Vytápění, které v létě chladí

Všeobecně není příliš jasné, kam se bude v příštích letech ubírat změna klimatu. Vytápět budeme muset i nadále, někdy více nebo méně tak, jak ukazují zimy v posledních letech. Současně musíme počítat v letních měsících s extrémně vysokými teplotami. Je dobré, když se alespoň ve vlastním domově na oba případy připravíme.

Německý výrobce tepelné techniky Stiebel Eltron, firma s osmdesátiletou tradicí s výrobou tepelné techniky a více než třicetiletou tradicí výroby tepelných čerpadel, nabízí tepelná čerpadla, která poskytují tuto možnost.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda WPL 13-23 cool

Zařízení typové řady WPL 13-23 cool poskytne v moderních prostorách možnost – vytápět v zimě a chladit v létě. Celoročně pak může zajišťovat přípravu teplé vody.

Tepelné čerpadlo systému vzduch–voda typové řady WPL cool

Tepelná čerpadla WPL patří ke špičce nejen díky vynikajícím výkonovým parametrům, ale i díky velmi tichému provozu. Za optimální regulaci topného i chladicího procesu a ještě vyšším topným faktorem u nového WPL cool nestojí jen Scroll kompresor s přídavným vstřikováním chladiva, ale nově i elektronický expanzní ventil. Stejnosměrný ventilátor umožňuje optimálně řídit otáčky z pohledu chladícího okruhu, ale i hlučnosti.

Tisíce instalací tepelných čerpadel vzduch/voda WPL po celém světě, potvrzují vhodnost použití nejenom u novostaveb, ale též při rekonstrukcích.

Schéma zapojení TČ země - voda WPC cool

Kompaktní vnitřní i venkovní provedení

Tepelné čerpadlo je dodáváno v kompaktním vnitřním nebo venkovním provedení (tedy nikoli v děleném – split provedení). Opláštění je zhotoveno z kvalitního pozinkovaného plechu, opatřeného perlově bílým vypalovaným lakem.

U venkovního provedení tato povrchová úprava spolu s konstrukcí horního krytu, ve kterém je integrován vzduchový nasávací a vyfukovací kanál, chrání tepelné čerpadlo před nepřízní počasí.

Vnitřní provedení nasává a vyfukuje zdrojový venkovní vzduch pomocí tepelně a zvukově izolovaných vzduchových hadic připojených na venkovní stěnové průchodky.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda nabízí výhřevnost v kompaktní formě. Ještě při teplotě –20 °C dokáže tepelné čerpadlo získávat z venkovního vzduchu energii. Protože se topný výkon tepelných čerpadel vzduch/voda s klesající venkovní teplotou snižuje, slouží sériově vestavěný elektrokotel jako bivalentní zdroj.

V letním chladicím provozu se odebírá WPL cool z místností pomocí fancoil jednotek nebo plošných topných-chladících systémů nežádoucí teplo a předává ho prostřednictvím tepelného čerpadla vnějšímu vzduchu.

Tepelné čerpadlo země – voda WPC 5–13 cool

Typová řada WPC 5-13 cool využívá kompresory Scroll ve spojení s ekologicky nezávadným chladivem R410a. Maximální výstupní teplota topné vody tak může dosahovat 60 °C.

Tepelné čerpadlo dále obsahuje oběhové čerpadlo a trojcestný ventil sloužící pro topný okruh a okruh interní přípravy teplé užitkové vody, oběhové čerpadlo zdroje, teplotní čidla zdroje, topné a vratné vody a čidlo venkovní teploty.

V přístroji je nainstalováno elektrické topné těleso s kaskádovým spínáním výkonu od 2,6 do 8,8 kW. Topné těleso je určeno pro dohřev topné vody při požadavku na výstupní teplotu vyšší než je maximální dosažitelná tepelným čerpadlem.

Ukázka venkovního provedení tepelného čerpadla s opláštěním z kvalitního pozinkovaného plechu

Ve spodní části tepelného čerpadla je umístěn 200 l zásobníkový ohřívač vody s vestavěným trubkovým velkoplošným výměníkem. Toto řešení zajišťuje rychlý a jednorázový plynulý ohřev vody. U nejvýkonnějšího typu WPC 13 cool tak trvá ohřev z 15 na 50 °C přibližně 45 minut.

WPC cool nabízí možnost pasivního chlazení. Během letního provozu je možno u systému země/voda s půdními vrty pomocí speciálně upravených plošných topných systémů (hlídání rosného bodu) nebo fancoil jednotek využít pomocí těchto prvků chlad nemrznoucí směsi ve vrtech pro chlazení objektu.

Přínosem pro pohodlnou instalaci je i vyústění všech přípojek v horní části přístroje. U tepelného čerpadla byl mimořádný důraz kladen též na dosažení nízké hlučnosti. Té bylo dosaženo nejenom novým typem kompresoru, ale i konstrukčním řešením skříně tepelného čerpadla. Právě její provedení umožňuje i umístění přístroje bez speciálního betonového základu. Vzhled výrobku je koncipován v typické designové linii charakteristické pro produkty Stiebel Eltron.

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou řízena ekvitermní regulaci WPM (u typu WPC cool sériově vestavěnou v tepelném čerpadle), která je schopna řídit dva topné okruhy, přípravu teplé užitkové vody a spínání vestavěného elektrokotle. Samozřejmě umožňuje několik útlumových programů, jejichž využívání je však s ohledem na způsob dimenzování tepelných čerpadel a velkou setrvačnost podlahových topných soustav důsledně zvážit.

Autor: Ing. Petr Novotný
Foto: Archiv firmy