Výstavba interiérů i stěn dřevostaveb s konstrukční deskou RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil jsou doporučované stavební desky pro výstavbu konstrukcí, které mají vysoké nároky na únosnost, pevnost a odolnost. Univerzální stavební deska RigiStabil je chytrým řešením pro výstavbu nosných i nenosných stěn dřevostaveb, rekonstrukce i novostavbu interiérů rodinných, bytových domů i komerčních prostor.

RigiStabil je nosná konstrukční sádrokartonová deska nejen do dřevostaveb. Jedinečný stavební materiál, který lze na stavbách v interiérech všestranně použít.

Konstrukce pro vysoké nároky

S deskou RigiStabil je možné řešit konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost. Konstrukční deska odolá zvýšené vzdušné vlhkosti, která je v koupelnách i kuchyních. Deska RigiStabil je určená pro zavěšování těžších předmětů – spolehlivě unese konzolově až 80 kg (např. kuchyňské skříňky) i bez podkonstrukce.

Nižší hmotnost desky RigiStabil a ekonomickou výhodnost ocení realizátoři i investoři.

Univerzální sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) je:

  • určená do nosných i nenosných konstrukcí vnitřních i vnějších stěn,
  • vhodná pro novou výstavbu i rekonstrukce,
  • používaná pro montáž příček, předstěn, podhledů a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech, včetně výtahových šachet,
  • k použití i v prostorách se zvýšenou vlhkostí (např. koupelny),
  • určená pro zavěšování těžších předmětů – spolehlivě unese konzolově až 80 kg.
Nosné konstrukční sádrokartonové desky RigiStabil

Stěnový panel s oboustranným opláštěním

Stěnový panel s oboustranným opláštěním deskami RigiStabil (DFRIEH2) je možné využít pro obvodové stěny a také pro vnitřní nosné i nenosné stěny dřevostaveb. Nosný stěnový panel může být pro obvodové stěny i s kombinovaným opláštěním, kdy na vnitřní straně je konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska Rigidur.

Deska RigiStabil je určená pro zavěšování těžších předmětů – spolehlivě unese konzolově až 80 kg (např. kuchyňské skříňky) i bez podkonstrukce

Zkoušky pro ověření statiky i požární odolnosti

Vysoká ohybová pevnost desek RigiStabil je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí.

Konstrukční desky RigiStabil jsou nehořlavé, podle reakce na oheň jsou zařazeny do třídy A2–s1, d0. Konstrukce RigiStabil jsou klasifikovány podle evropské normy ČSN EN 13501-2.

Stěnový panel s oboustranným opláštěním deskami RigiStabil (DFRIEH2)

Použití konstrukčních desek RigiStabil ve vnějším prostředí

Konstrukční desky Rigistabil lze použít i ve vnějším prostředí, např. ke zhotovení stěnových a stropních konstrukcí v rodinných domech, garážích, průjezdech, u přesahů střech a odvětraných fasád. Při montáži je třeba se řídit doporučenými technologickými postupy výrobce.

Předmětné plochy nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti. Hrany desek Rigistabil je nutno napenetrovat již při skladování na paletách (např. základním penetračním nátěrem Rigips).

Bezprostředně po ukončení montáže je nutno povrch desek opatřit základním penetračním nátěrem Rigips nebo penetrací dle doporučení výrobce vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému ETICS a dále konstrukci chránit před povětrnostními vlivy až do aplikace ETICS.

Další informace: Centrum technické podpory Rigips, tel. 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz, www.rigips.cz.

Autor: Ing. Ivana Duchoňová
Foto: Archiv firmy