Výstava Střechy Praha 2001 - příprava vrcholí

V současné době vrcholí příprava dalšího ročníku specializované výstavy Střechy Praha 2001. Již potřetí se na pražském Výstavišti v Holešovicích sejdou všichni významní výrobci a dodavatelé střešních krytin, materiálů, doplňků a služeb spjatých s tímto oborem. Výstavu organizuje Sdružení Střechy Praha, jehož členy jsou Chodská obchodní společnost, s.r.o. a Stav-Invest střešní systémy, s.r.o., realizační agenturou je Aktis a.s.

Novinkou je tématické zaměření výstavy. Pro letošní ročník byla vybrána rozsáhlá problematika úžlabí a příslušenství.

Odborníkům z řad výrobců a dodavatelů střešních krytin jsme položili otázku: „Jak nahlížíte na problematiku úžlabí?“

Ing. Ludvík Pelka ze společnosti KM Beta a.s. Hodonín, odpověděl: „Řešení úžlabí považuji za detail, který si zaslouží pozornost z hlediska funkčnosti i životnosti. V současné době řešíme problematiku životnosti a zdokonalení těsnosti mezi úžlabím a zařezanou hranou krytiny.“ Ing. Milan Holec ze společnosti Bramac s.r.o. nám sdělil: „Úžlabí obecně znamená zvýšený požadavek na střechu. Je zřejmé, že problematika úžlabí zasahuje nejen činnost pokrývačů, ale i projektantů a investorů a i těch, kteří by měli nést odpovědnost za zvýšení obecné úrovně pokrývačského řemesla.“ Podle Ing. Martin Linka ze společnosti Isola Platon s.r.o. je úžlabí jednou z velmi choulostivých částí střechy a zvýšený zájem o jeho správné řešení přinese větší informovanost do řad nejen profesionálů, ale hlavně laiků.

Pro odbornou, ale i laickou veřejnost jsou připraveny prezentace jednotlivých vystavovatelů, odborné semináře (garantem je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) a přednášky zaměřené na problematiku stavby a rekonstrukce šikmých i plochých střech.

Nově prezentované výrobky a služby budou viditelně označeny, budou uveřejněny v katalogu a bude se o nich hovořit v rámci doprovodného programu.

Zajímavé zpestření skýtá mezinárodní soutěž učňů, rovněž pod záštitou Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a dále fotografická soutěž cechu o nejlepší střechu a detail. Samotný cech se prezentoval již na loňském ročníku, kde provozoval poradenské centrum pro veřejnost zdarma. Každý návštěvník tak mohl získat cenné informace přímo od odborníků a samotných realizátorů střech - pokrývačů a klempířů. Tato služba se těšila velkému zájmu veřejnosti, návštěvníci získali jednoduše a zdarma odborné a především nestranné odpovědi na svoje dotazy. Nejinak tomu bude i na 3. ročníku.

Podle slov Ing. Vratislava Kroce, jednatele pořádající společnosti Stav-Invest střešní systémy, s.r.o., se pořadatelé snaží neustále rozšiřovat a zkvalitňovat doprovodný program. Vedle již tradičního losování vstupenek o zajímavé ceny věnované vystavovateli mohou návštěvníci zhlédnout v širší míře praktické ukázky »střechařského« řemesla jak na stáncích vystavovatelů, tak v rámci doprovodného programu, který bude probíhat ve Střední hale Průmyslového paláce (ukázky aplikace modifikovaných asfaltových pásů firmy Icopal jak pro klasické ploché střechy, tak pro střechy na dřevěném bednění nebo na trapézovém plechu apod.).

Mimo stálé vystavovatele je přihlášeno i více než 30 nových firem, mezi jinými i významné společnosti jako Saint Gobain Isover ČR, Moravská břidlice, Li&Co, Solara, Sag, Kovohutě Povrly, Dektrade, 3R, Kominictví Kors aj. Dále jsou zastoupeny obory, které na předchozích dvou ročnících chyběly – nářadí a pracovní pomůcky pro pokrývače, stroje pro vertikální dopravu, v širší míře klempířské výrobky, izolace atd. Zvýšila se účast menších realizačních firem, které budou, jak již bylo zmíněno, předvádět praktické ukázky svého řemesla. Tyto informace poskytl Ing. Vladimír Zábranský, jednatel druhé z pořádajících firem, Chodské obchodní společnosti, s.r.o.

Třetí ročník výstavy proběhne v celém Průmyslovém paláci pražského Výstaviště, organizátoři předpokládají účast více než 130 vystavovatelů. Díky dosavadnímu vývoji akce a rozsáhlejší reklamní kampani, která proběhne v prosinci a především v lednu 2001, předpokládá pořadatel akce, Sdružení Střechy Praha, že výstavu zhlédne přes 15000 odborných návštěvníků. Zlevněnou vstupenku lze vytisknout (v lednu) z internetové stránky výstavy, www.strechy-praha.cz.

Autor: Ing. Jitka Řehořová 1)
Foto: -

1) Využito firemních podkladů