Vizualizace budoucí podoby nádražní budovy v lázeňském městě Teplice. Foto: archiv Správy železnic

Rekonstrukce nádraží v lázeňském městě Teplice na spadnutí

Památkově chráněná nádražní budova v Teplicích bude kompletně zrekonstruována. Správa železnic veřejnost informovala o úmyslu započít práce na objektu již na konci letošního roku.

Nádražní objekt v Teplicích v Čechách byl vybudován z podnětu zakladatelů soukromé železniční společnosti Ústecko-teplická dráha v letech 1856-58 podle návrhu Josefa Turby, který se rozhodl ji nakreslit v arkádovém slohu (takzvaný Rundbogenstil inspirovaný ranou fází neorenesance). Vybudoval ji stavitel Josef Kraus. Chloubou nádraží bylo foyer s kopulovitými a zrcadlovými klenbami nesenými kamennými sloupy.

Původně dvoupodlažní budova byla pak na počátku 19. století podle plánů Hermanna Rudolpha z Teplic uvedena do současné podoby. Nádraží bylo tehdy nastaveno o jedno patro s byty a rozšířeno o restauraci. Rudolph doplnil nový typ oken (sdružená se středním sloupkem), vycházel přitom z románské architektury. V interiéru pak aplikoval neorenesanční sloh. V roce 1955 pak byla při dílčí rekonstrukci do foyer instalována pískovaná skla s výjevy z dějin lázeňství Dagmar Boehmové a z dějin železnice a průmyslu Jana Kalouse. V roce 2005 nádraží prodělalo peronizaci, vybudovány byly nové podlahy a obklad stěn v interiéru, to vše v unifikovaném drážním stylu, již ne tolik lahodícímu oku návštěvníků.

Současný nevyhovující a nereprezentativní stav budovy nádraží v Teplicích v Čechách. Foto: archiv Správy železnic

V současnosti probíhají jednání o rekonstrukci teplické nádražní budovy, projekt je ve stadiu stavebního řízení a výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zahájení první ze tří etap rekonstrukce by mělo proběhnout na konci letošního roku. „Celkovou dobu rekonstrukce v současné době odhadujeme na 2 až 3 roky. Harmonogram a náklady, které si rekonstrukce vyžádá, se budou ještě zpřesňovat během zpracovávání projektové dokumentace. Prvotní odhady hovořily o 800 milionů korun, promítnout se do nich ale mohou nároky památkové ochrany a pravděpodobně i současný růst cen stavebních materiálů. Pokrýt by je měly prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodává tisková mluvčí Správy železnic, Radka Pistoriusová.

Vizualizace objektu po budoucí rekonstrukci. Foto: archiv Správy železnic

Památkový průzkum

V rámci předvoje nyní v budově probíhá restaurátorský průzkum. V rámci skenování stavu a pasportizace hodnotných památkových prvků již došlo k objevení původních honosných zdobných prvků. Odborníci podobná odhalení očekávali, budova měla již v době svého vzniku velký mezinárodní význam a budována byla jako vysoce reprezentativní objekt. Z doby vzniku jsou zde zachovány také například mramorové podlahy, bohatá štuková výzdoba (zjištěno bylo, že původně byla i pokovena), zlacení se vyskytuje také na zábradlí, na vstupním schodišti jsou patrné šablonové malby. Nalezené zdobné prvky budou obnoveny, díky technice tvorby zdobení – opakující se šablonou – nehrozí přitom narušení stavebního harmonogramu.

Noční vizualizace budoucí podoby nádraží. Foto: archiv Správy železnic

Tři stavební etapy

Rekonstruována bude obálka budovy, její fasáda i střecha, také první nástupiště a přilehlá třetí kolej, interiéry (včetně obnovy původní stylové restaurace či výměny příslušné části oken a dveří), rozšířeny budou přízemní prostory pro cestující, vytvořen nový reprezentativní sál (pro vedení železnice i k pronájmu) a upraveny budou rovněž okolní plochy nádraží, na nichž vzniknou také nová parkovací místa s několika dobíjecími stojany, stání pro kola či zamykatelné cykloboxy. V plánu je také vznik nájemních a služebních bytů či prostor pro lékařské ordinace.

Rekonstrukce proběhne postupně po etapách, přičemž v první řadě dojde k realizaci obálky budovy. „V další fázi proběhne kompletní rekonstrukce objektu a zřízení bezbariérového přístupu do budovy. Součástí bude i rekonstrukce prvního nástupiště, zvednutí jeho hrany a nové zastřešení. Veškeré stavební úpravy i vzhled budovy budou navrženy tak, aby zohlednily její památkovou ochranu,“ upřesňuje Pistoriusová.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Správy železnic