Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND – inverter s plynulou regulací výkonu

Novinka firmy CIAT – tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND spotřebuje o 30 % méně energie a zabere o 35 % méně podlahové plochy než klasická tepelná čerpadla. Nový kompresor s proměnlivým výkonem umožňuje dodávat energii přesně podle potřeby. Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND je určeno pro oblasti použití se středním a vysokým výkonem, počínaje od 40 kW.

Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND je konstruováno jako inverter. Zatímco klasická čerpadla pracují pouze v režimu zapnuto – vypnuto a vypínají se, jakmile bylo dosaženo požadované teploty, invertery představují novou technologii, která řídí výkon podle momentálních tepelných požadavků tím, že mění otáčky motoru kompresoru. Výkon kompresoru lze plynule měnit v rozsahu 30 až 100 % jeho výkonu. Inverter AQUACIAT GRAND používá elektronicky řízený scroll kompresor s nastavitelnými otáčkami. Topný faktor zařízení, neboli COP (Coficient of Performance), který udává tepelný výkon čerpadla při jednotkovém příkonu, dosahuje hodnoty až 4,3(–).

Úspora energie až 30 %

Kompresor nepracuje v cyklech stop–start. To je velmi důležité, protože většina elektrické energie se spotřebuje při startu. Navíc je AQUACIAT GRAND vybaven progresivním elektronickým spouštěcím systémem, známým jako „Soft Starter", který snižuje hodnotu rozběhového proudu. Na rozdíl od klasických přístrojů je spouštěcí proud nižší než nominální proud při plné zátěži.

Dalším důvodem úspory je průběžná optimalizace energetické účinnosti, což u klasických přístrojů není možné a dochází tak k tomu, že v 95 % provozní doby je potřeba nižší než nominální výkon.

A v neposlední řadě je AQUACIAT GRAND také standardně vybaven elektronickou redukcí tlaku, umožňující průběžné řízení chladicího systému v závislosti na výkonu kompresoru. Tím se amplituda výkyvů mezi nízkým a vysokým tlakem a regulace teploty vody snižuje o dvě třetiny.

Úspora podlahové plochy až 35 %

Inverter AQUACIAT GRAND je velmi kompaktní jednotka. Díky variabilnímu výkonu je zapotřebí pouze jeden kompresor a jeden ventilátor místo běžně používaných dvou. Průběžný ohřev nebo chlazení vody také nevyžaduje instalaci vyrovnávací nádrže jako v klasických přístrojích. Proto zabírá při ekvivalentních výkonových hodnotách o 35 % méně podlahové plochy.

V zimě může AQUACIAT GRAND vyrobit horkou vodu o teplotě 55 °C při venkovních teplotách až – 20 °C při významné úspoře energie oproti klasickým TČ.

Nižší hlučnost

Klasická tepelná čerpadla pracují 95 % času s částečným zatížením a jejich ventilátory se zapínají a vypínají. To způsobuje zvýšenou hlučnost i při minimální zátěži. U inverteru AQUACIAT GRAND lze otáčky měnit i u ventilátoru, takže zajišťuje pouze výměnu potřebného množství vzduchu. Jeho hlučnost ve vzdálenosti 10 metrů je jen 43 dB (A). V případě požadavků na snížení hlukového zatížení může být tento typ ventilátoru připojen k tlumícímu potrubí, což umožňuje vnitřní instalaci inverteru AQUACIAT GRAND.

Ekologická alternativa

Protože inverter pracuje s vodou (tato tekutina umožňuje nejúčinnější přenos tepla), představuje ekologickou alternativu k přímým expanzním systémům používající různá chladiva. Díky svým parametrům lépe splňuje obecné ekologické požadavky, jako HEQ2.

Nízké náklady na údržbu

Trvalý provoz kompresoru bez opakovaného zapínání a vypínání snižuje mechanické zatížení a zvyšuje životnost jednotlivých komponentů zařízení.

Kromě toho, použití pouze jednoho kompresoru s ventilátorem místo dvou, snižuje riziko poruchy. A v neposlední řadě, použití vody jako média pro přenos tepla, zjednodušuje provádění údržby. V zimě může AQUACIAT GRAND vyrobit horkou vodu o teplotě 55 °C při venkovních teplotách až – 20 °C.

Zkušenost a moderní technologie

Firma CIAT byla založena ve Francii již v roce 1934 a dnes patří, s obratem přes 300 milionů eur, mezi největší světové výrobce klimatizace, chlazení a vzduchotechniky. V osmi závodech ve Francii, Španělsku, Číně a Indii, vyrábí přes 130 druhů výrobků v 1000 variantách.

1 Jednatel společnosti CIATIK TRADE s.r.o., výhradního zástupce CIAT, francouzského výrobce tepelných čerpadel, klimatizace a vzduchotechniky.
2 HEQ (High Environmental Quality) je globální přístup k řešení environmentálních problémů ve výstavbě a je aplikován za účelem zdokonalení kvality budov z hlediska ochrany životního prostředí. Jinými slovy, HEQ znamená řízení vlivu budov na okolní životní prostředí a vytváření zdravého a příjemného prostředí uvnitř budov. Posuzování a opatření v rámci HEQ je použitelné pro všechny typy nových i stávajících budov obytné, terciální i průmyslové oblasti. Přístup HEQ převzaly francouzské normy upravují požadavky pro výstavbu v oblasti tzv. terciální sféry (služeb), u kterých zavedly certifikaci „NF Tertiary buildings – HEQ approach“ a udělování značky NF (francouzská národní normalizační značka a logo, udělovaná a garantovaná francouzskou normalizační asociací AFNOR). Tím hodlají mj. zamezit hrubému zneužití posudků budov podle HEQ.
Autor: Ing. Jakub Jiroušek
Foto: Archiv CIAT