Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Teplo pro tělo i duši

Teplo do jeskyní a obydlí přinášel člověku od nepaměti vždy oheň. Zpočátku to byl nezkrotný živel, ze kterého měl člověk hrůzu, protože nevěděl jak s ním nakládat. Bál se ho, ale postupně získal zkušenosti, naučil se s ním zacházet a kromě výjimek při neopatrnosti či úmyslu s ním dnes vychází celkem dobře.

Oheň je ctěn tak, že mu člověk staví krásná kamna, kde si může hořet, za přísného režimu spalování a možnosti omezení jeho nespoutané bouřlivosti a hladu po všem hořlavém. Člověk má oheň tak rád, že ho chce vidět jak hoří, přijímat jeho teplo a při pohledu do ohně vzpomínat na romantické chvilky z minulosti. Dáváme si oheň do svých reprezentačních prostor, kam si zveme přátele a návštěvy k příjemnému posezení u krbu, nebo jen tak se svou romantickou duší hledíme do ohně a sníme o svých vzdušných zámcích. Aby byl lidský zážitek co největší, je oheň rozděláván v krásných kamnech, která za dobu svého vývoje došla k současné dokonalosti. Zde člověk dokázal spojit kouzlo pohledu na oheň prosklenými dvířky estetických kamen, která dávají nádherné teplo do celého lidského příbytku a hřejí lidskou duši svou divokou romantickou krásou a lidské tělo svým teplem.

Rozdávat lidem radost z ohně a přinášet do jejich příbytků pohodu a krásu dokáží ve společnosti ROMOTOP již od roku 1992. Společnost začala malosériovou výrobou, zato důkladně, s přihlédnutím na kvalitu a prodejnost svých produktů. To se dařilo a společnost výrazně ovlivnila průnik krbových kamen na český trh svými výrobky. Z malosériové a jednoduché výroby se společnost ROMOTOP vypracovala na pracoviště s nejmodernějšími výrobními technologiemi a silným konstrukčním, designovým a obchodním zázemím. Společnost poskytuje práci 400 zaměstnancům. Kvalita výrobku se projevuje i v 80% exportu do zemí: SRN, Rakouska, Švýcarska, Itálie a dalších zemí. Roční produkce kamen, krbových vložek a kachlových kamen dosáhla 22 900 kusů. V nabídce je široká paleta možností použití kamen na dřevo, kde je možné si vybrat ze 64 typů kamen, deseti krbových vložek a dalších nespočetných variant krbů a kachlových kamen podle návrhů vlastních i architektů a zákazníků. Keramickou část kachlových kamen a krbů vyrábí společnost HEIN & SPOL. podle vlastních nápadů a dává těmto tělesům svůj vlastní vzhled a dekor kachlů. Ani zde však nevnucují zákazníkům pouze své nápady, naopak se snaží vystihnout současný trend v základní nabídce, která slaví své úspěchy a zároveň nabízí spolupráci se zákazníkem při návrhu jeho kamen a krbu do jeho interiéru společně s architektem před počítačem, kde prohlíží a navrhují různé varianty tělesa kamen a krbu, včetně dekoru kachlů a jejich barvy.

Základem všeho jsou krbová kamna, nebo »pouze« kamna na dřevo a eko - brikety. Kamna ROMOTOP EXCLUSIVE jsou v moderním pojetí s keramickým obkladem v 15 odstínech. Kamna jsou dvouplášťová. Vnitřní plášť tvoří žáruvzdorný plech a vnitřek kamen má výměnnou šamotovou vyzdívku. Litinový rošt, přes který do topeniště vstupuje primární vzduch, je také vyměnitelný. Prosklená přikládací dvířka přivádějí sekundární vzduch pro spalování plynných spalitelných složek. Tento čistý vzduch proudí kolem skla a tím se zabrání usazení sazí a začouzení z vnitřní části kamen.

Když vzduch podporuje rychlé hoření a nehospodárné spalování, proč tedy dva přívody vzduchu? Vstup vzduchu do kamen se dá regulovat pomocí ovládacích prvků. Vzduch přiváděný litinovým roštem kamen zajišťuje zapálení dřeva a jeho hoření. Vysokou teplotou, která vzniká při hoření se uvolňují hořlavé plyny, které při malém množství vzduchu nestačí shořet ve spalovací komoře a v podobě kouře s nevyužitým teplem odchází do komína. Proto je do topeniště přiváděn sekundární vzduch do prostoru nad plamen, kde jsou spaliny pomocí tohoto vzduchu okysličeny a dokonale spáleny. I pro spalování dřeva platí ekologie a dokonalost spalování, navíc dokonalým spalováním získávají kamna vyšší účinnost, která se projeví nižšími náklady na dřevo a nižší obsah spalin vypouštěných do ovzduší.

Kamna jsou vyráběna v 18 typech s výkonem 6 - 8 kW. Účinnost kamen se pohybuje kolem 70 %, což je na tento způsob spalování a vytápění vysoké číslo.

V další skupině kamen jsou výrobky s výkonem od 6 kW do 10 kW. Kamna jsou určena pro vytápění jedné místnosti a v případě teplovodního výměníku je lze využít k vytápění sousedních místností pomocí radiátorů. Výkon tepelného výměníku je 4 kW. Kamna jsou dvouplášťová, vnitřní plášť je zhotoven ze žáruvzdorného plechu 2 až 4 mm silného a vrchní plášť tvoří keramické kachle ve spojení s plechem opatřeným vypalovacím lakem. Vnitřek kamen je opatřen vyměnitelnou šamotovou vyzdívkou. Dvířka jsou prosklená a opatřena stejnými vstupy vzduchu jako u předcházející série.

Krbové vložky jsou základem současných moderních krbů opatřenými prosklenými dvířky. Prosklená dvířka u současných krbů mají pro ekonomiku spalování velký význam. Otevřený krb má velký tah a většina tepla uteče bez využití do komína. Účinnost klasických otevřených krbů je přibližně 40 %, zatímco u uzavřeného krbu s řízeným spalováním je účinnost 70 %. Krbové vložky mají další výhodu v podobě sálaní a vyzáření tepla vložkou do stran a do místnosti, zatímco teplo z otevřeného krbu uteče rovnou do komína. O materiál, ze kterých jsou zhotoveny krbové vložky, mnozí výrobci vedou spory a každý hájí své provedení. Plech nebo litina? Každý materiál má své výhody, které však nejsou převažující. Každé provedení se hodí do jiného prostředí, kde hraje svou estetickou roli. Některé mýty však přetrvávají dodnes. O litině se tvrdívalo, že je těžká a silná, naakumuluje teplo, které později po přerušení vytápění vyzáří do místnosti. Mluvilo se o tepelné setrvačnosti. Současné litiny používané ke stavbě krbových vložek jsou silné 2 - 4 mm a akumulace tepla u nich není podstatná, naopak po zatopení v krbu dává vložka okamžitě teplo a není třeba v dnešní rychlé době čekat, až se vložka nažhaví. Vzhled litiny se svou hrubou strukturou a matnou černí liší od hladkého plechu a lze odlít složitější tvary a dekory, které zdobí topeniště i celou vložku. Svým vzhledem se výborně hodí k obestavění podle návrhu architekta i zákazníka a určitě zapadne do každého interiéru. Podobné výhody má i plech, který se svým hladkým povrchem opatřeným vypalovacím lakem hodí do modernějšího pojetí krbu a interiéru. Rozdíl je pouze vzhledový. Některé krbové vložky mají také teplovodní výměník k vytápění sousedních místností. Tepelný výkon vložek je podle velikosti od 8 do 16 kW a technické provedení je obdobné popsaným kamnům.

Kachlová kamna jsou nejsložitějším výrobkem určeným k lokálnímu vytápění v současné době. Topeniště v podobě krbové vložky dodává společnost ROMOTOP a plášť kamen společnost HEIN & SPOL. Krbové vložky s prosklenými dvířky mají již popsané parametry, jsou obezděny zdivem se složitými průduchy k využití tepla spalin z hoření dřeva. Povrch kamen je sestaven z keramických kachlů v nepřeberné nabídce dekorů, barev a glazur. Kachlová kamna jsou již navržena a stačí si pouze vybrat ze škály nabídky od klasických tvarů s jedním či dvěmi topeništi, určenými k vaření na litinových plátech a pečení v klasické pečicí troubě. V druhém topeništi lze topit pro teplo v objektu s pohledem na oheň prosklenými dvířky. Tvar a velikost se dá přizpůsobit potřebám zákazníka a dají se postavit kamna třeba i s lůžkem na peci, které využívali dříve narození Honzové v chalupách, dnes již pouze pohádkové bytosti, ale i dnes se dá spát jako v pohádce s krásnými kachlovými kamny v jedné místnosti. Kromě nabízených tvarů těles kachlových kamen se lze aktivně zúčastnit při hledání tvaru a vzhledu kamen pomocí počítače při návrhu v kanceláři konstruktéra a architekta společnosti.

Úspěch společnosti se projevil v počtu vyrobených kamen a v zájmu veřejnosti o jejich výrobky. Odborníci udělili společnosti ROMOTOP ocenění »Dobrý design 2001«, který získala krbová kamna OPUS, v 10. ročníku soutěže »Vynikající výrobek roku 2001«, vyhlašována ředitelem Design centra České republiky.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy