Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Výtahy a projekt Bezpečný dům

Projekt Bezpečný dům od společnosti Beta Control řeší komplexním způsobem monitoring zabezpečení budov v krizových situacích – vloupání, požár, únik plynu, náhlá zdravotní indispozice, uvíznutí ve výtahu, ale monitoruje i stav, bezpečnost a poruchy výtahů.


Princip Bezpečného domu spočívá ve sběru digitálních dat z kabiny výtahu (z jeho řídícího systému), z elektronických zabezpečovacích ústředen bytů a nebytových prostor a v jejich přenosu s využitím GPRS kanálu do servisního centra či na pult centrální ochrany. Systém umožňuje komunikaci operátorů dohledu s osobami v kabině výtahu.

Majitelé bytů jsou během několi ka vteřin informováni o alarmových hlá šeních zařízení EZS pomocí SMS zpráv a současně vyjíždí zásahová jednotka ADT Security Center. Servisní centrum navíc sbírá veškeré informace o provozu výtahu, více viz – monitor výtahů WEBMON.

Statistické údaje

Statistiky posledních let naznačují, že bytové domy jsou velkým lákadlem zlodějů těžících z anonymity českých sídlišť. Díky jednak vysoké kumulaci obyvatel a tedy i zvýšenému riziku lidského selhání a nedbalosti, tak i často nevyhovujícímu technickému stavu domů a nevhodnému používání lehce hořlavých materiálů, dochází k často nebezpečným požárům se ztrátami na majetku a někdy bohužel i na lidských životech. V řeči čísel to znamená, že na území České republiky dojde denně k deseti vloupáním do bytových domů (tedy těch, co byly nahlášeny policii ČR). V roce 2007 na území našeho státu hasiči zasahovali při 2 158 požárech bytového fondu, což znamená, že hořelo v 6 bytových domech každý den. Celková přímá škoda byla vyčíslena na 125,8 mil. Kč (zdroj: statistická ročenka 2007, HZS ČR).

Systémový projekt

Nejúčinnějším způsobem se jeví řešit bezpečnost komplexně a systémově. V nedávné době byl veřejnosti prezentován projekt s přiléhavým a výstižným názvem Bezpečný dům. Technologie, které tvoří tento projekt lze využít k ochraně života, majetku i k pomoci v naléhavých životních situacích – při uvíznutí ve výtahu či náhlé zdravotní nevolnosti.

Elektronická zabezpečovací ústředna

Základním stavebním kamenem jsou výtahové technologie rozšířené o možnosti bezdrátových prostředků. Zdánlivě nelogická souvislost s bezpečností? Řídicí jednotka výtahu – VTA – a datově komunikační zařízení WEBMON zajišťují nouzovou signalizaci výtahu, kterou výtah dle platných technických norem musí obsahovat.

V praxi to znamená, že výtah má vlastní SIM kartu s telefonním číslem, stejně jako mobilní telefon, a v daných časových intervalech komunikuje s centrálním pultem. Většinou si „povídají” o tom, že je vše v pořádku, ale v případě uvíznutí či technických potíží WEBMON okamžitě odesílá zprávu přes GPRS kanál do servisního centra. Tady se zpráva zpracuje a vyprošťovací jednotka neprodleně vyjíždí k zásahu.

K tomuto již vybudovanému komunikačnímu kanálu lze připojit další zařízení, pomocí nichž můžeme ohlídat celý dům. „PIR” čidla hlídají, zda nedochází k nedovolenému pohybu v místnosti. „Dveřní kontakt” zajišťuje určené dveře před otevřením nepovolanou osobou. Přeruší-li se kontakt, zpráva o tom putuje do vyšších řídících center.

Neautonomní kouřová čidla detekují množství kouře a varují před požáry (neautonomní neboli nesamostatné se jim říká proto, že jsou součástí systému, který v určených intervalech provádí kontrolu jejich funkčnosti). Součástí zabezpečovacího systému může být i takzvaný „Life monitor”. Jedná se o přívěšek, který nosí osoba v objektu při sobě (nejčastěji pověšený na krku) a který se při krizové situaci (náhlá zdravotní indispozice, nečekaná návštěva zloděje aj.) aktivuje stiskem tlačítka nebo vytržením bezpečnostní pojistky.

Life monitor

S pomocí dalších zařízení lze odečítat data z digitálních měřících přístrojů (voda, teplo), což umožňuje získat tyto informace bez vstupu neznámé osoby do bytu. Můžete sledovat technický stav výtahu a evidovat provedené revize a opravy.

Pokud máte v domě problém s nadměrným využíváním výtahu (nezbedné děti jej často využívají k ukrácení dlouhé chvíle) anebo máte pocit nespravedlnosti při rozúčtování nákladů, Bezpečný dům dokáže sbírat informace i o uskutečněných jízdách. Po domě se vám často pohybují cizí osoby a sousedé nezamykají dveře? I zde lze navolit systém oprávněných vstupů a evidence.

Jak vše funguje

Pro ilustraci si lze celý systém představit jako nervový systém lidského těla. Jednotlivá zařízení, která detekují stav – čidla a detektory (nervová zakončení), jsou napojena na elektronickou ústřednu zabezpečovacího zařízení. Ústředna je dále připojena k radiovému uzlu, přes nějž se impulzy dostávají do sériové šachty (míchy) a dále do jednotky VTA (mozku), která prostřednictvím jednotky WEBMON (řečové centrum) komunikuje s vnějším světem.

Kouřové čidlo

Co se tedy stane, když vypukne požár nebo dostanete infarkt a jste obyvateli Bezpečného domu? Detektor nebo aktivovaný Life monitor vyšle zprávu o stavu nouze. Tato informace je prostřednictvím komunikačního zařízení WEBMON a řídící jednotky VTA vyslána v podobě signálu bezdrátově do sítě T-Mobile, jež rozešle upozornění do vámi předem definovaných míst – na pult centrální ochrany, případně do integrovaného systému příslušné záchranné služby a na další požadovaná telefonní čísla (například rodinnému příslušníkovi). Záchrana tedy přijede bez časové prodlevy i v případě, že jste sami a nejste schopni přivolat pomoc telefonicky či jinak.

O tom, jak budete Bezpečný dům využívat, rozhodnete jen vy. Jednotlivé funkce lze celkem jednoduše a snadno přidávat či odebírat podle požadavků.

Schéma řídicí jednotky výtahu – VTA – a datově komunikačního zařízení WEBMON

Projekt Bezpečný dům společnosti

Beta Control s.r.o. je realizován ve spolupráci s partnery T-Mobile Czech Republic a.s. a ADT Security Center, s.r.o., zajišťujícími datovou komunikaci a non-stop provoz dohledového centra (pult centrální ochrany). Tento projekt byl řešen ve spolupráci s VUT FEKT Brno a za finanční účasti MPO ČR.

Autor: Eliška Franková
Foto: Archiv firmy Beta Control s.r.o.