Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Wienerberger fórum nabídne odborníkům místo pro diskuzi

Od ledna 2009 dostane odborná stavitelská veřejnost příležitost setkávat se v rámci nové diskuzní platformy. Wienerberger fórum si klade za cíl nejen seznamovat odborníky z řad stavebních firem, architektů, projektantů či zaměstnanců stavebních úřadů s technickými řešeními detailů a postupů při výstavbě, ale především jim poskytnout prostor pro výměnu názorů a diskuzi.

Postavit dům tak, aby byl úsporný, pohodlný a splňoval veškerá zákazníkova očekávání, je poměrně náročné. „Nejedná se pouze o vypracování dílčích částí, ale zejména o jejich optimální spojení,” říká Ing. Roman Šulista ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, která je organizátorem celé akce a pokračuje: „Cíl Wienerberger fóra vidíme především v možnosti hledat společně s odborníky řešení pro praxi, která nabídnou splnění normových požadavků, a to za podmínky jejich snadné proveditelnosti a plné funkčnosti.”

Témata dle požadavků stavebníků

Tématy prvního fóra se stala statika stěn a stropů, akustika a tepelná technika. Jedná se přitom o oblasti, jež patří k prioritám zájmů jak odborníků ve stavebnictví, tak samotných stavebníků.

Semináře, které jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, nabídnou posluchačům tyto konkrétní přednášky:

  • Přesazení zdiva o více než 1/6 tloušťky (řešení soklu).
  • Vliv dispozičního uspořádání a konstrukčního systému na akustické vlastnosti objektů.
  • Energetický průkaz budovy.
  • Předpoklady, podmínky a možnosti projektu nízkoenergetického a pasivního domu z materiálu POROTHERM.
  • Využití keramických stropů s členitým půdorysem – rohové balkony + okna bez sloupků.

Wienerberger fórum začíná vždy v 8.00 hod., jeho závěr je plánován na 14.00 hod. U všech přednášek je počítáno i s prostorem pro následnou rozpravu.

Vlastní lednová setkání považujeme za důležitý impuls k zahájení diskuze s odborníky z praxe,” vysvětluje strategii Wienerberger fóra Roman Šulista. „Následně by měla debata pokračovat na webu www.wienerbergerFORUM.cz, jenž by se měl stát portálem pro sdílení názorů odborníků z jednotlivých oblastí. V dalších letech bychom pak právě z tohoto internetového fóra rádi čerpali témata pro další setkávání.”

Účast zdarma

Wienerberger fórum postupně proběhne v Ostravě (6. ledna), Brně (8. ledna), Hradci Králové (13. ledna), Českých Budějovicích (15. ledna), Praze (20. ledna) a v Ústí nad Labem (22. ledna).

Semináře nabízejí omezený počet míst, účast je na nich zdarma. Kromě toho všichni akreditovaní účastníci získají instruktážní DVD s pracovními postupy zdění z broušených cihel, a to včetně technologie zdění bez malty DRYFIX, příručku pro projektanty – Katalog & průvodce sortimentem POROTHERM a další informační materiály a technické listy vybraného sortimentu společnosti Wienerberger.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz či na www.wienerberger.cz. Přihlášku je možné odeslat také faxem na číslo 383 826 115 nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice. V případě jakýchkoli dotazů je možné rovněž využít tel. kontakt: 844 111 123.

Autor:
Foto: Archiv firmy