Systém prefabrikovaného ostění pro ETICS od HPI-CZ

Článek popisuje novou řadu řešení, které velmi usnadní realizaci zateplení ETICS v problematických partiích, tedy v okolí oken a jiných otvorových výplní. Základem jsou systémové desky pro prefabrikované ostění. Jsou to tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu nebo fenolické pěny opatřené kontaktní minerální vrstvou ze skelných vláken, která se vyznačuje velmi vysokou přilnavostí a homogenitou.

Venkovní ostění je relativně komplikovaný detail, jehož provádění vyžaduje hodně času, řemeslnou pečlivost, přesnost a pozornost. Zároveň jde o detail, který přímo ovlivňuje energetickou účinnost a funkčnost zabudovaného okna a celého zateplovacího systému.

Kvalitní návrh i provedení

Také z pohledu stavební fyziky klade tento detail vysoké nároky na kvalitní návrh a provedení. Měl by např. umožnit difúzi vodní páry ven pro případ, kdyby se z jakéhokoliv důvodu dostala do připojovací okenní spáry vlhkost. Ostění by zároveň mělo být i v místech kontaktu s oknem vzduchotěsné a bránit zatékání vody – dešťové apod. – tak, aby se do této (připojovací) spáry žádná vlhkost, zejména zkondenzovaná, vůbec nedostala.

V neposlední řadě by projektant a zhotovitel měl dbát na to, aby připojovací spára okna byla zapuštěna co možno nejhlouběji v tepelné izolaci ostění. To tedy znamená volit do ostění co možno největší tloušťku izolace a samozřejmě i co nejkvalitnější tepelný izolant.

V této souvislosti stojí za pozornost, že právě společnost HPI-CZ má v sortimentu i izolace z fenolické pěny s hodnotou lambda 0,022 W/(mK), které lze, spolu s prefabrikovaným ostěním z téhož materiálu, použít. Hloubka zapuštění okenního rámu do izolace ostění, vzduchotěsnost tohoto zapuštění a také tepelněizolační účinnost této izolace mají přímý a výrazný vliv na povrchovou teplotu na vnitřní straně ostění.

Projektant a zhotovitel musí navrhnout takové osazení okna, aby povrchové teploty na vnitřní straně ostění a rámu okna neklesly pod úroveň, kdy při návrhových podmínkách dochází k povrchové kondenzaci.

Jedná se zároveň o systémové řešení, splňující požární odolnost a podmínky o nešíření plamene. Systém byl podroben testování dle legislativních požadavků. Zkoušky systému byly provedeny v Požárně technické laboratoři CSI a.s., AZL 1007.7 dle ČSN ISO 13785-1 č. 16045-1 a č. 16272 vydané společností CSI a.s., ČIA akreditovanou zkušební laboratoří č. 1007.7 Sestava (systém nadpraží) byla podrobena zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 s výkonem hořáku 100 kW a dobou expozice 30 minut. Sestava vyhověla požadavku ČSN ISO 13785-1 na nešíření plamene po povrchu a tepelnou izolací.

Systémová deska opatřená nárazovou hranou pro ostění z XPS

Systémové desky pro prefabrikované ostění představují novou řadu řešení pro usnadnění aplikace zateplovacích systémů (ETICS) v problematických partiích.

Jedná se o tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu opatřené kontaktní minerální vrstvou ze skelných vláken, která se vyznačuje velmi vysokou přilnavostí a homogenitou. Díky použitým materiálům se jedná o systém s vysokou odolností vůči mechanickému poškození a minimální nasákavostí.

Dokonale rovný povrch zaručuje snadné napojení na ostatní části zateplovacího systému a současně snižuje spotřebu lepícího tmelu. Systémové desky lze upravit širokou škálou povrchových úprav (např. fasádní barvy, pastovité omítky, atd.) . Další přednosti tohoto řešení jsou:

  • snadná úprava desek,
  • zaručená rovinatost,
  • odolnost proti mrazu a hnilobám,
  • výborné tepelněizolační vlastnosti,
  • nenasákavost.

Rozlišujeme prvky, s jejichž pomocí vytváříme detaily určené k realizaci svislých ostění a nadpraží.

Svislá ostění a nadpraží. Nejdříve nalepíme připojovací profil na okenní rám. Potom seřízneme systémové desky s integrovanou tkaninou na požadovanou délku, hloubku a zasuneme je do připojovacího profilu. Na opačné straně přilepíme desky k fasádní izolaci nízkoexpanzním lepidlem, popř. tmelem pro lepení izolačních desek. Tkaninu, podobně jako u parapetu, uložíme pomocí zednické lžíce do tmelu na fasádní izolaci. Jako první zakládáme desku určenou pro nadpraží, následně pak desky pro ostění.

1 Zpracováno podle technických podkladů společnosti HPI-CZ spol. s r.o.
Autor:
Foto: Archiv firmy