Systém profilů pro tepelně-izolační a spojovací systémy od firmy MATEICIUC a.s.

Mateiciuc a.s. je česká výrobní firma s již 17letou působností na trhu plastových výrobků. Přes výrobu trubek na podlahové vytápění, ochranných trubek, PVC hadic pronikla do oblasti stavebních plastových profilů – pro vnitřní a vnější omítky, sádrokartony a obklady. Především v doplňkových materiálech pro zateplování budov je Mateiciuc a.s. nejvýznamnějším dodavatelem nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Nebudeme popisovat technické a ekonomické výhody, vyplývající ze zateplování budov, ale zmíníme se o dvou důležitých bodech, které, pokud se rozhodnete zateplovat, se nevyplatí opomenout:

 1. Zkontaktovat se s odbornou a ověřenou firmou, která zajistí projektovou dokumentaci, doporučí kvalitní výrobky a provede samotnou realizaci.
 2. Použít doplňkové materiály, tzn. profily pro zateplování: dilatační okenní, omítkové, rozlišovací a další.

Jedině tak lze plně docílit všech výhod ze zateplení objektu a zároveň i prodloužit životnost stavby a jejího tepelně-izolačního systému.

Pro pevné přilepení dále uvedených profilů musí být podklad zbaven přilnutých nečistot, prachu a mastnoty. Aplikační teplota je nad 15 °C, nikdy však nesmí být nižší než 5 °C. Při nízkých teplotách 5–15 °C je nutno počítat s nižší počáteční lepivostí a delší dobou pro zreagování lepidla.

Profil okenní mini EKO 9 mm se skelnou tkaninou – A/10,
Profil okenní 9 se skelnou tkaninou – A/04

 • Dokonalé začistění a spojení omítky s okenními rámy.
 • Dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky okolo rámu oken.
 • Eliminování vzniku trhlin mezi okenním rámem a omítkou použitím PE pěnové pásky, zejména u plastových oken (vykazují vyšší tepelnou roztažnost).
 • Trvalé spojení omítky a okenního rámu – eliminování vniku vlhkosti, znečištění, mikroorganizmů, plísní.
 • Ochrana oken před znečištěním, poškrábáním během ukončovacích prací.
 • Zjednodušení práce u nahazování omítky – docílení rovnoměrného nanesení.
Obr. 1: Profil okenní 9 se skelnou tkaninou – A/04

Odlamovací část by měla být nastřihnuta nahoře, směr odlamování je nutno vést směrem k profilu (nikoliv od profilu), aby nedošlo k ozubení hrany. Pro zajištění správné funkce profilu musí být „U" drážka vyplněna tmelem a omítkou v celé své šíři. Rohová spojení se řeší seříznutím na pokos nebo použitím rohového spojení. Spoje se doporučuje dělat na tupo a těsnit silikonovým tmelem.

Profil podparapetní – D/08

 • Trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou.
 • Eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 3 mm, které vznikají vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání.
 • Ochrana hrany před mechanickým poškozením.
 • Vzhledová estetičnost – dokonale rovné ukončení.
Obr. 2: Podparapetní profil – D/08

Parapet lze lepit na profil až po vytvrdnutí tmelu, kterým je profil přilepen k izolaci. Parapet se přitlačí maximální silou k profilu, nechá zatížen několik minut, než dojde k dostatečné reakci lepidla pásky a parapetem.

Profil s přiznanou okapničkou – D/05

 • Zamezení podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb.
 • Ochrana hrany před mechanickým poškozením.
 • Dokonale rovná hrana.
Obr. 3: Rohový profil s přiznanou okapničkou – D/05

Přiznaná hrana musí zůstat čistá bez omítky. Při nátěru je možné natřít hranu barvou.

Profil dilatační průběžný E – na rovné plochy – D/12,
Profil dilatační průběžný 7 mm – D/09,
Profil dilatační rohový V – na předsazené plochy – D/13

 • Ochrana proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu.
 • Profil pro pohyblivé spáry.
 • Zajištění rovnoměrného dilatačního spoje.
 • Zakrytí spáry o šíři 2–30 mm.
 • Trvalé utěsnění spár odolné proti povětrnostním vlivům.
 • Zamezení vniku nečistot a vlhkosti pod izolant.
 • Univerzální rozměr profilu, vhodný pro všechny šíře izolačního materiálu.

Obr. 4: Profil dilatační průběžný E – na rovné plochy – D/12

Obr. 5: Profil dilatační průběžný 7 mm – D/09

Přečnívající dilatační část se musí při napojení přeložit přes spodní profil. Použití je pouze vertikální. Stříhání provádějte speciálními nůžkami na profily.

Profil rohový, ostrý s perlinkou – DN/05 a DN/06

 • Ochrana rohů, hran před mechanickým poškozením.
 • Oboustranně děrované profily.
 • Chemicky stabilní, nereaguje s omítkou.
 • Vzhledová estetičnost – dokonale rovné ukončení.
 • Napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše systému.
 • Profily rohové s tkaninou optimálně překlenují rohové nebo hranové oblasti.
 • Zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech se spoji.
Obr. 6: Profil rohový, ostrý s perlinkou – DN/05

Při napojování profilů musí přečnívající část tkaniny přesahovat přes druhý profil.

Profil rozlišovací – D/11

 • Univerzální použití pro všechny typy zateplování.
 • Určuje rozhraní různobarevných omítek na jedné ploše.
Obr. 7: Profil rozlišovací – D/11

Aplikuje se až pod poslední dekorativní vrstvu omítky.

Profil ukončovací L – D/16 a D/19

 • Docílení rovné hrany.
 • Umožňuje napojení různobarevných omítek a nátěrů.
 • Rovnoměrné nanesení omítky.
Obr. 8: Profil ukončovací L – D/16

Tyto profily se používají zásadně pouze při zateplování. Větší omítané plochy je nutno rozdělit na menší pole dilatacemi.

Profil spojovací – D/04

 • Upevňovací pomůcka pro spojení soklových, zakládacích profilů.
 • Zajištění rovnoměrného usazení systému zateplení.
 • Zjednodušení montáže.
Obr. 9: Profil spojovací – D/04

Bližší informace o použití profilů můžete získat na emailovém kontaktu zatepleni@mateiciuc.cz nebo na telefonním čísle +420 556 312 434.

1 Čerpáno z firemních podkladů
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy MATEICIUC