VIREX AIR je navržen pro čištění vzduchu do velkých prostor. Zde se osvědčil v zasedací místnosti.

Tuzemská firma přišla s mobilní čističkou vzduchu určenou do větších prostor

Na našem trhu přistála a zakotvila velmi účinná čistička vzduchu VIREX AIR, která razantně snižuje riziko přenosu nákazy vzduchem uvnitř budov. Odstraňuje z místnosti viry včetně koronaviru SARS-CoV-2, dále bakterie, spory plísní, pyly a neživé mikronečistoty rozptýlené ve vzduchu. Řešení představil pardubický výrobce 2VV známý u nás i v celém světě.

Jak dokumentují přiložené fotografie, čistička VIREX AIR je navržena pro čištění vzduchu ve školách, školkách, kancelářích, recepcích, čekárnách, ordinacích, barech, kavárnách, posilovnách, malých obchodech apod. Zařízení nevyžaduje speciální instalaci (vystačí si s běžnou 230V zásuvkou) a díky kolečkům se s ním snadno manipuluje. Zároveň je ale dostatečně velké a robustní, což se pozitivně projeví na jeho výkonu a (ne)hlučnosti.

Samotné ovládání probíhá pomocí dálkového ovladače, který umožňuje přepínat mezi trojicí výkonových stupňů (450 / 720 / 1000 m3/h). Volitelný je i příkon UVC zářivek, přičemž si lze vybírat z hodnot 60 W a 120 W. K uvedení do provozu slouží vypínač na těle zařízení.

Zařízení nevyžaduje speciální instalaci (vystačí si s běžnou 230V zásuvkou) a díky kolečkům se s ním snadno manipuluje.

Velmi jemná filtrace

Čistička vzduchu je vybavena dvoustupňovou filtrací. Jako hlavní čisticí filtrační prvek slouží filtr HEPA H14 s odlučivostí tzv. MPPS (Most Penetrating Particle Size) částic o velikosti v rozmezí 0,1–0,3 mikronů na úrovni převyšující 99,995 %. Pro ostatní velikosti částic je záchyt ještě vyšší a tyto jsou odfiltrovány prakticky úplně.

Na sání čističky je dále umístěn předfiltr s filtrační třídou ePM1 55% dle ISO16890, který primárně chrání vnitřní části zařízení, zajišťuje jeho bezproblémový chod a prodlužuje životnost HEPA filtru. Znečištění samotných filtrů je monitorováno tlakovými senzory, na nutnost výměny upozorní blikající kontrolky. Sání a výfuk jsou navrženy v souladu s principem distribuce vzduchu v čistých prostorách a zajišťují přirozené usazování aerosolů a kapének.

Zajímavost: Dalo by se předpokládat, že jemná HEPA filtrace funguje jako cedník, který zachytí až částice od určité velikosti a ty menší jím naopak projdou. Tak tomu ale není. Různé velikosti mikročástic totiž mají vzájemně odlišnou trajektorii pohybu, kdy každá velikost uplatňuje jiný princip zachycení. Difuzní princip platí pro nejmenší a středně velké mikročástice. Větší mikročástice jsou zachyceny mezi vlákny, za pomoci tzv. intercepce. Kohezivní síly v materiálu filtru působí jako permanentní magnet (tzv. elektret); jakmile se mikročástice k povrchu vláken filtru přiblíží nebo se jich dotknou, přilnou k nim.

Ničí viry, bakterie i roztoče

Účinnost čističky vůči virům, roztočům a bakteriím významně zvyšuje UVC komora, ve které je proudící vzduch ozařován germicidní lampou. Ta likviduje organismy intenzivním ultrafialovým zářením o vlnové délce 254 nm, které způsobí narušení buněčných struktur. Jde o osvědčenou technologii používanou pro desinfekci vzduchu, kapalin a povrchů předmětů tam, kde je potřeba velice sterilního prostředí. Nejčastěji ve zdravotnictví a potravinářství.

Životnost samotných zářivek s celkovým příkonem udává výrobce na úrovni 9 000 h. Pokud by se někdo obával expozice UVC záření, nemusí mít strach. Zabraňuje jí vlastní konstrukce čističky vzduchu VIREX AIR a i samotná aktivace zářivek je navíc podmíněna těsným uzavřením servisních dveří čističky.

Při výběru čističky vzduchu jsou kromě výkonu samozřejmě důležité i hlukové parametry. Ty se v případě VIREX AIR pohybují na úrovni 29,1 dBA (první stupeň výkonu, 450 m³/h), 37,6 dBA (druhý stupeň 720 m³/h), respektive 43,9 dBA (třetí stupeň, 1000 m³/h).

Než se dostala čistička vzduchu VIREX AIR na trh, proběhla v laboratořích firmy 2VV celá řada měření.

Pro místnosti do objemu 150 m³

Vzduchový průtok čističky stanovíme vynásobením objemu místnosti (m³) požadovanou frekvencí čištění vzduchu, která vychází z doby regenerace (časový úsek, za který počáteční koncentrace znečištění v místnosti poklesne 100x). Toto snížení předpokládá 6,6násobnou filtraci vzduchu – při požadované době regenerace na nejběžnější úrovni 1 hodina, proto průtok vzduchu 1000 m³/h stačí pro místnost o objemu cca 150 m³ (1000 / 6,6).

Dříve, v časech pro někoho možná už dávno minulých, vzduchotechniku domů nikdo moc vážně neřešil, neboť běžná lidská obydlí byla vesměs dobře průvzdušná skrze okna, dveře, střešní konstrukce apod. Dnes je situace jiná. Nezapomínejme tedy, že čistička vnitřního vzduchu „pouze” likviduje viry a měla by pracovat souběžně s větrací jednotkou dodávající čerstvý venkovní vzduch.

2VV svým příznivcům a odběratelům

Chceme pomáhat lidem i životnímu prostředí. Našim zákazníkům nabízíme nejkvalitnější výrobky a špičkové služby. To jsou naše hlavní hodnoty, ze kterých nikdy neslevujeme a které trvale zlepšujeme. Postupně jsme získali mezinárodní certifikáty jakosti a od roku 2012 se řídíme vlastní Politikou kvality. Jsme si plně vědomi zodpovědnosti při zajišťování kvality životního prostředí a jejího prohlubování. I proto jsme zavedli systém řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Základem toho je kvalita naší práce, která rychle reaguje na technologický vývoj tak, aby zákazník dostal řešení na nejvyšší technické i technologické úrovni. Naše produkty sami vyvíjíme, navrhujeme, testujeme a vyrábíme. K tomu slouží laboratoř s tím nejmodernějším vybavením i tým zkušených specialistů.

A výrobou špičkové vzduchotechniky to nekončí. Chceme, aby naši zákazníci byli spokojeni nejen se samotnými produkty, ale i s našimi službami. Proto odbavujeme zakázky v co nejkratším možném termínu a pružně reagujeme na poptávku trhu.

Fotogalerie

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: archiv společnosti 2VV