Vodou ředitelné barvy Primalex na kov a dřevo

Značka Primalex se v květnu letošního roku začala objevovat na vodou ředitelných a syntetických barvách na kov a dřevo. Jedná se o kompletní řadu produktů, které společnost vyrábí v rámci skupiny SigmaKalon. V minulém čísle jsme Vám představili vili vybrané barvy z kategorie syntetických barev, v dnešním vydání Vás blíže sezná- seznámíme míme s vodou ředitelnými barvami: základní barvu antikorozní, vrchní barvu matnou a lazuru silnovrstvou.

Primalex Základní barva antikorozní

Charakteristika

Vodou ředitelná barva je určena k základním nátěrům kovových povrchů a to pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr má velmi dobrou přilnavost ke kovovým povrchům a zvyšuje přilnavost vrchního nátěru. Vysoce kvalitní antikorozní pigmenty zajišťují dokonalou ochranu proti korozi.

Vydatnost:

V jedné vrstvě 5 - 8 m2/l dle typu povrchu a způsobu aplikace.

Doba schnutí při teplotě 23 °C:

Zasychání proti prachu 45 minut, úplné zaschnutí 5 hodin. Možnost opětovného nátěru po 4 hodinách.

Aplikace:

Kovové povrchy je nutné zbavit rzi a očistit od případné mastnoty. Povrchy lehkých kovů musí být upraveny základní reaktivní barvou.

Na takto upravené povrchy lze nanášet vodou ředitelnou Primalex Základní barvu antikorozní. Pro dlouhodobou ochranu je vhodné barvu nanést v suché vrstvě o minimální tloušťce 40 – 60 mm. V silně korozivním prostředí doporučujeme použít nátěr ve dvou vrstvách. Po uplynutí 2 - 5 hodin (při teplotě 23 °C) můžete aplikovat vrchní krycí vodou ředitelné barvy.

Primalex Základní barva antikorozní je k dispozici v bílém, šedém a červenohnědém odstínu, v balení 0,7 kg a 5 kg.

Primalex Vrchní barva matná

Charakteristika

Vodou ředitelná barva je určena k vrchním matným nátěrům dřeva a kovů a to pro vnitřní i venkovní prostředí. Nátěr má výbornou kryvost, velmi dobrou přilnavost na různé typy povrchů a je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.

Vydatnost:

V jedné vrstvě 4 - 5 m2/l dle odstínu, typu povrchu a způsobu aplikace.

Doba schnutí při teplotě 23 °C:

Max. 2 hodiny. Možnost opětovného nátěru po 2 hodinách.

Aplikace:

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalex Univerzálním tmelem.

Kovové povrchy je nutné zbavit rzi a očistit od případné mastnoty. Podklad se natře 1 - 2 vrstvami vodou ředitelné Primalex Základní barvy antikorozní.

Plastové povrchy je nutné odmastit a následně musí být zdrsněny smirkovým papírem.

Na takto upravené povrchy lze nanášet Primalex vrchní barvu v 1 - 2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je min. 2 hodiny. Před nanášením první vrstvy je vhodné nátěr ředit v závislosti na způsobu nanášení. Druhou vrstvu doporučujeme nanášet bez ředění.

Primalex Vrchní barva je k dispozici v 11 základních odstínech, v balení 0,7 kg a 5 kg.

Primalex Lazura silnovrstvá

Charakteristika

Vodou ředitelná lazura určena k vrchním hedvábně lesklým nátěrům dřeva určených pro venkovním i vnitřní prostředí. Lazura vytvoří na povrchu dřeva průhledný ochranný film, který zvyšuje pevnost dřeva a dlouhodobě chrání dřevo před škodlivými povětrnostními vlivy, zejména UV zářením. Lazura zachovává charakteristickou kresbu dřeva a barevně ji zvýrazní.

Vydatnost:

V jedné vrstvě 13 - 15 m2/l dle typu povrchu a způsobu aplikace.

Doba schnutí při teplotě 23 °C:

Max. 2 hodiny. Možnost opětovného nátěru po 6 hodinách.

Aplikace:

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Z již natřeného povrchu musí být nátěr odstraněn broušením nebo odstraňovačem nátěrů. Na takto upravené povrchy lze nanášet Primalex Lazuru silnovrstvou ve 2 vrstvách.

Primalex Vrchní barva je k dispozici v 9 základních odstínech, v balení 0,7 kg a 5 kg.

Bližší informace o nových produktech Primalex je možné získat na www.primalex.cz nebo na zelené lince 800 100 752 (6 – 15 hod.).

Autor: Ing. Petr Pešek
Foto: Archiv firmy