Tepelná pohoda v obytných budovách

Zajištění dostatečné výměny čerstvého vzduchu současně se zabezpečením teplotní pohody v budovách je jedním ze základních úkolů projektantů. Vlivem stoupajících cen energie na vytápění se budovy zateplují a utěsňují, což má neblahý vliv na přirozenou výměnu vzduchu. Řešením jsou nové technologie větrání s rekuperací tepla v kombinaci s teplovzdušnými systémy vytápění. Pro rozvody vzduchu, vzduchotechnická zařízení a rekuperační systémy se používá flexibilní plastové potrubí KLIMAFLEX, jehož výrobcem je společnost MATEICIUC.

Pokud používáte technologie větrání s rekuperací tepla v kombinaci s teplovzdušnými systémy vytápění, zaplatíte za vytápění vašeho domu daleko méně peněz, než při použití klasického otopného systému. Správně navržené systémy zajišťují příjemné klima v obytných prostorách po celý rok. Díky použití moderních rekuperačních jednotek lze minimalizovat nutnost dalšího dohřívání přiváděného vzduchu z důvodu efektivního využití teplotních zisků v budovách jako např. metabolismus přítomných osob, osvětlení, lednička, televize a ostatní zdroje. Neopomenutelným faktem těchto řešení je úspora místa, které zabírají běžná otopná tělesa.

Konce smotků jsou opatřeny krytkami proti vniknutí nečistot do potrubí

Tab. 1: Parametry rozvodových trubek KLIMAFLEX

Vnější průměrVnitřní průměrPoloměr ohybuDélka smotku
[mm][mm][m][m]
63510,2650
75610,2950
90750,3350
1601360,4350
2001710,525

Čistý a zdravý vzduch

Mezi našimi partnery už jsou i výrobci rekuperačních jednotek s aktivní regulací vlhkosti. Je obecně známo, že tepelně vlhkostní mikroklima v obytných místnostech patří mezi základní předpoklady pro zdraví a spokojenost lidí, pobývajících v těchto prostorách.

V prostorách, kde trávíme mnohdy až 90 % svého času, má čerstvý a okysličený vzduch, se správnou teplotou a relativní vlhkostí, velmi blahodárný vliv na naše zdraví a osobní pohodu.

Flexibilní potrubí KLIMAFLEX

Kvalitní potrubní systémy bez bakterií

Firma MATEICIUC a.s. je výrobcem potrubních systémů KLIMAFLEX, které jsou nezbytnou součástí systémů řešících rekuperační větrání budov. Díky své konstrukci a technickému řešení jsou velmi flexibilní a zároveň mechanicky odolné. Umožňují dokonalý transport vzduchu a minimální tlakové ztráty.

Montáž potrubního systému KLIMAFLEX
Konečný vzhled obytné místnosti

Vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální úpravou. Ve výrobním sortimentu máme širokou rozměrovou škálu rozvodových trubek od vnějšího ø 63 mm až po ø 200 mm. Mezi další nesporné výhody patří jednoduchá manipulace a montáž, nízká hmotnost, snadné čištění a dlouhá životnost. Běžná délka trubek KLIMAFLEX je 50 m. Oba konce jsou opatřeny ochrannými zátkami z důvodu zamezení znečištění během dopravy a skladování. V základní nabídce je barva vnější stěny modrá nebo zelená. Barva vnitřní stěny je obvykle šedá nebo natural.

Naše společnost aktivně spolupracuje s obchodními partnery, projektanty a v neposlední řadě i s realizátory těchto moderních řešení a snaží se zkušenosti a potřeby těchto partnerů uplatňovat při vývoji a výrobě tak, aby výrobky plnily všechny potřeby, které od nich zákazníci požadují.

Dotazy a bližší informace k použití výše uvedených potrubních systémů je možno získat na marketingovém a obchodním oddělení, kde vám rádi poskytneme další informace.

Autor: Alois Mik
Foto: Archiv firmy