Titul na beton, to je Beton University

V minulém roce úspěšně proběhl první ročník seminářů Beton University na šesti různých místech v České republice. Ohlas z řad odborné veřejnosti byl až nečekaně veliký a cíl, který si pořadatel vytyčil – informovat odbornou veřejnost pod vedením předních odborníků o novinkách v oboru, představit informace z oblastí věnovaných normativní základně pro betony, vláknobetonům, lehce hutnitelným a samozhutnitelným betonům a další produktům vyráběným na betonárnách, byl splněn.

Semináře Beton University pořádá skupina Českomoravský beton, která je spolu se společnostmi Českomoravský cement a Českomoravský štěrk součástí HeidelbergCement Group. Na území České republiky patří mezi přední výrobce cementu, transportbetonu a kameniva. Společnost Českomoravský beton dodává prostřednictvím dceřiných společností transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Provozuje přes 60 betonáren v Čechách, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Vedle transportbetonu, který je hlavním vyráběným produktem, se společnost zaměřuje i na výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdících a omítkových malt a poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí, zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Prioritou skupiny Českomoravský beton je spokojenost zákazníků, které je dosahováno vysokou kvalitou, spolehlivostí, inovací výrobků a služeb a minimalizací vlivů na životní prostředí. Základem spokojenosti zákazníků je mimo jiné také dobrá informovanost odborné veřejnosti – architektů, projektantů, statiků, stavebních mistrů i dalších pracovníků ve stavebnictví. Právě snaha rozšířit jejich profesní rozhled, informovat je o aktuální situaci na betonářském poli z hlediska legislativy, o možnostech využití jednotlivých produktů, správném zpracování na stavbě a o dalších věcech, které využijí při své každodenní práci, vedla společnost Českomoravský beton k rozhodnutí uspořádat 1. ročník seminářů Beton Univerzity.

Co můžete očekávat od seminářů v letošním roce

Na základě získané zpětné vazby účastníků seminářů a průběhu prvního ročníku jsou pro následující druhý ročník Beton University připraveny dva druhy seminářů, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT i ČKA. Nebude se jednat pouze o seznámení s technickým řešením .a využití materiálů při výstavbě, ale o komplexní informace nezávislých odborníků, které by měly poskytnout účastníkům přehled o správném využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů budou také praktické poznatky z již realizovaných staveb.

První seminář pod názvem Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně průmyslových podlah. V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.

Druhý seminář pod názvem Betony a pohledové betony nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, které je možné postavit z betonu; součástí semináře bude i specifikace vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Dále se seminář zaměří na použití betonu jako architektonického prvku – pohledové plochy, barevnost, včetně příkladů realizací.

Termíny seminářů Beton University pro I. pololetí 2011

Seminář: Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích

  • 24. 2. 2011, DĚČÍN, Hotel Česká Koruna
  • 17. 3. 2011, PRAHA, TOP HOTEL
  • 14. 4. 2011, OSTRAVA, Harmony Club Hotel
  • 5. 5. 2011, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Hotel Malý Pivovar

Seminář: Betony a pohledové betony

  • 19. 5. 2011, BRNO, Hotel International Brno

Věříme, že připravená specializovaná témata seminářů splní vaše očekávání. Účast na seminářích je zpoplatněna. Jednotlivé semináře mají omezenou kapacitu míst, prosím, registrujte se včas!

Úplný program, registrační formulář a další důležité informace naleznete na www.betonuniversity.cz.

Autor: Ing. Jan Veselý
Foto: Archiv firmy