Foto: kaprik, Shutterstock

Rekonstrukce funkcionalistické nádražní budovy v Pardubicích

Správa železnic podepsala smlouvu se zhotovitelem první etapy rekonstrukce nádražní budovy v Pardubicích. Jde o jednu z nejvýznamnějších staveb českého poválečného funkcionalismu. Celkové investiční náklady dosahují 613,8 milionů korun.

Vybraný zhotovitel začal s projektováním letos v listopadu, samotné stavební práce začnou v polovině příštího roku. V první etapě se počítá s rekonstrukcí střední výškové části výpravní budovy (tzv. Sirius), která bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Zhruba od ledna 2023 budou pokračovat práce v samotné výpravní budově včetně veřejně přístupných prostor. Výjimku tvoří eskalátory z podchodu do haly, které jsou součástí první fáze, a začne se s nimi už za rok. Díky rozdělení stavby na etapy se minimalizuje negativní dopad na cestující.

Historie

Nádražní budova je nemovitou kulturní památkou již od doby své výstavby. Projekt vypracovali architekti Karel Řepa a Karel Kalvoda společně s Josefem Dandou na konci 40. let minulého století, veřejnosti slouží objekt od roku 1958, kdy došlo k jeho slavnostnímu otevření, během kterého byl přistaven vyzdobený vlak tažený lokomotivou řady 498.0. Interiér zahrnuje mimo jiné prostornou odbavovací halu se zakomponovanými schodišti podchodů k nástupištím, restauraci, kavárnu či obchodní prostory, v suterénu se dřív nacházelo i kino Sirius. Stavba je tvořena nízkou horizontálou odjezdové haly a vyšší vertikální částí hotelu. Budovu oživují černé a červené obklady včetně atraktivních mozaik.

Rekonstrukce bude proto prováděna citlivě a s péčí, kterou si takto významná stavba zaslouží. Obálka budovy se dočká kompletní obnovy – tedy nových oken a dveří, střech a fasády včetně původního keramického obkladu, to vše za přísného dohledu památkářů. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, ale za splnění požadavků kladených na budoucí využití. 

Foto: Beneda Miroslav, Shutterstock

Modernizace

Veřejné prostory budovy budou pokryty Wi-Fi, bude modernizován informační systém pro cestující a díky nepřetržitému kamerovému dohledu nebo poplachovému zabezpečení a tísňovému systému dojde ke zvýšení bezpečnosti. Veřejnost se díky rekonstrukci může také těšit na rozšíření komerčních a gastronomických služeb v odbavovací hale. V čekacích prostorách bude doplněna i samostatná čekárna pro matky s dětmi se zázemím. Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém. V  nádražní budově cestující ocení doplnění tří eskalátorů na každé ze schodišť do podchodů (celkem tedy šesti) a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol.

Dodavatelem projektu i stavby je seskupení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a EUROVIA CS. Rekonstrukci výpravní budovy plánuje Správa železnic ukončit na přelomu let 2024 a 2025.

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: Viz popisky

1) čerpáno z tiskové zprávy Správy železnic, státní organizace, redakčně doplněno