Umělý kámen – nový trend v obkladech zateplených fasád

Nové technologie a moderní chemické složky dovolují dokonale napodobit přírodní kámen, dřevo, keramiku a jiné materiály odpovídající současným požadavkům jak svou životností, tak i estetickým vzhledem. Společnost MAGICRETE, s.r.o. se zabývá výrobou umělého kamene a také forem, ve kterých se tento kámen tvaruje.

Imitace přírodního kamene (břidlice, opuky, žuly, travertinu, pískovce, apod.) se vzhledově neliší od originálů, mají však řadu předností. Jedná se o velmi odolný materiál, který nevyžaduje dodatečné ochranné vrstvy a snadno se opracovává.

Mohou se vyrábět v neomezené škále dekorů, barevných vzorů a textur a v porovnání s přírodním kamenem jsou podstatně levnější.

Použití výrobku

Kámen, beton a obecně všechny materiály s objemovou hmotností nad 1000 kg/m3 v porovnání s izolačními materiály mají vysokou tepelnou vodivost, a tudíž se neuplatňují přímo jako tepelně izolační materiál. Zato v kombinaci s tepelným izolantem vytvářejí účinnou tepelně izolační dvojvrstvu s vynikající tepelnou akumulací. Firma Magicrete s.r.o. proto nabízí osvědčený systém montáže obkladů s imitací přírodních materiálů na zateplené fasády.

Daný systém umožňuje montáž na izolační materiály jako jsou např. minerální vlna nebo expandovaný polystyren. Vznikne tak velmi trvanlivá a bezúdržbová fasáda, na kterou může být dodatečně nanesena ochranná silikonová vrstva proti graffiti.

Montáž betonových obkladů

V případě instalace obkladů na zateplovací vrstvu z minerální vaty nebo polystyrenu se jako nosný podklad pro instalaci používají desky Cetris nebo Fermacell.

Zateplení polystyrenem

Na fasády zateplené polystyrenem se obvykle používají desky Cetris, které se bodově upevní lepidlem na vrstvu polystyrenu. Přes montážní desku, tepelnou izolační vrstvu a zeď se provrtají otvory o průměru kotvy.

Možné způsoby upevnění jsou tři:

  • plastové hmoždinky do betonu, šrouby a matice,
  • kovová kotva, šrouby a matice,
  • speciální chemická malta, která nahrazuje hmoždinky, šrouby a matice.
Zateplovací vrstva - polystyren je montován na nosný podklad (zeď) s použitím mrazuvzdorného a flexibilního lepidla.

Nejméně 70 % délky šroubu musí být zakotveno ve zdi, tj. při tloušťce tepelné izolace 40 mm musí být délka šroubu nejméně 150 mm.

Cetris deska je ukotvená do nosného podkladu skrz polystyren s použitím hmoždinek.

Po instalaci desek Cetris nebo Fermacell doporučujeme provést penetraci desek roztokem disperse Sokrat v poměru 1 díl disperse : 1 díl vody, čímž se zvýší přilnavost lepidla.


Cetris deska je ošetřena roztokem SOKRATu a je připravená k montáži výrobku Magicrete.

Montážní lepidlo se nanáší na montážní povrch a také na rubovou stranu výrobku. Magicrete s.r.o. doporučuje používat mrazuvzdorná a elastická lepidla pro montáž výrobků.

Instalace betonových obkladů přímo na polystyren je možná jen do výšky 40 cm kvůli velké hmotnosti obkladů.

Po nanesení dostačujícího množství lepidla je výrobek těsně přitlačen k montážnímu povrchu.

Zateplení minerální vatou

Desky Fermacell se používají pro fasády s tepelnou vrstvou z panelů vyrobených z minerálních vláken. V těchto případech se používají speciální profily obdobné profilům pro montáž na sádrokartonové desky. Tepelná izolace se montuje až po upevnění profilů. Dále se montuje obklad podle výše uvedeného postupu (tento postup byl použit při instalaci obkladu v Obchodním centru Chodov). Pro exteriéry se zásadně používá mrazuvzdorné flexibilní lepidlo Knauf FLEXKLEBER. Pro dodatečné zlepšení nosných vlastností je možné přidat dispersi „SOKRAT” a to do 10 % objemu lepidla. Podrobné informace získáte na www.kamen-ploty.cz/zateplene-fasady.php

Poznáte rozdíl?

Pro výrobu umělého kamene jsou nutné polyuretanové měkké formy, které dokonale imitují povrch přírodního kamene. Výroba forem pro umělý kámen si vyžaduje maximální péči, aby napodobenina jakéhokoli přírodního kamene, který je svým dekorem k nerozeznání od přírodního, byla věrná.

Napodobení přírodního vzoru je tak věrné, že i odborníci, kteří si mohou vzít vzorky do ruky, mají mnohdy potíže s určením původu tohoto kamene. Jak je nesnadné určit vzorky přírodního kamene a jeho imitace, vidíte na fotografiích. Poznáte rozdíl? Čtyři fotografie (nahoře) ukazují vždy dvojici přírodního a umělého kamene. Můžeme vás ujistit, že rozpoznat rozdíly z fotografií je stejně těžké, jako rozpoznat rozdíly u skutečných vzorků.

Jak je nesnadné určit vzorky přírodního kamene a jeho imitace, vidíte na fotografiích.

Firma MAGICRETE s.r.o., výrobce umělého kamene, byla založena v České republice v roce 2000 a od počátku se zabývala vývojem vlastní technologie výroby betonové hmoty a forem, ve kterých poté začala vyrábět umělý kámen. Vytvořila vlastní původní modely kamenů a povrchové úpravy, které se používají dodnes.

Kromě České republiky společnost exportuje přibližně 27 % své výrobky do Dánska, Nizozemska, SRN a Rakouska. Další spolupráce je s Dálným východem a Jižní Amerikou, kam jsou exportovány pouze formy na výrobu umělého kamene, neboť do takto vzdálených míst se nevyplatí doprava hotových ,,kamenných” výrobků.

Tepelněizolační fasádní obklad LITE-PANEL

Novinkou společnosti Magicrete s.r.o. je funkční fasádní obkladový systém LITE-PANEL, který přináší nejen výborné pohledové řešení, ale rovněž vysokou tepelnou izolaci. Více informací naleznete v článku Tepelněizolační fasádní obklad LITE-PANEL na našem webu.


Literatura:

[1] Jan Kuchař: Umělý kámen k nerozeznání od přírodního, Stavebnictví a interiér, č. 1/2007, str. 12-13.

1 Zpracováno z firemních podkladů

Fotogalerie

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy