Tekutý asfaltový povlak nové generace na asfalto-buničito bentonitové bázi - HYDROCEL - stěrková hydroizolace

Mezi množstvím hydroizolačních hmot tekuté nebo pastózní rheologie zaujímá zvláštní postavení tzv. tekutá asfaltová lepenka HYDROCEL, výhradně dodávaná na tuzemský trh firmou Helwez s.r.o. Po nanesení vrstvy o tloušťce ca 1 až 3 mm se během schnutí v jejím objemu vytvoří a stabilizuje výztužná struktura, která zajistí tvarovou stálost a poddajnost vrstvy i při vyšších teplotách.

  HYDROCEL je tekutá vodou ředitelná suspenze složená z vodou ředitelného asfaltového laku jako tekutého nosiče a dále bentonitu a modifikované buničiny s prostorově svinutými vlákny jako tuhého plniva. Bentonit, silně nasákavá a bobtnající látka vytváří v suspenzi požadovanou viskozitu, zamezuje její sedimentaci před nanesením a váže ve své porézní struktuře i po vyschnutí část kapalné složky, což zajišťuje plasticitu. Buničina, jejíž svitky se do sebe zaplétají, zajišťuje během nanášení potřebné thixotropní vlastnosti Hydrocelu (závislost viskosity na působícím tlaku při nanášení) a po zaschnutí vytváří vlastní výztužnou síť.

Základní charakteristika
   Nanesením této hmoty na podklad a po jejím zaschnutí se vytvoří hydroizolační povlak, který dokonale nahrazuje běžně používané asfaltové pásy. Povlak má výjimečné technicko-fyzikální vlastnosti: přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, vodotěsnost, odolnost proti UV záření, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Zmrznutí již po dvou hodinách po aplikaci není na závadu. Materiál při aplikaci na vlhký beton proniká do kapilárních pórů a tím je uzavírá. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich dokonale homogennímu spojení. Hmota je nehořlavá a nešíří plamen po povrchu.
   Hlavní výhody proti klasickým dosud používaným hydroizolačním hmotám jsou:
• jednoduchá aplikace;
• cenová výhodnost;
• dosažení homogenního povrchu v celé ploše bez nebezpečí nedokonalých spojů;
• úspora času vzhledem k jednoduchosti aplikace;
• zrychlení technologického postupu stavebních prací (není nutno čekat na vyschnutí betonu před následnou hydroizolací);
• lepení keramických a terasových dlažeb přímo na izolační vrstvu HYDROCEL;
• neexistence exhalátů vznikajících při svařování pásových izolačních materiálů;
• možnost aplikace na naprostou většinu materiálů používaných ve stavebnictví, vč. dřeva, kovu, pozinkovaného plechu a polystyrénu bez rizika naleptání;
• přetíratelnost běžnými akrylátovými nátěry (Balakryl, Eternal, Primalex apod.).
   HYDROCEL je ředitelný vodou, smícháním s cementem a pískem vzniká pevný nenasákavý asfaltobeton. Výčet příkladů použití ukazuje na mimořádnou univerzálnost materiálu:
• izolace proti spodní vlhkosti;
• izolace podzemních základů staveb;
• bezešvé ochranné povlaky svislých a vodorovných konstrukcí;
• izolace balkonů a teras;
• izolace zahradních jezírek;
• izolace rovných střech;
• nátěry různých druhů střešních krytin (vlnitý eternit, plechové krytiny apod.);
• izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí;
• renovace starších asfaltových lepenek;
• lepení polystyrénu.
   Podkladem může být beton, cihla, pórobeton, dřevo, kovové prvky, plech, asfaltové povlakové krytiny, tepelně izolační hmoty (např. tvrzené polystyreny nebo stříkané PUR pěny) apod. Zatuhlá vrstva hydroizolační hmoty nestéká ani při vysokých klimatických teplotách.

Obecné zásady aplikace
   HYDROCEL se nanáší za studena při teplotách nad 5 0C na sytě navlhčený povrch tak, aby byl v čase aplikace matně vlhký. Nesmí se nanášet za deště, mrazu a na zamrzlé podklady. Podklad, který je vystaven vysoké teplotě, je třeba navlhčit a zchladit, aby při aplikaci nedocházelo k tvorbě bublin z důvodu rychlého odpařování. Pro použití hmoty nejsou vhodné podklady, na kterých stojí voda. Podklad dále musí být pevný, nesmí se drolit. Musí být dobře očištěn a zbaven prachu. Podklad se nejdříve penetruje hmotou zředěnou v poměru cca 1:1. Potom se nanáší důkladně promíchaná nezředěná hmota přímo z obalu pomocí vhodné stěrky. Je třeba dbát na to, aby byla postupně vytvořena výsledná vrstva o síle 1 až 3 mm podle typu použití. Pro plochy s nestabilním povrchem se doporučuje použití armovací textilie.
   Spotřeba je 2 - 4 l/m2, balení 5 l, 10 l, 20 l v plastových nádobách a 60 l, 200 l v plechovém sudě. Záruku udává výrobce 7 let při dodržení aplikačního postupu. Zkoušky podle STN DIN 52 123, STO C3.3/00/0282/O/O04, TSÚS Bratislava.
   Podrobné technologické postupy při vlastním provádění získají zájemci na výše uvedené kontaktní adrese v záhlaví článku. Doprovodná obrazová dokumentace je z realizace ve farní ulici v Praze 6, kde byla provedena rekonstrukce střech na řadových garážích s cílem využít jejich ploch jako souvislé pochozí zelené střechy. Zakázku realizovala firma HOUSE Invest s.r.o., která naší redakci zároveň umožnila pořídit fotodokumentaci ve stádiu po zhotovení hydroizolační vrstvy z materiálu Hydrocel. 
Autor:
Foto: Archiv firmy