Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vítězná střecha rodinného domu je dílem firmy STŘECHY ČR

Ve 14. ročníku soutěže TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018 byla největší konkurence v kategorii Rodinné domy. O vavříny vítězů se zde ucházelo 176 střech, jenže první může být jen jedna. Nakonec byla jako nejlepší vyhodnocena realizace firmy STŘECHY ČR, s.r.o. z Březnice. Jejího jednatele, pana Josefa Vachuleho, jsme se zeptali, co všechno je nutno udělat, aby střecha zvítězila v tak našlapané kategorii.

Připomeňme, že soutěžním objektem byl rodinný statek v obci Lhotka u Dobříše. Jeho střecha po pouhých třech letech od rekonstrukce vykazovala značné problémy, jejichž stav popisuje pan Vachule: „Firma, která prováděla rekonstrukci jako hlavní dodavatel, si nepohlídala všechny pracovní postupy subdodavatelů. Podle našich zjištění nejhůře dopadla parotěsná izolace a zateplení střechy i vikýřů. Investorka závady několikrát reklamovala, ale ani opravy nebyly úspěšné. Proto nakonec oslovila naši firmu s žádostí o generální opravu.“

V jaké náladě byla investorka, když si u Vás sjednávala nápravu?

Nejvýstižnější popis je „nešťastná novopečená matka“.

Prověřovala si Vás investorka po předchozí zkušenosti důkladněji?

Ne, s investorkou se osobně známe dlouho. Naše firma pro ni v minulosti prováděla práce sice menšího rozsahu, ale s větší pracností.

Co všechno bylo nutno udělat, než jste se mohli pustit do vlastního díla?

Provedli jsme demontáž kompletní skladby až po záklop z OSB desek. To znamená demontáž střešní krytiny, klempířských prvků, svislého i vodorovného laťování, nadkrokevní tepelné izolace, izolace boků vikýřů a parotěsné izolace.

Bylo možno něco z původních materiálů znovu použít?

Snažili jsme se materiál demontovat pro opětovné použití, ale například nebylo možné rozebrat bez poničení nadkrokevní izolaci, která byla několikrát opravovaná, k podkladu místy pevně přilepená a navzájem prolepená. Z ní jsme znovu mohli využít tak 20 až 30 procent. Zato původní střešní krytina se po dokoupení nezbytných doplňků na střechu vrátila. Použít šlo, po odřezání popraskaných krajů a odhřebíkování, také střešní latě, samozřejmě s doplněním o nové. Zachovány byly střešní žlaby a svody, kdežto žlabové háky jsme dodali nové, z masivní měděné pásoviny. Původní totiž byly z nevhodného pozinku, byť opláštěného mědí. Všechny ostatní klempířské prvky bylo nutné udělat znovu.

Jak po nějakém čase užívání a četných opravách vypadala střešní krytina, která se vracela na střechu?

Použita zde byla střešní krytina Tondach, posuvná taška Stodo 12, režná. Byla ve vynikajícím stavu, takže jejímu opětovnému položení nic nebránilo.

Pod pálenou střešní taškou je ve skladbě ukryto co?

Kromě už zmíněných materiálů jsme na parotěsnou izolaci použili samolepící pás s hliníkovou fólií od firmy Vedag. Na zaizolování u okapní hrany a vikýřů posloužil extrudovaný polystyren. Dozdění krajů a fasádu vikýřů jsme zhotovili ze zednické malty, perlinky, lepidla, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy.

Vyžadovaly práce na relativně nově zrekonstruovaném objektu zvláštní opatrnost?

Celkové realizaci výrazně pomohlo lešení se zastřešovacími dílci od firmy Alfix. Bez tohoto lešení bychom stavbu v tomto rozsahu nemohli provádět - do objektu nesmělo v žádném případě zatéct! Bývalo by bylo nutné každý den zakrýt, co bylo rozkryto, což v tomto konkrétním případě nebylo možné.

Porota u stavby ocenila celkový vzhled a propracované detaily. Byly všechny běžné, nebo jste museli některý řešit speciálně pro tuto stavbu?

Parotěsnou a tepelnou izolaci jsme museli řešit přímo na místě. Klempířské a pokrývačské práce mně připadají celkem běžné, ale někomu se možná mohou jevit speciální. Záleží na tom, kdo se na stavbu dívá.

Byly u této realizace nějaké další ‚zádrhele‘?

Okrasné štíty musely být podchyceny a kotveny k přidané fošně, okraje krokví jsme zase zkracovali tak, aby bylo možné nalepit parotěs. Ze stejného důvodu musely být vyřezány palubky.

Jak dlouho realizace trvala?

Práce jsme zahájili 23. března a dokončili 4. května. Denně bylo na stavbě šest až deset zaměstnanců, kteří zde dohromady odpracovali více než 1 800 hodin.

Jak se dle Vašeho profesionální odhadu prodražila střecha, realizovaná dvakrát?

Nikdy jsem s investorkou neřešil cenu původní střechy, ani kolik z toho tvořila částka za krov a záklop, které zůstaly zachovány. Vzhledem k pracnosti demontáží a montáží nového odhaduji, že investorka za střechu zaplatila až 130 % navíc. Byl bych rád, kdyby se zákony změnily tak, aby se slušný člověk nemusel třást před šmejdy a aby jejich nekvalitní práce byla jaksepatří ‚odměněna‘. Potěšilo by mě, kdybychom se s podobnými stavbami nemuseli setkávat.

Když jste ve Valči přebíral první cenu, jaký to byl pocit?

Byl jsem nervózní a současně příjemně překvapený.

Zakladateli firmy jsou bratři Josef Vachule a Oldřich Strnad. Oba vyučení v oboru se klempířským a pokrývačským řemeslem živili do roku 1997, kdy je okolnosti víceméně donutily založit si vlastní firmu STŘECHY ČR s.r.o. Od té doby se snaží neustále zdokonalovat sebe i své zaměstnance, účastní se kurzů a školení. Díky tomu a kvalitě práce jsou doporučovanou firmou mnohých dodavatelů střešních komponentů. Klienty jsou většinou soukromé osoby nebo firmy, pro které firma STŘECHY ČR s.r.o. již práce realizovala, nebo kterým byla doporučena jejich známými, kteří byli s prací firmy spokojeni.

Autor: Alena Georgiadisová, Ing.
Foto: STŘECHY ČR