Začíná rekonstrukce železničního mostu přes Sázavu

Správa železnic zrekonstruuje železniční most na okraji Havlíčkova Brodu, který leží na jednokolejné neelektrizované celostátní trati Havlíčkův Brod-Pardubice-Rosice nad Labem. Most převádí trať přes řeku Sázavu a cyklostezku. Celkové investiční náklady jsou 111,8 milionu korun.

V rámci stavby se odstraní dvě nevyhovující provizorní mostní konstrukce z roku 1986 a vymění se za trvalý mostní objekt. V rámci rekonstrukce se demontují mostní provizoria, vybourají původní kamenné opěry a původní kamenné pilíře se částečně odbourají pod úroveň terénu. Kamenné opěry nahradí železobetonové, nová konstrukce pak bude tvořena ocelovou celosvařovanou konstrukcí. Předpokládá se, že délka opravovaného úseku bude přibližně 250 metrů, nové koleje pak budou na zhruba 120 metrech.

Stavba zajistí připravenost pro navazující modernizaci průjezdu uzlem Havlíčkův Brod a umožní tak v rámci této stavby zvýšení rychlosti. Projekt také počítá s možnou budoucí elektrifikací trati – most bude stavebně připraven i na tuto variantu. Doplňujícím pozitivním aspektem realizace projektu je, že nově navrženou konstrukcí bude most s kolejovým ložem, tudíž přímo v městské zástavbě Havlíčkova Brodu dojde ke snížení hluku způsobeného železniční dopravou. Výstavba bude probíhat za úplné traťové výluky. Nebude však potřeba náhradní autobusová doprava, protože vlaky mohou být odkloněny přes tunel.

K předání staveniště došlo v pondělí 1. března. Zahájeny byly přípravné práce, které v počáteční fázi spočívají především v odstraňování náletových dřevin. Stavební práce mají podle smlouvy trvat celkem 10 měsíců, předpokládáme tedy jejich ukončení do konce roku 2021.

Stávající provizorní mostní konstrukce budou šetrně rozebrány a následně převezeny a uskladněny pro případné další využití. Ocelová konstrukce nového mostu bude na místo dopravena po částech, které se svaří přímo v ose trati.

Autor: tisková zpráva 1)

1) Zdroj: web Správy železnic, státní organizace