Více než jen příslib nového univerzitního areálu v Ostravě

Ostravská univerzita získala významný grant EU určený na výstavbu nového areálu v oblasti Černá Louka u řeky Ostravice. V roce 2019 by měla být zahájena výstavba sportovního a uměleckého zázemí Univerzity. Plánovaný rozsah rekultivace prostoru je ohromný.

Z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání bylo univerzitě přiděleno přes 1 miliardu korun českých. Dojde k přemístění stávajícího Světa miniatur Miniun, a také tramvajové smyčky. Uvolněná plocha bude (společně s dalšími travnatými či zabetonovanými pozemky a dalšími 4 hektary půdy za divadlem Antonína Dvořáka, které škole darovala Ostrava), využita k výstavbě dvou nových budov a úpravám okolního prostranství.

Architektonického návrhu pro budovu Klastru umění a designu Fakulty umění se zhostilo studio architekta Kamila Mrvy z Kopřivnice. Sportoviště Ostravské univerzity navrhl ostravský architektonický ateliér Simona. Zrození projektu je tak připsáno autorům místního regionu. Finančně se na projektu kromě EU a Ostravské univerzity podílí také Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Podstatné je, že budovy i přilehlé prostory budou sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti. Přístupné bude například i mohutné schodiště či travnatá plocha na střeše jednoho z objektů. V plánu jsou veřejné sportovní i kulturní akce. Město Ostrava s univerzitou spolupracuje také ve věci výstavby nových 160 parkovacích míst. Nově zvolené zastupitelstvo města tak bude mezi svými prvními úlohami schvalovat i případnou dotaci ve výši až 160 milionů Kč pro tyto účely.

Stavba by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Dle vizualizací se mají obyvatelé Ostravska nač těšit.

Zdroj: tisková zpráva Ostravské univerzity
Autor: Bc. Helena Široká
Foto: vizualizace Ostravské univerzity