Vítězné stavby ekologické soutěže

Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, známá mezi odbornou i laickou veřejností jako ekologický oskar, oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Tuto mezinárodně uznávanou soutěž již několik let přináší do České republiky energetická společnost E.ON.

Cílem soutěže je ocenit nápady, které pomáhají šetřit životní prostředí a energie. Nejlepší projekty obdrží hodnotné ceny, které jim věnuje energetická společnost E.ON spolu s dalšími partnery soutěže. Důležitou součástí odměny pro vítěze je také zajištění širší publicity, díky níž mohou vítězné projekty sloužit jako zdroj inspirace pro ostatní.

Soutěž je vyhlašována v pěti kategoriíchObec, Kutil, Firma, Mládež a nově také v kategorii Nápad, která hodnotí dosud nezrealizované projekty. V kategorii Obec zvítězil pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích, v kategorii Mládež pak je energeticky plně soběstačný dům AIR House.

Pasivní bytový dům v Modřicích

Dům pro seniory v Modřicích u Brna, který byl otevřen v lednu 2014, vznikal rok a půl a stál 64 milionů korun. Autory domu jsou architekti Josef Smola a Aleš Brotánek, kteří se dlouhodobě zabývají nízkoenergetickými a pasivními domy. Dům poskytuje komfortní bydlení v 41 bytech s přijatelným nájmem pro seniory a se souvisejícími službami. Je tvořen třemi budovami, z nichž dvě slouží pro ubytování a třetí je vstupním objektem se zázemím domu a tvoří zároveň i protihlukovou bariéru od železnice. Tím vzniká vnitroblokové intimní atrium. Samotné obytné domy s jednopokojovými a dvoupokojovými byty s kuchyňským koutem jsou 2–3podlažní. Byty jsou přístupné samostatně přes studená temperovaná zádveří přímo z chodníku nebo z pavlače v patře.

Pasivní dům Modřice

Nosné konstrukce celého areálu tvoří kombinace dřeva a vápenopískových cihel, stropy jsou železobetonové. Dřevo je použité zejména na viditelné nosné i nenosné konstrukce lodžií.

Díky své konstrukci je pasivní dům v Modřicích u Brna příkladnou ukázkou hospodaření s energiemi i šetrným přístupem k životnímu prostředí. Mimo kvalitních tepelných izolací má dům totiž také solární termické panely a výměnu vzduchu s rekuperací. Objekt využívá vnitřní i solární tepelné zisky. K dotápění slouží kotel na biomasu (peletky) se systémem automatického podávání paliva. Tento způsob vytápění je snadný a časově nenáročný na obsluhu. Otopná tělesa jsou v bytech umístěna pod stropem.

Veškerá dešťová voda z ploch areálu i ze střech je zadržována ve třech nádržích a následně se používá pro splachování toalet. Přepad z nádrží pro případ přívalových dešťů je sveden do jezírka v atriu objektu, které vytváří velmi pěkný estetický prvek.

K dotápění slouží kotel ATMOS na biomasu (peletky) se systémem automatického podávání paliva

Areál je osvětlen venkovními svítidly nezpůsobujícími světelný smog a je zpestřený výsadbou vzrostlých stromů.

Energeticky soběstačný dům AIR House

AIR House je energeticky plně soběstačný dům, který navrhli a v Kalifornii postavili studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Projekt získal 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Ohřevu vody v prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013. Celkově získal v soutěži bronz, což je pro jeho tvůrce obrovský úspěch.

Energeticky soběstačný dům AIR House

Dům je navržen jako chata pro ekologicky smýšlející lidi na vrcholu produktivního věku. Díky malým rozměrům a jednoduchému tvaru lze dům také postavit na běžně velké zahradě jako výminek.

AIR House získává veškerou energii pro svůj provoz ze slunečního záření. Energetický koncept vychází z principu „domu v domě”, který stojí na nápadu dvou „kůží”. První tvoří tepelně izolovaná obálka obytného prostoru. Druhá – dřevěná pergola – stíní a zmírňuje tepelnou zátěž. Tento koncept je doplněný o jednoduché inteligentní řízení. Systém měření a regulace zajišťuje monitorování veškerých technologií domu, regulaci klimatu a přívod čerstvého vzduchu. Chytrá domácí elektroinstalace zajišťuje světelnou pohodu stmívatelnými LED zdroji světla, které reagují na intenzitu slunečního svitu. Systém sálavého vytápění a chlazení je ovládaný automatizační stanicí, která měří teplotu, vlhkost, průtoky a další veličiny.

Interiér AIR House

Technologie domu zahrnují: fotovoltaický systém složený z 33 monokrystalických panelů s celkovým výkonem 6,105 kWp a životností 25 až 30 let, vzduchotechnickou soustavu s rekuperací tepla pro zajištění optimální výměny vzduchu a minimalizaci tepelné ztráty při větrání, solární systém složený z dvou termických kolektorů k ohřevu vody a přitápění, kořenovou bio čistírnu odpadní vody z umyvadla, dřezu, sprchy, myčky a pračky a systém úspory vody s technologií příměsi vzduchu a omezovačem průtoku.

Více informací včetně aktuálního blogu najdete na webových stránkách www.airhouse.cz a také v článku na ww.stavebnictvi3000.cz/c4686.

¹) Zpracováno z tiskových podkladů soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv soutěže