouze pravidelné čištění a mytí povrchů uchová jejich původní krásu a vzhled po celou dobu jejich životnosti. Vedle obnovení vzhledu jde hlavně o to, že se odstraní prach a ostatní částice z povrchu, a tím sníží jeho nasákavost a vlhkost. Ložiska prachu a ostatních nečistot v nerovnostech fasády jsou živnou půdou pro tvorbu mikroorganismů jako jsou řasy, plísně a mechy. Jejich hromadění na povrchu jen dále zvyšuje vlhkost povrchu a vede postupně k jeho destrukci. Četnost mytí a čištění je závislá jednak na kvalitě ochranných nátěrů, ale je velmi rozdílná s ohledem na umístění objektu od zdrojů znečištění ovzduší. Systém GRAFITIX® a jeho čistící prostředky řeší pro majitele nemovitostí i tuto problematiku a je schopen zajistit dokonalé odstranění atmosférických i organických nečistot při běžné údržbě venkovních i vnitřních povrchů a pomocí odstraňovačů graffiti lze snadno zbavit fasády, opěrné zdi, ploty, aj. následků nočních návštěv sprejerů.

Pracovní postup při čištění systémem GRAFITIX® je velice jednoduchý :
1. nanést rovnoměrně prostředek na čištěnou plochu
2. nechat působit
3. vypláchnout studenou tlakovou vodou


Provedení předběžné zkoušky na malé části povrchu se určí koncentrace prostředku a doba nutná pro úplné rozpuštění nečistot pro konkrétní povrch určený k čištění.
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy