Větrací pásy od HPI-CZ odvádějí vlhkost z oblasti hřebene a brání tak tvorbě plísní

Zásadní vliv na životnost střešní konstrukce má funkční odvětrání střechy v oblasti hřebene a nároží. Dostatečné proudění vzduchu ve střešním plášti, mezi nasávacím otvorem v okapové hraně a hřebenem odvádí přebytečné teplo a vlhkost a brání tak tvorbě plísní a dřevokazných hub.

Přesto, že náklady na odvětrání zatěžují celkový rozpočet jen minimálně, na správné řešení se často zapomíná. Nefunkční odvětrání střešní konstrukce dokáže investici do nové střechy v krátké době znehodnotit. Kvalitní, a hlavně funkční výrobky, nejen pro odvětrání střechy, nabízí společnost HPI-CZ prostřednictvím svých obchodních partnerů. Více informací na www.hpi.cz.

Střecha potřebuje dýchat,” vysvětluje Tomáš Zadrobílek, technický poradce ze společnosti HPI-CZ a pokračuje: „Při přílišné snaze ušetřit při realizaci se někdy sáhne po levnějších variantách větracích pásů, které však vůbec nevětrají. Prvky na bázi geotextilií nebo levných tkanin s vysokou hustotou bez volného větracího průměru sice zamezí průniku vody, fakticky však proudění vzduchu neumožňují a výrazně tím podporují mimo jiné tvorbu plísní a dřevokazných hub napadajících konstrukci střechy.

Hlavními důvody nutnosti plynulého větrání je především odvod vlhkosti, ať už kondenzátu, vlhkosti proniklé z exteriéru (srážková voda) nebo vlhkost z obytných prostor. Větrání mimo to odvádí přebytečné teplo v letních měsících a snižuje rozdíly teplot v jednotlivých částech střešní konstrukce, což napomáhá rovnoměrnému odtávání sněhu v zimních měsících. Vedle správně navržené větrací mezery a zajištění proudění vzduchu kolem oken, komínu apod. je normou také určena velikost přiváděcích a odváděcích otvorů a jejich zabezpečení proti vnikání nečistot, hmyzu, ptáků a podobně (ČSN 730540, ČSN 731901).

Větrací pás hřebene a nároží TOP-ROLL

Větrací pás hřebene a nároží TOP-ROLL se středovým výztužným pásem je určen pro intenzivní větrání. Vybírat lze z různých šířek pásu, od 210 mm až do 390 mm, podle velikosti hřebenáčů. Délka pásu je 5 m. Detailní informaci o vhodnosti použití pásu TOP-ROLL pro konkrétní typy střešních krytin, včetně údajů o větracím průřezu a roztažnosti najdete na www.hpi.cz či na www.hpishop.cz. Nabídka HPI-CZ zahrnuje i další druhy rolovaných větracích pásů pod označením VentOtec, VPS či celokovový pás VentAl air. Rolované větrací pásy hřebene a nároží se kladou na střešní lať hřebenovou nebo nárožní, přičemž střed pásu musí být na středu latě. Následně se musí větrací pás k lati připevnit, např. příchytkami nebo hřebíky. Boční části se vyhladí směrem dolů.

Univerzalní pás TOP-ROLL

Větrací PVC pásy s hřebenovou lištou neboli kartáčem a další

Na www.hpishop.cz najdete také alternativu k větracím pásům v rolích, a to větrací PVC pásy s hřebenovou lištou neboli kartáčem. Větrací pásy s kartáčem zajistí intenzivní větrání hřebene a nároží. Například větrací pás Univerzal z nabídky HPI-CZ s průřezem větrání 130 cm2/m má nosnou šířku 180 mm a délku 1 000 mm. Používá se především pro skládané krytiny, betonové nebo pálené. Nabídka HPI-CZ zahrnuje také větrací pás Standard šíře 220 mm, určený pro široké typy hřebenáčů. K dispozici je varianta větracích pásů s kartáčovou lištou 60 mm a s kartáčovou lištou 75 mm (volba typu dle sklonu střechy a použité střešní krytiny). Tyto pásy se používají při pokládce hřebene a nároží na sucho. Montáž je obdobná jako u hliníkových pásů, upevňují se vruty nebo příchytkami na hřebenovou lať.

Větrací pás s kartáčem Univerzal 180 mm

Speciální perforovaná uzávěra hřebene

Po realizaci krytiny na hřebeni střechy i nároží se na boku hřeben uzavře speciální perforovanou uzávěrou hřebene. Uzávěra hřebene vyrobená z barveného UV stabilizovaného PVC je perforovaná tak, aby zvýšila kapacitu větrání hřebene a zároveň znemožnila vlet ptáků. Alternativou v sortimentu HPI-CZ je uzávěra hřebene vyrobená z lakovaného hliníku.

Příslušenství hřebene a další sortiment HPI-CZ lze objednat u obchodních partnerů firmy, případně na webu www.hpi.cz a na www.hpishop.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti o sortimentu.

Fotogalerie

Autor: Ing. Marie Hodačová Šimonovská
Foto: Archiv firmy