Systémy upevnění na zateplenou fasádu

Z hlediska efektivity je vnější kontaktní zateplení (ETICS) nejvýhodnějším způsobem zvýšení tepelného odporu stěnové konstrukce. Proto se zateplují jak nově stavěné objekty, tak i sanované stávající rodinné a bytové domy, kancelářské budovy a objekty občanské vybavenosti.

Zvětšující se tloušťky ETICS kladou zvýšené nároky na všechny prvky procházející zateplovacím systémem. Hmoždinky pro mechanické připevnění s nedostatečným omezením bodového součinitele prostupu tepla dokáží výrazně snížit tepelný odpor použitého ETICS. Proto je deklarované hodnotě bodového součinitele prostupu tepla hmoždinkou třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Riziko kondenzace

Upevňovací prostředky sloužící pro upevnění prvků na zateplené fasády nejsou na fasádě obvykle použity v takovém počtu, aby výrazněji ovlivnily celkové tepelně izolační vlastnosti ETICS. Přesto se nevyplatí tyto prvky opomíjet. I zde má význam velikost bodového součinitele prostupu tepla prvkem. U prvků, které mají bodový prostup tepla větší než 0,002 W/K, případně není vůbec hodnota χ (chi) deklarovaná, přináší zabudování do ETICS riziko kondenzace vlhkosti v izolantu. Takto vznikající vlhkost může způsobit korozi ocelového prvku a plísně v okolí upevnění. Prostupem tepla a vlhkostí izolantu dochází k lokálnímu ochlazení stěny a tím ke kondenzaci vlhkosti v interiéru.

Těsnost hraje roli

Základní rozdělení těchto prvků je podle přenášených zatížení a také podle toho, zda jsou na fasádu montovány před nebo po zhotovení ETICS. V případě následné montáže je porušeno vnější souvrství ETICS (základní vrstva a vnější povrchová úprava) zabezpečující ochranu systému před působením vnější vlhkosti. Dodatečně montované systémy upevnění proto musí spolehlivě zajistit těsnost mezi vnějším souvrstvím a samotným upevňovacím prvkem. Při teplotním namáhání (den – noc, slunce – stín, léto – zima) povrchové souvrství dilatuje a dochází k pohybům vůči upevňovacímu prvku, kotvenému do obvodové konstrukce. Prvek musí být dostatečně elastický, aby kopíroval pohyb souvrství, nebo pohyb souvrství musí vyrovnávat těsnění mezi systémem a fasádou.

Iso-spirální hmoždinka
Upevnění cedulky na fasádě pomocí Iso-spirální hmoždinky

Volba kotevního prvku dle zatížení

Předmětů, které se upevňují na zateplené fasády je celá řada. Od lehkých, jako jsou různé cedulky a cedule (domovní čísla, názvy ulic, informační cedule, menší vývěsní štíty, lehké osvětlení apod.), přes středně těžké (těžší osvětlení, vývěsní štíty větších rozměrů, dopisní schránky, okenice a jejich aretace, svislé okapové svody atd.), po těžké a zatěžované prvky (např. markýzy, vchodové stříšky, konzole pro klimatizační jednotky, zábradlí, okenice, mříže na oknech). Volba vhodného upevnění je velmi důležitá. Jaké jsou možnosti pro jednotlivé případy?

Potřebujete na zateplenou fasádu upevnit domovní číslo ve podobě smaltované cedulky, název ulice, jinou, například informační cedulku nebo třeba lehké venkovní osvětlení? Nejjednodušší variantou je celoplastová Iso-spirální hmoždinka. Upevňuje se v základní vrstvě a v izolantu ETICS většinou bez nutnosti vrtání. Protože je celoplastová a neprochází do zdiva, nevytváří bodový tepelný most. Součástí hmoždinky je pružné těsnění pro utěsnění průniku vlhkosti základní vrstvou.

EJOT Iso-Dart
Upevnění okapového svodu pomocí Iso-Dart

U těžších prvků, případně tam, kde hrozí náhodné zatížení, je třeba použít systém upevnění, který je kotven do zdiva. Takovým systémem je Iso-Dart. Do zdiva je upevněná šroubovací hmoždinka, která však neprochází celou vrstvou izolantu, ale končí v dostatečné vzdálenosti od povrchu ETICS. Tuto vzdálenost vyplňuje plastová část, do které se zašroubuje šroub upevňující vlastní prvek na fasádě. Takto vytvořená redukce bodového součinitele prostupu tepla snižuje jeho hodnotu na 0,002 W/K. Plastová část je opatřena vodorovnými křidélky, které se opírají o izolant a základní vrstvu ETICS. Tím přenášejí vlastní hmotnost upevňovaného prvku. Příruba plastové části s elastickým těsněním utěsňuje prostup základní vrstvou. Takto lze upevňovat objímky svislých okapových svodů, venkovní osvětlení, štíty větších rozměrů, dopisní schránky, hromosvody, aretace okenic apod.

Iso-Corner
Příklady použití Iso-Corner

Iso-Corner pro vyšší zatížení montovaný v průběhu zateplení

Oba tyto způsoby upevnění se provádějí následně pro realizaci ETICS na hotové fasády. V případě prvků, které vyvolávají vyšší zatížení, jako jsou zábradlí u francouzských oken, vchodové stříšky, okenice, se většinou počítá s jejich montáží už při realizaci ETICS. V takovém případě lze vytvořit kotevní body, na které je po realizaci ETICS upevněn příslušný fasádní prvek. Tyto upevňovací body jsou kryté základní vrstvou a fasádní povrchovou úpravou. Nezbytnou součástí montáže je jejich pečlivé zaměření. Pro tento způsob upevnění je určen Iso-Corner. Úhelník z tvrzeného polyuretanu se upevňuje na nosnou stěnu trojicí fasádních hmoždinek nebo chemických kotev, podle zdicího materiálu. Tyto kotvy jsou certifikované a jsou dodávány s Iso-Corner v sadě. Vlastní prvek na fasádu se upevní pomocí speciálních šroubů do plastu. Výhodou použití těchto šroubů, dodávaných společně s Iso-Corner v sadě, je vysoká únosnost bez nutnosti řezání závitu. Protože jsou známé i únosnosti úhelníku pro různé tloušťky izolantů, lze systém upevnění navrhovat a mít tak záruku dlouhodobě spolehlivého upevnění.

Iso-Bar
Upevnění markýzy pomocí Iso-Bar

Iso-Bar chemické kotvy – řešení při užívání stavby

I v případě pečlivého plánování stavby se někdy stane, že vznikne potřeba upevnit těžší prvek na fasádu až při užívání. Pro takové případy upevnění je určen Iso-Bar. Jedná se o tyče z plastu vyztuženého skelnými vlákny, které se upevňují do nosné stěny jako chemické kotvy. Vnější konec tyče je opatřen závitem z nerezavějící oceli pro upevnění vlastního prvku na fasádu a speciální těsnící podložkou pro utěsnění průniku vlhkosti vnějším souvrstvím ETICS. Těsnící podložka zajišťuje těsnost prostupu i při teplotních dilatacích povrchového souvrství. Systém je certifikovaný se známými mechanickými vlastnostmi pro různé tloušťky tepelného izolantu. Upevnění lze pro zajištění bezpečnosti ověřit výpočtem. Montáž markýz, stříšek, pergol, zimních zahrad, konzol klimatizačních jednotek lze takto realizovat bez ohrožení životnosti ETICS.

Autor: Ing. Jan Dvořák
Foto: Archiv EJOT