Výstavba multifunkčního zábavního centra AUPARK v Bratislavě zblízka

V samotném srdci země nám až sestersky blízké - Bratislavě vyrostlo na pravém břehu Dunaje v Sadě Janka Krala multifunkční zábavní centrum AUPARK. Své jméno převzalo z původního historického názvu. Významnou úlohu sehrál sad již v roce 1775, kdy byl založen a stal se prvním veřejným parkem ve Střední Evropě. Rozloha čítala 25 hektarů.

Autory projektu a generálními projektanty byly Ing. arch. Juraj Jančina a Ing. arch. Ivan Kubík. Developerem a generálním dodavatelem pak společnost HB Reavis Bratislava.

1. štěrk • 2. difúzně otevřená textilie odolná proti UV záření a hnilobě (např. polypropylenová textilie) volně kladená, 200 mm přesah • 3. desky ROOFMATE SL provázaně položené a těsně sesazené • 4. hydroizolace • 5. nosná konstrukce

Stavba byla realizována na 11 ha celkové plochy, z níž podlahová plocha čítala 100 000 m2 a zastavěná plocha 28 062 m2. Obestavěný prostor představoval 463 855 m3.

Celkově budova obsahuje 5 podlaží, a to 4 nadzemní a 1 podzemní. Počátek realizace byl naplánován na jaro 2000 a dle prvotního záměru bylo centrum otevřeno již 15. listopadu 2001.

Podíváme-li se na stavbu blíže, konstrukčně je řešena ze železobetonového skeletu s rozponem 15×15 m. Do všech stran přečnívají 5 m konzoly.

Co vše v sobě pro zákazníka skrývá AUPARK?

Zábavní a prodejní centrum AUPARK obsahuje 235 provozoven, z čehož je 74 zaměřeno na módu a textil, 20 na prodej obuvi a kožené galanterie, 16 obchodů se sportovními potřebami a 26 stravovacích center.

Záměrem akciové společnosti AUPARK, investora a provozovatele centra, nebyla výstavba hypermarketu, který by včetně potravin nabízel i laciné spotřební zboží. Naopak se snažili pro své zákazníky zabezpečit možnost širokého výběru různého zboží té nejvyšší kvality a ve všech cenových kategoriích.

Izolace – ochrana před zimou i vlhkem, ale i nadměrným teplem

Na realizaci se podílelo mnoho subdodavatelů jednotlivých materiálů, mezi něž se řadila i společnost RAVAGO Bratislava, spol. s r.o., jež dodala na stavbu tepelné podlahové izolace FLOORMATE 200 o celkové výměře na jednotlivé podlaží 22 766 m2. Bylo položeno celkem 32 980 m2 izolace krokového hluku ETHAFOAM 5 mm. Dále pak tepelná izolace suterénního zdiva s předpokladem ochrany hydroizolace proti zemní vlhkosti ROOFMATE SL v množství 1600 m2. Byl zde aplikován systém obrácených plochých střech s tepelnou izolací ROOFMATE SL a štěrkovým posypem – 11 900 m2, o kterém se v tomto článku ještě zmíníme. Jako separační a filtrační geotextilie obrácené ploché střechy byl použit materiál TYPAR v celkovém množství 12 000 m2. Dále pak 921 m2 tepelné izolace atiky s materiálem ROOFMATE LG - s plastbetonovým povrchem.

Na dostavbu multikina s 12 kinosály se spotřebovalo 2 370 m2 tepelné izolace FLORMATE 500. Jeho dokončení proběhlo na jaře 2002.

Složení střešní konstrukce

Jedná se o železobetonovou stropní konstrukci s tloušťkou 250 mm. Ta je chráněná penetračním nátěrem. Následně byla aplikována provizorní hydroizolace Bitagit. Postupně se pokládaly hydroizolace na bázi modifikovaných asfaltových pásů Novaglas. Na ně pak byla volně kladena a pevně sesazena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu ROOFMATE SL tl. 160 mm s výpočtovým součinitelem tepelné vodivosti l = 0,032 W/m.K. V konečné fázi byla volně kladena difúzně otevřená separační vrstva z polymerové geotextilie TYPAR SF 40, odolná proti UV záření i hnilobě, která byla zasypána se štěrkovým zásypem o tl. 50 mm frakce 16 - 34 mm.

Systém obrácených střech byl vybrán z několika opodstatněných důvodů. Předpokládá se delší životnost a menší riziko poruchy, než v případě konvenčních plochých střech. Ochrana vodotěsné vrstvy je účinná a stálá. Při správném kladení jednotlivých vrstev obrácené střechy a při použití difúzně otevřeného krytu se nepředpokládají změny tepelně-izolačních vlastností. Při splnění všech podmínek správné aplikace s použitím desek ROOFMATE je životnost obrácené střechy 40 - 50 let.

Na izolaci atiky byla do výšky 600 mm použita izolace ROOMATE LG s plastbetonovým povrchem. Uplatnila se i na izolaci obvodů všech přestupů bez střešní konstrukce a na izolaci obvodových základů pod vzduchotechnické zařízení.

Nyní nezbývá už nic jiného, než multifunkční zábavní centrum AUPARK v Bratislavě navštívit a zhodnotit stavitelské umění všech zúčastněných. Dobrou příležitostí je spojit příjemné s užitečným a zastavit se například u odborníků společnosti RAVAGO Bratislava, spol. s r.o. přímo v sídle společnosti, či na Mezinárodním stavebním veletrhu CONECO, konaném každoročně v Bratislavě.

Autor: Simona Taha
Foto: Archiv firmy