Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Ventilační turbína HV-profi odvětrává i když nefouká vítr

Většina odborné i laické veřejnosti pohybující se v odvětví stavebnictví a odvětrání zná dobře klasické ventilační turbiny (dovozové nebo vyráběné v ČR), poháněné pouze prouděním vzduchu – povětřím. Využívá naplno jejich předností „levného“ větrání.

V průběhu mnohaletých zkušeností s nimi ale poznali i jejich negativní stranu, a to jejich nefunkčnost v čase, kdy proudění vzduchu je minimální nebo nulové.

Klasické ventilační turbíny za bezvětří

Zvláště v letním období, kdy je absolutní bezvětří a my v tomto čase potřebujeme odvětrat například výrobní prostory, interiéry nebo šachty panelových domů ztrácí klasické ventilační turbiny veškerou svoji účinnost.

Stejné problémy s neúčinností klasických ventilačních turbin vznikají v zimním období, kdy je velmi časté „inverzní počasí” a nefouká vítr. Velký rozdíl venkovní a vnitřní teploty se objeví ve formě kondenzátu na střešní konstrukci nebo střešním plášti, popřípadě v potrubí šachet, který zanechají trvalé škody.

Řešením problému je HV-profi

Novinkou, která řeší neúčinnost klasických ventilačních turbin je česká ventilační turbina HV-profi, která navazuje na již 11 roků prodávanou ventilační turbinu VIV. HV-profi je už přes dva roky úspěšně vyráběna a prodávána. Ventilační turbina HV-profi řeší všechny výše uvedené negativní jevy klasické ventilační turbiny a svoji konstrukcí nemá ve světě obdoby.

HV-profi je ventilační turbina s hybridním pohonem osazená malým elektrickým motorkem (6 W), která má chod řízený elektronickou jednotkou.

Výkon HV-profi 14/355 HV-profi 10/260
Minimální tlak (sací efekt) cca 5 Pa cca 2 Pa
Průměrný tlak (sací efekt) cca 30 Pa cca 20 Pa
Maximální tlak (sací efekt) cca 52 Pa cca 44 Pa
Minimální výkon cca 650 m3/h cca 450 m3/h
Průměrný výkon cca 1090 m3/h cca 800 m3/h
Maximální výkon cca 1850 m3/h cca 1 560 m3/h
Tlak (sací efekt) cca 13 – 52 Pa cca 2 – 44 Pa

Tab. 1: Technické parametry ventilačních turbín HV–profi

Poznámka: Hybridní pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů energie k pohonu jednoho prostředku. V našem případě máme na mysli kombinaci elektrické trakce a přírodního zdroje – povětří, které jsou použity k vytvoření sacího efektu v prostoru pod rotační hlavicí ventilační turbiny. Ale pozor! Nepleťme si s trvale připojeným elektrickým motorkem s rotační hlavicí, který pracuje neustále bez možnosti odpojení od elektrického zdroje a který není možné odpojit od rotační hlavice a vůbec nevyužívá přírodní zdroj proudění vzduchu – povětří.

Ventilační turbina HV-profi pracuje na principu proudění vzduchu tak, jako klasická ventilační turbina, ale v případě bezvětří nebo nedostatečného povětří, je rotační hlavice poháněna malým elektrickým motorkem (výrobce ORIENTAL MOTOR – Japonsko). Děje se tak díky snímači, který měří otáčky hlavice a speciální jednosměrné spojce, která dokáže ZCELA odpojit elektrický motorek.

Široké možnosti použití

Využití ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi je jak v možnosti použití k odvětrání šachet panelových domů, půdních prostor a vzduchové mezery při odvětrání střešního pláště, tak i k odvětrání interiéru výrobních, skladovacích, sportovních a zemědělských hal. Zkrátka všude tam, kde všude potřebujeme zajistit pravidelné odvětrání bez závislosti pouze na nestálém povětří.

Ventilační turbina tohoto typu – hybridní ventilátor HV-profi – se jeví jako ventilační turbina budoucnosti. Za své prokazatelné kvality již získal hybridni ventilátor HV-profi několik prestižních ocenění na odborných zahraničních stavebních veletrzích.

Výpočet odvětrání výrobní haly

Jako příklad využití ventilační turbiny HV-profi vám předkládáme výpočet odvětrání výrobní haly, kde zadavatel požadoval pravidelné odvětrání. Požadavek byl vyměnit pravidelně 10× za den vzduch uvnitř haly při minimálních provozních nákladech a co nejnižších pořizovacích nákladech.

Příklad odvětrání výrobní haly o rozměrech: 61 × 74 ×12 = 54 168 m3

Při tomto návrhu odvětrání výrobní haly provedeme pro porovnání účinnosti a hlavně určení efektivního počtu osazených ventilačních turbin dvě varianty: ventilační turbinou s hybridním pohonem HV-profi typ 14/355 a klasickou ventilační turbinu výroba – ČR nebo dovozovou, obě stejného typu 14.

Při návrhu jsme vycházeli z tabulky 3, kde jsou použity hodnoty ze zkoušek dle metodiky „Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru.” Zkoušky jsou prováděny dle povinných předpisů a norem platných v ČR a jsou prováděny ve Státní akreditované zkušební laboratoři č.1025 – VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice. (VIV14/355 dle Zkušebního protokolu č.A00003-07-03). U nejprodávanější dovozové ventilační turbiny dle podkladů: www.abcweb.cz/Lomanco-ventilačni turbina. Odstavec „ventilační turbiny” (Lomanco-technický popis). Udávané hodnoty jsou orientační v závislosti na územním položení místa stavby a na usazení stavby na volném prostranství nebo v zástavbě.

Typ Minimální výkon při nulovém povětří Průměrný výkon předpoklad1 Průměrný výkon reálný předpoklad2
HV-profi 14/355 650 m3/h 1150 m3/h 980 m3/h
VIV14/355 0 m3/h 750 m3/h 350 m3/h

Tab. 2: Porovnání výkonů ventilační turbíny HV–profi a klasické ventilační turbíny
1 Průměrný výkon – předpokládaný – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty bez použití NULOVÉHO výkonu při bezvětří.
2 Průměrný výkon – reálný předpoklad – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty s možností NULOVÉHO výkonu při bezvětří.

Navrhovaný počet HV-profi 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava – Radvanice: 54 168 : 980 = cca 55 ks – vycházíme z průměrné hodnoty bez nulového výkonu při bezvětří.

Navrhovaný počet klasické VIV 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava – Radvanice: 54 168 :350 = cca 154 ks – vycházíme z průměrné hodnoty s nulovými výkony při bezvětří.

Zhodnocení výsledků

Z provedených výpočtů lze konstatovat, že porovnáním možnosti odvětrání výše uvedené haly dle reálných výkonů při osazení klasické ventilační turbiny typ 14 a ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi, vychází funkčnosti odvětrání jednoznačně pro použití HV-profi.

Nejdůležitějším kritériem je zde vyrovnanost a stálost odvětrání při současném zamezení tzv. nulového odvětrání v období, kdy nefouká vítr. Jedná se hlavně o letní období, kdy je proudění vzduchu – větru minimální až nulové a vlastně klasické ventilační turbiny nesplňují svůj účel. U HV-profi při poklesu proudění vzduchu (větru) je rotační hlavice poháněna elektrickým motorkem (6 W), klasická ventilační turbina „stojí” nefunguje.

Rychlost větru typ Minimální výkon1 Průměrný výkon reálný 6 m/s 8 m/s 10 m/s Průměrný výkon předpoklad
HV 10/260 450 m3/h 700 m3/h 500 m3/h 810 m3/h 910 m3/h 850 m3/h
HV 14/355 650 m3/h 980 m3/h 650 m3/h 890 m3/h 1150 m3/h 1050 m3/h

Tab. 3: Výkony dle povinné metodiky „Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru.“ Potrubní systém pro panelové domy
1 Minimální výkon je zaručený výkon v době, kdy pracuje elektrický motorek.
Rychlost větru typ Minimální výkon Průměrný výkon 10 m/s 12 m/s 15 m/s 18 m/s 24 m/s
HV 10/260 450 m3/h 900 m3/h 550 m3/h 825 m3/h 940 m3/h 1163 m3/h 1560 m3/h
HV 14/355 650 m3/h 1200 m3/h 960 m3/h 1100 m3/h 1240 m3/h 1470 m3/h 1850 m3/h

Tab. 4: Výkony měřené ve volném prostoru (pro půdní prostory, haly, interiéry, plocha střešního pláště)

Účinnost odvětrání požadovaných prostor je daná sacím efektem, který ventilační turbina HV-profi dokáže vytvořit. Při minimálním výkonu 650m3 je 5 Pa. Sací efekt, který je do tohoto výkonu téměř zanedbatelný, je u klasické ventilační turbiny při bezvětří nulový. Průměrný tlak se pohybuje u HV-profi na hodnotě cca 30 Pa a maximální sací efekt na cca 52 Pa, což jsou velmi důležité hodnoty pro celkové posouzení výkonu ventilační turbiny.

Méně než poloviční počet HV-profi oproti klasickým ventilačním turbinám sníží i počet požadovaných otvorů do střešního pláště. Tím snížíme i riziko možnosti zatečení do odvětrávaných prostor.

Závěrem

Ve většině provozů je nutné z hygienického hlediska zajistit stálé hodnoty odvětrání požadovaných výrobních, skladovacích, sportovních a dalších objektů, kde podle norem je nutné vyměnit pravidelně vzduch několikrát za den popřípadě i za hodinu.

Tyto podmínky lze použitím ventilačních turbín HV-profi splnit a to při minimálních provozních nákladech s využitím povětří, které je zadarmo a elektrického motorku s minimální spotřebou 6 W/hod.

Odvětrání ventilační turbinou HV-profi je i v období, kdy nefouká vítr, účinné a stále funkční, příjemné a to vše za minimální provozní náklady.

Autor: Ladislav Raul
Foto: Archiv firmy