Tepny vašeho bytového domu

Pod tímto mottem uspořádala firma REHAU ve dnech 8. až 9. 9. 2015 v Brně jedinečnou odbornou konferenci k problematice revitalizace bytových domů, která se systematicky věnovala mnohým aspektům obnovy „tepen bytového domu“ a zároveň prezentovala mnohaleté zkušenosti odborníků a realizace z praxe jak v České, tak i Slovenské republice.

Obnova bytových domů se v období uplynulé hospodářské stagnace stala jedním z hnacích motorů stavebnictví v České i Slovenské republice. Je jím i v současné době, mění se pouze její profesní zaměření. Obvodové pláště bytových domů jsou dnes již převážně po sanaci i zateplené. Na řadě jsou jejich vnitřní části, které můžeme bez nadsázky nazvat tepnami našich bytových domů. Zajišťují pro obyvatele koloběh životně důležitých médií, tedy energii, pitnou i užitkovou vodu, zemní plyn, čerstvý vzduch atd.

Tzv. technická zařízení budov budou hrát v průběhu několika následujících let při obnově bytových domů prim. Například výměnu rozvodů vody, kanalizace i rozvodů plynu řadí obyvatelé panelových domů podle statistických průzkumů k nejaktuálnějším problémům pro nejbližší období.

Odborná konference a její průběh

Odbornou garanci nad konferencí převzali Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT v Praze i Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. z STU Bratislava. Pan Prof. Kabele otevřel konferenci tématem Technická zařízení v budovách s téměř nulovou spotřebou energie a pan Prof. Petráš představil novou publikaci Manuál správnej obnovy bytového domu. Společnost REHAU nabídla v pestré paletě prezentací vybraných odborníků více než 200 účastníkům komplexní informační základnu k aktuálním tématům v oblasti renovace technických zařízení budov, hlavně v oblasti panelových domů. Pozitivní zpětná vazba a velký zájem potvrdili poptávku po prezentaci daných témat i zkušeností z praxe, jakou jim konference nabídla. Nejen normy a legislativní oblast zdravotnětechnických instalací, které představila paní Doc. Ing. Jana Peráčková byli nesmírné poučné a zajímavé, ale především praktické příklady z praxe ukázali, jak je téma aktuální a významné pro majitele a obyvatele domů.

A proto: již žádné kompromisy!

Pitná voda je nedílnou součástí našeho každodenního života a hraje velmi důležitou roli. Vždy vycházíme z toho, že čistá a hygienicky nezávadná voda teče z našeho vodovodního kohoutku. Vysoká kvalita vody ale není samozřejmostí. Dodavatelé pitné vody nesou zodpovědnost pouze za dodávku k Vaši domovní přípojce. O kvalitě tak rozhodují poslední metry rozvodů ve Vašem domě.

Dbejte na kvalitu!

Zajistěte si hygienicky nezávadnou pitnou vodu pro Vás i Vaši rodinu. Firma REHAU Vás podpoří systémem RAUTITAN, který odpovídá nejnáročnějším normám a splňuje předpisy pro kvalitu pitné vody. Váš instalatér si může vybrat ze široké nabídky sortimentu právě ten správný: pružné nebo tvarově stabilní trubky, fitinky polymerové, mosazné nebo z nerezu – každý prvek je maximálně bezpečný a odolný. Kdo od začátku investuje do bezpečného systému s dlouhou životností, jako je RAUTITAN, vyhne se nepříjemným překvapením a přispívá k zachování hodnoty nemovitosti, stejně jako zdraví jejich obyvatel. Pouze správná instalace pitné vody chrání spolehlivě proti znečištění legionellou a dalšími patogeny.

Určení správné dimenze

Splachovací nádržky se stop tlačítkem a ostatní úsporné techniky průběžně snižovaly v minulých letech spotřebu vody. Často proto stačí menší průměr trubky – krok, který má více výhod: menší množství vody v potrubí zlepšuje hygienu a zároveň přináší více komfortu. Doba, kdy začne voda v požadované teplotě vytékat ze sprchy nebo kohoutku, je podstatně kratší.

Ani metr instalace navíc

Málo používané nebo nepoužívané úseky potrubí se mohou stát zdrojem zárodků, které neustále infikují celý systém. Oddělené potrubí WC pro hosty nebo vnější napojení v zahradě, ovšem i rezervy pro pozdější rozšíření vodoinstalační sítě, to jsou věci, kterým byste se měli při plánování vyhnout. V novostavbě je nutné řadit místnosti tak, aby instalační trasy byly co nejkratší, a ještě lépe zajistily průběžnou výměnu vody v potrubí.

Izolace Vám přináší úsporu

Pokud nejsou trubky na vodu izolovány nebo jsou izolovány jen nedostatečně nebo pokud trubky na teplou a studenou vodu dokonce probíhají přímo vedle sebe, může se voda již při krátkém stání ohřát nebo ochladit, a tak vytvořit ideální životní podmínky pro chorobotvorné zárodky. Zde pomáhá správná izolace, která Vám výrazně sníží spotřebu energie na ohřev teplé vody.

Více informací můžete získat na stránkách www.rehau.cz/domovni instalace nebo nás můžete kontaktovat na e-mail: gt.cz@rehau.com.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy